نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی

نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی
نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی

نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی
2-fold folding shoe holder
نظم دهنده و نگهدارنده ی کفش مدل زاویه دار 2عددی
بسیاری از کسانی که در آپارتمان زندگی می کنند همیشه دچار کمبود فضا هستند ، با نگهدارنده و نظم دهنده ی کفش این مشکل نیز حل خواهد شد .استفاده از وسایلی که فضای کم منازل را جبران می کنند در حال حاضر بیشتر شده است.نظم دهنده ی کفش مدل زاویه دار نیز یکی از وسایل پرکاربرد در منازل آپارتمانی می باشد.
این نظم دهنده از برخورد کفش ها به یکدیگر جلوگیری کرده و مانع از بی نظمی و کثیفی کفش ها میشود.این نظم دهنده همچنین باعث ایجاد فضای بیشتر در جا کفشی و کمد برای نگهداری کفش ها می شود و از خراب شدن و ساییدگی کفش ها از اثر انباشته شدن روی یکدیگر جلوگیری میکند.همچنین این نوع زاویه دار باعث شده هر کفشی در ارتفاع خود تنظیم شده و جای کمتری را نسبت به مدل ثابت اشغال میکند.
باعث ایجاد فضای بیشتر در جاکفشی میشود
مدل تنظیم زاویه دار
قابل شستشو
2-fold folding shoe holder
2-digit angled shoe regulator and holder
Many people who live in apartments are always short of space, this problem will also be solved with shoe holders and regulators. Angled model shoes are also one of the most widely used items in apartment houses.
This regulator prevents the shoes from colliding with each other and prevents the shoes from getting messy and dirty. This regulator
This regulator prevents the shoes from colliding with each other and prevents the shoes from getting messy and dirty. It prevents the effect of stacking on each other. Also, this type of angle causes each shoe to be adjusted in its height and takes up less space than the fixed model.
Creates more space in the shoe rack
Angular adjustment model
Washable


قیمت محصول نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی ممکن است تغییر کند


نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی

2-fold folding shoe holder

http://tak91.ir/addcart.php?action=add&id=3651"تبلیغات ویژه فان طب"

خرید پیامکی نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی


حراج نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددیفروش ویژه نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددیخرید پستی و ارزان نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی


نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی
2-fold folding shoe holder
نظم دهنده و نگهدارنده ی کفش مدل زاویه دار 2عددی
بسیاری از کسانی که در آپارتمان زندگی می کنند همیشه دچار کمبود فضا هستند ، با نگهدارنده و نظم دهنده ی کفش این مشکل نیز حل خواهد شد .استفاده از وسایلی که فضای کم منازل را جبران می کنند در حال حاضر بیشتر شده است.نظم دهنده ی کفش مدل زاویه دار نیز یکی از وسایل پرکاربرد در منازل آپارتمانی می باشد.
این نظم دهنده از برخورد کفش ها به یکدیگر جلوگیری کرده و مانع از بی نظمی و کثیفی کفش ها میشود.این نظم دهنده همچنین باعث ایجاد فضای بیشتر در جا کفشی و کمد برای نگهداری کفش ها می شود و از خراب شدن و ساییدگی کفش ها از اثر انباشته شدن روی یکدیگر جلوگیری میکند.همچنین این نوع زاویه دار باعث شده هر کفشی در ارتفاع خود تنظیم شده و جای کمتری را نسبت به مدل ثابت اشغال میکند.
باعث ایجاد فضای بیشتر در جاکفشی میشود
مدل تنظیم زاویه دار
قابل شستشو
2-fold folding shoe holder
2-digit angled shoe regulator and holder
Many people who live in apartments are always short of space, this problem will also be solved with shoe holders and regulators. Angled model shoes are also one of the most widely used items in apartment houses.
This regulator prevents the shoes from colliding with each other and prevents the shoes from getting messy and dirty. This regulator
This regulator prevents the shoes from colliding with each other and prevents the shoes from getting messy and dirty. It prevents the effect of stacking on each other. Also, this type of angle causes each shoe to be adjusted in its height and takes up less space than the fixed model.
Creates more space in the shoe rack
Angular adjustment model
Washable
نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی – همبازار

نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی – دیجی کالا

لینک محصول نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی


http://tak91.ir/product.php?id=3651


نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی 2021
نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی اصل


قیمت محصول نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی
قیمت : 25,000 تومان
كمترین قیمت محصول نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی اصل


نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی با تخفیف قیمت : 25,000 تومان


محصول معرفی شده با بهترین کیفیت و طبق تصویر مطلب ارسال خواهد شد

خرید با تخفیف ویژه نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی


ویژگی های کلیدی محصول نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی


معرفی اجمالی محصول نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی


عکس محصول نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی

خرید پیامکی : ارسال کد tak3651 به شماره ی 09198517368اطلاعاتی درخواستی از شما برای خرید محصول نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی
کد محصول : 3651
نام و نام خانوادگی
آدرس دقیق با کد پستی
شماره تلفن در دسترس
شهر و استان
به شماره 09198517368 ارسال کنید.


