اعتیاد به پورنوگرافی و راههای مقابله با Pornography

اعتیاد به پورنوگرافی و راههای مقابله با آن
dangers porn addiction
اعتیاد به پورنوگرافی تعاریف مختلف دارد. استفاده بیش از حد از مواد پورنوگرافی طوریکه سبب اختلال در زندگی عادی فرد شود، اعتیاد به پورنوگرافی تلقی می گردد. تعریف دیگر عبارت است از این که فرد از مواد پورنوگرافی بعلت استفاده بیش از حد و یا سوء استفاده دچار عوارض مختلف می شود.
Addiction to pornography and ways to deal with it
Pornography addiction has different definitions. Excessive use of pornographic material that disrupts a person’s normal life is considered pornographic addiction. Another definition is that a person suffers from various complications due to overuse or abuse of pornographic material.

عوارض خود ارضایی دختران Masturbation of Girl

عوارض خود ارضایی دختران Masturbation of Girl

عوارض خود ارضایی دختران
effects khvdarzay
Masturbation of girls
آنورگاسمی یکی از مهم ترين عوارض خودارضایی در دختران است، ممکن است این اشخاص در دوره مجردی با خودارضایی بتوانند نیازهای جنسی خویش را برآورده کنند ولی در آينده رضایت مندی جنسی درزندگی مشترک و لذت به ارگاسم رسيدن با همسر خویش را از دست خواهند داد.
Complications of girls masturbating
Masturbation of girls
Anorgasmia is one of the most important complications of masturbation in girls. These people may be able to satisfy their sexual needs by masturbating in a single period, but in the future they will lose sexual satisfaction in cohabitation and the pleasure of reaching orgasm with their partner.

عقده فرشته_فاحشه چیست؟ Madonna whore complex

عقده فرشته_فاحشه چیست؟ Madonna whore complex

عقده فرشته_فاحشه چیست؟علت و درمان
angel prostitute complex
دوگانگی فرشته- فاحشه( انگلیسی:Madonna–whore complex‎) نوعی ناتوانی مردان در برانگیختگی جنسی موقع برقراری یک ارتباط عاطفی طبیعی با زنان است. این عقدهٔ روانی اولین بار به وسیله فروید توصیف شد.
What is the angel-prostitute complex? Cause and treatment
Madonna – whore complex is a type of inability of men to have sexual arousal when having a natural emotional relationship with women. This psychological complex was first described by Freud.

پروتز آلت تناسلی penile prosthesis

پروتز آلت تناسلی penile prosthesis

پروتز آلت تناسلی مردان
male penis prosthesis
پروتز آلت تناسلی
کاشت پروتز آلت تناسلی( penile prosthesis) به شیوه جراحی در درمان ناتوانی جنسی و اختلال نعوظ بکار میرود و در بیمارانی درنظر گرفته می شود که به درمانهای دارویی جواب نداده اند یا در افرادی که ترجیح میدهند تا برای از بین بردن مشکل خویش یک راهکار دائمی را انتخاب می کنند.
Male penis prosthesis
Penile prosthesis
Penile prosthesis implantation is a surgical procedure used to treat impotence and erectile dysfunction and is considered in patients who have not responded to medication or in people who prefer to have a permanent solution to eliminate their problem. Choose.

تست روانشناسی جنسی ویژه بزرگسالان +18

تست روانشناسی جنسی ویژه بزرگسالان +18

نگرش و دانش جنسی شما چگونه است ؟| تست روانشناسی جنسی (18+)
marita psychology test
تست روانشناسی جنسی
روانشناسان بر این باورند که داشتن دانش و نوع نگرش جنسی در موفقیت ازدواج تاثیر دارد. نگرش و دانش جنسی شما در رابطه با رابطه جنسی چیست؟ در ادامه با بتوته همراه باشید و با انجام 3 تست روانسناسی: اولویت رابطه جنسی، دانش جنسی و اعتیاد جنسی را در خود محک بزنید.
What is your sexual attitude and knowledge? S e xual Psychology Test (18+)
S e xual Psychology Test
Psychologists believe that having knowledge and the type of s e xual attitude affect the success of marriage. What is your sexual attitude and knowledge about s e x? Then stay with Batoteh and test yourself by doing 3 psychoanalytic tests: sexuality priority, s e xual knowledge and s e xual addiction.

