بیوگرافی کوروش کبیر Cyrus the Great

بیوگرافی کوروش کبیر Cyrus the Great,کوروش کبیر,کوروش بزرگ,زندگی نامه کوروش کبیر ,زندگینامه کوروش کبیر,کوروش,هخامنشی ,امپراطوری هخامنشی ,Cyrus the Great,

زندگینامه کوروش کبیر
Cyrus the Great
کوروش کبیر در حدود سال 580 قبل از میلاد در سرزمین ایران که امروز کشور ایران است به دنیا آمد. پدرش کمبوجیه اول پادشاه انشان بود. کوروش کبیر یکی از بزرگترین پادشاهان هخامنشی است. تاریخ ثبت شده زیادی در مورد زندگی اولیه کوروش وجود ندارد.
Biography of Cyrus the Great
Cyrus the Great was born around 580 BC in what is now Iran. His father Cambyses I was king of Anshan. Cyrus the Great is one of the greatest Achaemenid kings. There is not much recorded history of Cyrus’ early life.

همه چیز درباره ی نبرد پلاته battle plataea

نبرد پلاته,نبرد پلاته چگونه شروع شد ,جنگ پلاته ,نبرد پلاته چگونه شروع شد و چطور به پایان رسید؟,did battle plataea,

نبرد پلاته چگونه شروع شد و چطور به پایان رسید؟
did battle plataea
جنگ پلاته یکی از نبردهای دوره دوم جنگ‌های ایران و یونان بود که در مکان پلاته در سال (۴۷۹ قبل از میلاد) اتفاق افتاد. حاصل این جنگ آن شد که ارتش خشایارشا در سال ۴۷۹ قبل از میلاد از یونان شکست خورد.
How did the Battle of Plataea begin and end?
The Battle of Plataea was one of the battles of the second period of the Iran-Greece Wars, which took place at Plataea in 479 BC. The result of this war was that Xerxes’ army was defeated by Greece in 479 BC.

همه چیز درباره خط میخی cuneiform

انواع خط میخی, فونت خط میخی, نمونه خط میخی ,معرفی خط میخی؛ قدیمی ترین نوشته جهان,cuneiform oldest writing,

معرفی خط میخی؛ قدیمی ترین نوشته جهان
cuneiform oldest writing
خط میخی ، سیستم نوشتاری مورد استفاده در خاورمیانه باستان می باشد. این نام ، برخاسته از ریشه های لاتین و فرانسه میانه بوده است که از اوایل قرن 18 به بکار می رفته. خط میخی گسترده ترین و مهمترین سیستم نوشتاری در خاورمیانه باستان بود. برای اطلاعات بیشتر در مرد خط میخی با ما همراه باشید.
Introduction of cuneiform; The oldest writing in the world
Cuneiform is a writing system used in the ancient Middle East. The name has its roots in Latin and Middle France and has been used since the early 18th century. Cuneiform was the most widespread and important writing system in the ancient Middle East. Join us for more information on Cuneiform Man.

همه چیز درباره ی جنگ حران war broke out

جنگ حران, نبرد حران,جنگ حران بین چه کسانی اتفاق افتاد ,جنگ حران چگونه اتفاق افتاد و نتیجه آن چه شد؟,war broke out,

جنگ حران چگونه اتفاق افتاد و نتیجه آن چه شد؟
war broke out
جنگ حران یا نبرد کارِه، در مکانی در شمال بین‌النهرین بین اورفه و راس‌العین میان سپاه شاهنشاهی اشکانی و جمهوری روم اتفاق افتاد. این نبرد در ۶ می سال ۵۳ قبل از میلاد، سپاه کراسوس سردار رومی، با سپاه سورنا سرداران اشکانی رخ داد و در ۹ ژوئن بعد از یک جنگ خونین، سپاه روم به طور کامل شکست خورد و کراسوس هم پس از مذاکراتی که به خشونت کشیده شد، کشته شد.
How did the war break out and what was the result?
The Battle of Harran, or the Battle of Kare, took place in northern Mesopotamia between Urfa and Ras al-Ain between the Parthian Imperial Army and the Roman Republic. This battle took place on May 6, 53 BC, with the Roman general Crassus’s army against the Parthian general Sorena’s army, and on June 9, after a bloody war, the Roman army was completely defeated, and Crassus after violent negotiations. Was killed.

کوروش کبیر Cyrus the Great

Biography Cyrus Kourosh,Cyrus the Great,Cyrus II of Persia,کوروش کبیر Cyrus the Great,زندگینامه کوروش کبیر,بیوگرافی کوروش کبیر,

زندگینامه کوروش کبیر
Biography Cyrus Kourosh
از تولد تا آغاز جوانی کوروش کبیر
دوران خردسالی کوروش کبیر را هاله ای از افسانه ها در برگرفته است. افسانه هایی که گاه چندان سر به ناسازگاری برآورده اند که تحقیق در راستی و ناراستی جزئیات آنها ناممکن می نماید. لیکن خوشبختانه در کلیات ، ناهمگونی روایات بدین مقدار نیست. تقریباً تمامی این افسانه ها تصویر مشابهی از آغاز زندگی کوروش کبیر ارائه می دهند،تصویری که استیاگ ( آژی دهاک )، پادشاه قوم ماد و نیای مادری او را در مقام نخستین دشمنش قرار داده است.
Biography of Cyrus the Great
Biography Cyrus Kourosh
From the birth to the beginning of the youth of Cyrus the Great
The childhood of Cyrus the Great is surrounded by an aura of myths. Myths that are sometimes so inconsistent that it is impossible to investigate the truth or falsity of their details. But fortunately in general, the heterogeneity of the narrations is not so much. Almost all of these legends present a similar picture of the beginning of the life of Cyrus the Great, a picture that has made Astyages (Aji Dahak), the king of the Medes and his maternal ancestor, his first enemy.
Cyrus the Great
Cyrus II of Persia, commonly known as Cyrus the Great, and also called Cyrus the Elder by the Greeks, was the founder of the Achaemenid Empire, the first Persian empire. Wikipedia
Born: Anshan
Died: December 4, 530 BC, Syr Darya
Spouse: Cassandane
Children: Cambyses II, Atossa, Bardiya, Artystone, Roxane