خرید پستی نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی

نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی


نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی

نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی

نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی
2-fold folding shoe holder
نظم دهنده و نگهدارنده ی کفش مدل زاویه دار 2عددی
بسیاری از کسانی که در آپارتمان زندگی می کنند همیشه دچار کمبود فضا هستند ، با نگهدارنده و نظم دهنده ی کفش این مشکل نیز حل خواهد شد .استفاده از وسایلی که فضای کم منازل را جبران می کنند در حال حاضر بیشتر شده است.نظم دهنده ی کفش مدل زاویه دار نیز یکی از وسایل پرکاربرد در منازل آپارتمانی می باشد.
این نظم دهنده از برخورد کفش ها به یکدیگر جلوگیری کرده و مانع از بی نظمی و کثیفی کفش ها میشود.این نظم دهنده همچنین باعث ایجاد فضای بیشتر در جا کفشی و کمد برای نگهداری کفش ها می شود و از خراب شدن و ساییدگی کفش ها از اثر انباشته شدن روی یکدیگر جلوگیری میکند.همچنین این نوع زاویه دار باعث شده هر کفشی در ارتفاع خود تنظیم شده و جای کمتری را نسبت به مدل ثابت اشغال میکند.
باعث ایجاد فضای بیشتر در جاکفشی میشود
مدل تنظیم زاویه دار
قابل شستشو
2-fold folding shoe holder
2-digit angled shoe regulator and holder
Many people who live in apartments are always short of space, this problem will also be solved with shoe holders and regulators. Angled model shoes are also one of the most widely used items in apartment houses.
This regulator prevents the shoes from colliding with each other and prevents the shoes from getting messy and dirty. This regulator
This regulator prevents the shoes from colliding with each other and prevents the shoes from getting messy and dirty. It prevents the effect of stacking on each other. Also, this type of angle causes each shoe to be adjusted in its height and takes up less space than the fixed model.
Creates more space in the shoe rack
Angular adjustment model
Washable

 

نظم دهنده و نگهدارنده ی کفش مدل زاویه دار 2عددی

 

بسیاری از کسانی که در آپارتمان زندگی می کنند همیشه دچار کمبود فضا هستند ، با نگهدارنده و نظم دهنده ی کفش این مشکل نیز حل خواهد شد .استفاده از وسایلی که فضای کم منازل را جبران می کنند در حال حاضر بیشتر شده است.نظم دهنده ی کفش مدل زاویه دار نیز یکی از وسایل پرکاربرد در منازل آپارتمانی می باشد.

 

 

 

این نظم دهنده از برخورد کفش ها به یکدیگر جلوگیری کرده و مانع از بی نظمی و کثیفی کفش ها میشود.این نظم دهنده همچنین باعث ایجاد فضای بیشتر در جا کفشی و کمد برای نگهداری کفش ها می شود و از خراب شدن و ساییدگی کفش ها از اثر انباشته شدن روی یکدیگر جلوگیری میکند.همچنین این نوع زاویه دار باعث شده هر کفشی در ارتفاع خود تنظیم شده و جای کمتری را نسبت به مدل ثابت اشغال میکند.

 

 ​​​​​

این نظم دهنده شباهتی به یک گیره ی بزرگ دارد که دارای دو طبقه برای نگهداری کفش می باشد.طبقه ی بالا دارای سطحی راه دار برای جلوگیری از لیز خوردن کفش می باشد و دارای دو نگهدارنده در دو طرف آن برای نگه داشتن کفش می باشد.ارتفاع نگهدارنده ی کفش در نوع زاویه دار آن قابل تنظیم بوده و در طبقه ی پایین بین 6.5 سانت تا 18 سانت می باشد.