انواع روش پوست گرفتن آناناس pineapple

انواع روش پوست گرفتن آناناس pineapple

انواع روش پوست گرفتن آناناس
pineapple peeling methods
آناناس میوه ای است که معمولا افراد با پوست کندن آن مشکل دارند ولی پوست گرفتن آناناس اگر با شیوه های درست انجام شود خیلی راحت است.
Types of pineapple peeling methods
Pineapple is a fruit that people usually have trouble peeling, but peeling a pineapple is very easy if done properly.

کاربرد انواع قلم موهای آرایشی makeup brushes

کاربرد انواع قلم موهای آرایشی makeup brushes

کاربرد انواع قلم موهای آرایشی و راهنمای خرید انواع قلم موهای آرایشی
makeup brushes types
اگر با کابرد انواع قلم موهای آرایشی آشنایی داشته باشید میتوانید آرایش طبیعی تر و زیباتری داشته باشید.
Use of different types of cosmetic brushes and guide to buying different types of cosmetic brushes
If you are familiar with the use of different types of makeup brushes, you can have a more natural and beautiful makeup.

انواع حجم دهنده اندام تناسلی مردان Genital volume

انواع حجم دهنده اندام تناسلی مردان Genital volume

انواع حجم دهنده اندام تناسلی مردان
penis enlargement products
اندازه اندام تناسلی مردان گاهی باعث بروز مشکل در مردان می شود و اعتماد به نفس آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. بسیاری از مردان از کوچکی آلت تناسلی خود رنج میبرند و در مقاربت دچار مشکل میشوند، به همین سبب دانشمندان در سراسر دنیا به فکر ایجاد راهکارهای متفاوت و موثر برای بزرگ کردن و حجم دهی آلت تناسلی مردان می‌باشند.
Types of male genitalia
Male genital size can sometimes cause problems for men and affect their self-esteem. Many men suffer from the small size of their penis and have trouble having sex, which is why scientists around the world are thinking of different and effective ways to enlarge and enlarge their penis.

مخفی کردن غبغب با گریم صورت double chin

مخفی کردن غبغب با گریم صورت double chin

ترفند آرایشی هوشمند برای محو غبغب با آرایش
contour double chin
برای از بین بردن غبغب با آرایش و محو غبغب با آرایش باید از تکنیک کانتورینگ استفاده کنید و ضمن کانتور کردن غبغب با برجسته تر و مشخص تر کردن گونه ها و خط فک میتوانید توجه نگاه را از سمت غبغب دور کنید و غبغب را کوچکتر نشان دهید.
Smart makeup trick to fade wrinkles with makeup
To eliminate wrinkles with makeup and eliminate wrinkles with makeup, you should use the contouring technique. .

سایز و اندازه طبیعی آلت تناسلی مردان

سایز و اندازه طبیعی آلت تناسلی مردان Penis size

اندازه طبیعی آلت تناسلی مردان + جدول
penis size table
نگرانی اکثر مردان در مورد اندازه آلت تناسلی شان این است که آیا آلت تناسلی شان می تواند از لحاظ جنسی او و همسرش را راضی کند. برخی مردان نیز نگران این هستند که ظاهر آنها بدون لباس چطور به نظر می رسد. در ادامه به بسیاری از پرسش های شما پاسخ داده خواهد شد.
Natural penis size + table
Most men worry about the size of their penis, whether their penis can satisfy him and his wife sexually. Some men also worry about what they look like without clothes. Many of your questions will be answered below.