پوشش در دوره اشکانیان parthian

پوشش در دوره اشکانیان,پوشاک در دوره اشکانیان,لباس مردان در دوران اشکانی پوشش در دوره اشکانیان,

پوشش در دوره اشکانیان
cover parthian period
پوشش انسان ها در دوره اشکانیان ایران به عنوان یکی از دوران سرشار ایران در مورد طراحی پوشاک و ملحقات تزیینی آن، به حساب می آیند که نمونه‌ها و مدارک بسیاری از آن دوره به جا مانده است.
Cover in the Parthian period
Human clothing in the Parthian period of Iran is considered as one of the rich periods of Iran in the design of clothing and its decorative accessories, many examples and documents of that period have been left.

هنر دوره اشکانیان parthian art

هنر دوره اشکانیان parthian art

هنر دوره اشکانیان
parthian art
امپراتوری اشکانی از حدود ۲۵۰ سال قبل از میلاد تا ۲۲۰ میلادی در ایران بوده‌اند. هنر اشکانی در حقیقت ترکیبی از دو هنر ایرانی و هنر یونانی است.اشکانیان در زمینه هنر خیلی قدرتمند بوده‌اند و هنرمندان در طول قرن‌ها بعد حتی بعد از سرنگونی اشکانیان؛ دیگر حکومت‌ها مثل سلسله بعدی (ساسانیان) از آن تقلید و استفاده می کردند.
Parthian art
The Parthian Empire was in Iran from about 250 BC to 220 AD. Parthian art is in fact a combination of both Iranian and Greek art. The Parthians were very powerful in the field of art and artists for centuries after, even after the overthrow of the Parthians; Other governments, like the next dynasty (Sassanids), imitated and used it.

جنگ سرد چگونه اتفاق افتاد و چگونه به پایان رسید؟ betrayal get rid

جنگ سرد چگونه اتفاق افتاد و چگونه به پایان رسید؟ betrayal get rid

جنگ سرد چگونه اتفاق افتاد و چگونه به پایان رسید؟
betrayal get rid
جنگ سرد یک نوع نزاع بین ملت‌هاست که باعث جنگ نظامی مستقیم نمی‌شود ولی در درجه اول فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی، تبلیغاتی، اعمال جاسوسی یا جنگ نیابتی را به دنبال دارد که به وسیله جایگزین‌ها یا وکلایی انجام می‌شود. این اصطلاح اغلب برای اشاره به جنگ سرد ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق استفاده می‌شود.
How did the Cold War happen and how did it end?
The Cold War is a type of conflict between nations that does not lead to direct military war, but primarily to economic and political activities, propaganda, espionage, or proxy war waged by alternatives or lawyers. The term is often used to refer to the Cold War between the United States and the former Soviet Union.

همه چیز درباره آیین زرتشتیان Zoroastrian religion

همه چیز درباره آیین زرتشتیان Zoroastrian religion

آیین زرتشتیان:خواستگاری , نامزدی , عقد
zoroaster bridal
در ایران باستان و بنا بر قوانین دوره ی ساسانی، دختران خود همسر خویش را انتحاب می
کردند. هنگامی که بهرام گور،پادشاه معروف ساسانی از دختران یک مرد روستایی ساده درخواست ازدواج می کند؛ روستایی، پاسخ را به دختران خود وا می گذارددر شاهنامه زنان دلاور و خردمندی چون کتایون و تهمینه، همسر خویش را انتخاب کرده و برای یافتن همسر خود همه ی مرزهای سیاسی و طبقاتی را زیر پا می گذارند.
Zoroastrianism: courtship, engagement, marriage
In ancient Iran, according to the laws of the Sassanid period, daughters chose their own husband
کردن. When Bahram Gour, the famous Sassanid king, proposes to the daughters of a simple rural man; A villager leaves the answer to his daughters In Shahnameh, brave and wise women such as Katayoun and Tahmineh choose their husbands and cross all political and class boundaries to find their husbands.

انقلاب فرانسه یا انقلاب کبیر فرانسه great french revolution

انقلاب فرانسه یا انقلاب کبیر فرانسه great french revolution

انقلاب فرانسه یا انقلاب کبیر فرانسه
great french revolution
انقلاب فرانسه یا انقلاب کبیر فرانسه از سال 1789 تاسال 1799 طول کشید دوره‌ای از تحول های اجتماعی – سیاسی در تاریخ سیاسی فرانسه و اروپا به وسیله ملت فرانسه بود. این انقلاب، یکی از چند انقلابی بود که د تاریخ جهان بعد از پستی بلندی های زیاد، باعث عوض شدن نظام سلطنتی به جمهوری دموکراتیکی فرانسه و به وجود آمدن لائیسیته گردید.
The French Revolution or the Great French Revolution
The French Revolution or the Great French Revolution lasted from 1789 to 1799. It was a period of socio-political changes in the political history of France and Europe by the French people. This revolution was one of the few revolutions in the history of the world, after many highs and lows, caused the change of the monarchy to the French Democratic Republic and the emergence of secularism.