 

 

 

ویژگی های کلی محصول:

 

  • باعث ایجاد فضای بیشتر در جاکفشی میشود
  • مدل تنظیم زاویه دار
  • قابل شستشو
  • عرض (سانتی متر): 20
  • ارتفاع (سانتی متر): 20
  • طول (سانتی متر): 45
  • جنس:پلاستیک فشرده

 

 

قیمت 2عدد از این محصول 25000تومان

 خرید پستی نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی

 

محصولات مشابه کفش و نظم دهنده کفش و نگهدارنده کفش

 

http://tak91.ir/search.php?match=any&pname=Y&a=search&s=%DA%A9%D9%81%D8%B4

 

برچسب و تگ های محصول نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی:

نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی,قیمت نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی,خرید نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی,توضیحات نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی,خرید ارزان نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی,خرید پستی نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی,حراج نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی,خرید پیامکی نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی,سئو نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی,رپورتاژ نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی,نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی 2021,نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی 2021,نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی 1400,نمایندگی فروش نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی,ویژگی های محصول نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی,ضمانت محصول نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی,فروشگاه اینترنتی تک شاپ,تک شاپنگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی,معرفی محصول نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی,کمترین قیمت محصول نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی,حراج,خرید,ارزان,سفارش,خرید اینترنتی,فروشگاه اینترنتی,فروشگاه اینترنتی تک شاپ 2021,آموزش کسب در آمد از تک شاپ,سئو,ریپورتاژ,آگهی محصول نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی,سئو Seo محصول نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی,Shop iran 2021,سیستم تجارت الکترونیک تک شاپ,Seo Product Shop تک شاپ نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی,نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی تخفیف برتر , نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی تخفیف ویژه , نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی تخفیف ویژه 2021 , نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی تخفیف ویژه 2022 , نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی تخفیف ویژه 2023 , نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی تخفیف ویژه 2023 , نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی تخفیف ویژه 2024 , نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی تخفیف ویژه 2025 , نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی تخفیف ویژه 2026 , نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی تخفیف ویژه 2027 , نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی تخفیف ویژه 1400 , نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی تخفیف ویژه 1400 , نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی 2021 , نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی 2021 , نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی 2022 , نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی 2023 , نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی 2024 , نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی 2025 , نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی 2026 , نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی 2027 , نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی 1400 , نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی 1400 , بورس فروش نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی , حراجستون نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی , بازار فروش نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی , شیک ترین نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی , خرید پستی نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی فشن 2021 , خرید پستی نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی فشن 2021 , خرید پستی نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی فشن 2022 , خرید پستی نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی فشن 1400 , خرید اینترنتی نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی اسپرت 2021 , خرید اینترنتی نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی اسپرت 2021 , خرید اینترنتی نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی اسپرت 2022 , خرید اینترنتی نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی اسپرت 2023 , خرید اینترنتی نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی اسپرت 2024 , خرید اینترنتی نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی اسپرت 2025 , نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی,خرید نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی,سفارش نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی,خرید پستی نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی,حراج نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی,فروش ویژه نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی,خرید تخفیف ارزان نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی,نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی تخفیف ویژه 2021,نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی تخفیف ویژه 1400,نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی دیجی کالا,نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی دیوار,نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی شیپور,نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی اصل,نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی بازار,نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی اورجینال,نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی تخفیف ارزان 2021,نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی سئو,نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی فروش ویژه,نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی – مارکت تخفیف ایرانی takhfifeirani,نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی – فروشگاه آوینا شاپ Avinastore,نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی تخفیف خوب takhfifekhob,خرید آسان نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی,خرید آسان نگهدارنده ی کفش 2 عددی, نگهدارنده ی کفش مدل تاشو 2 عددی, نگهدارنده ی کفش مدل تاشو, نگهدارنده ی کفش, استند کفش, جاکفشی و هولدر کفش خوشگل, نگهدارنده کفش 2 عددی تاشو, 2-fold folding shoe holder, کفش, لوازم کفش و نگهدارنده کفش

نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی تخفیف ویژه 2022

,

نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی تخفیف برتر

,

نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی تخفیف ویژه 2021

,

نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی

,

فروش ویژه نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی

,

خرید پستی نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی

,

کمترین قیمت نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی

,

خرید جدیدترین نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی

,

حراج نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی

,

نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی تک شاپ

,

نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی-دیجی کالا

,

نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی مارکت سبز

,

نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی دیوار

,

نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی شیپور

,

نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی بوتیک

,

نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی آوینا شاپ

,

نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی آوین استور

,

نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی لاوان شاپ

,

نگهدارنده ی کفش مدل تاشو2عددی ایران بوتیک

,***

مطالب و محصولات مشابه

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید ♥