فواید شطرنج برای کودکان chess

فواید شطرنج برای کودکان chess

6 مورد از فواید شطرنج برای کودکان
benefits chess children
شطرنج، یکی از محبوب ترین و حرفه ای ترین بازی های فکری است که طرفداران بسیار زیادی در جهان دارد. با وجود پیچیدگی هایی که در شطرنج وجود دارد، کودکان نیز می توانند آن را از همان سنین کودکی بیاموزند و با شطرنج بازی کردن، خودشان را بهتر کنند. در ادامه ی این مطلب، به معرفی و بررسی فواید شطرنج برای کودکان خواهیم پرداخت.
6 benefits of chess for children
Chess is one of the most popular and professional mind games that has many fans in the world. Despite the complexities of chess, children can learn it from an early age and improve themselves by playing chess. In the continuation of this article, we will introduce and review the benefits of chess for children.

خواب سنگین بچه ها و سخت بیدار شدن از خواب کودکان Sleep Kids

خواب سنگین بچه ها و سخت بیدار شدن از خواب کودکان Sleep Kids

سخت بیدار شدن کودکان از خواب : در اینجا نحوه کمک به شما آمده است
difficult child wakeup
سخت بیدار شدن کودکان از خواب می تواند به دلیل عادت های خانوادگی باشد
علل سخت بیدار شدن از خواب چیست؟
برخی از کودکان در هنگام صبح ممکن است به سختی بیدار شوند و همین امر برای برخی از خانواده ها تبدیل به یک معضل بزرگی شده است. در این مقاله به بررسی علت های سخت بیدار شدن برخی از کودکان و راه حل هایی برای رفع این مشکل می پردازیم.
How difficult it is for children to wake up: Here is how to help you
Difficulty waking children up can be due to family habits
What are the causes of difficulty waking up?
Some children may have difficulty waking up in the morning, which has become a major problem for some families. In this article, we will examine the causes of difficulty waking up some children and solutions to solve this problem.

میزان خواب کافی در کودکان چقدر است؟

میزان خواب کافی در کودکان چقدر است؟

آیا کودک شما به اندازه کافی می خوابد؟ میزان خواب کودک در سنین مختلف
amount sleep child
میزان خواب کودک در سنین مختلف متفاوت است
میزان خواب نوزاد: راهنمای خواب کودک از بدو تولد تا 18 سالگی
کودکان در سنین متفاوت نیاز به میزان خواب متفاوت دارند و این میزان خواب علاوه بر سن به فاکتور های دیگری نیز بستگی دارد. برای اینکه از خواب کافی کودک خود اطمینان حاصل کنید باید برای خواب کودک یک نمودار تهیه کنید و میزان خواب او را یادداشت کنید.
Is your baby getting enough sleep? The amount of sleep a child at different ages
The amount of sleep a child has varies at different ages
Baby sleep rate: Baby sleep guide from birth to 18 years old
Children at different ages need different amounts of sleep, and this amount of sleep depends on other factors in addition to age. To ensure that your baby gets enough sleep, you need to make a diagram of your baby’s sleep and record how much sleep he or she has.

علت و زمان عصب کشی دندان کودکان dental denervation

علت و زمان عصب کشی دندان کودکان dental denervation

علت و زمان عصب کشی دندان کودکان
pediatric dental denervation
عصب کشی دندان کودکان، ممکن است برای والدین آنها بسیار ترسناک به نظر برسد. عصب کشی، شامل مراحل متعددی می شود که والدین را نگران این می کند که کودکان می توانند از این مراحل عبور کنند، یا اینکه درد زیادی را متحمل خواهند شد. اما نیازی به نگرانی نیست؛ در ادامه به بررسی این فرایند در کودکان خواهیم پرداخت.
Cause and time of pediatric tooth denervation
Teeth denervation in children can be very frightening for their parents. Neurosurgery involves several steps that make parents worried that their children may go through these steps, or that they will be in a lot of pain. But no need to worry; In the following, we will examine this process in children.

فواید و مضرات گذاشتن کودک در تاب safe swing child

فواید و مضرات گذاشتن کودک در تاب safe swing child

فواید و مضرات گذاشتن کودک در تاب
safe swing child
تاب بازی یکی از بازی های نشاط آور و لذت بخش برای کودکان است. تاب بازی موجب تقویت عضلات پایین تنه در کودکان می شود و میزان هوش و تمرکز آن ها را ارتقا می دهد.
Benefits and harms of rocking a child
Swing game is one of the fun and enjoyable games for children. Swinging strengthens the muscles of the lower torso in children and improves their intelligence and concentration.

همه چیز درباره پیشگیری و تزریق واکسن فلج اطفال polio vaccine

همه چیز درباره پیشگیری و تزریق واکسن فلج اطفال polio vaccine

پیشگیری از فلج اطفال با تزریق واکسن فلج اطفال
injecting polio vaccine
آنچه كه باید درباره واكسن فلج اطفال بدانیم؟
بیماری فلج اطفال نوعی ویروس مسری است که از فردی به فرد دیگر قابلیت انتقال دارد. در طی این بیماری عضلات بدن به صورت نامتقارن ضعیف می شوند و کارایی خود را تا آخر عمر از دست می دهند. متأسفانه تاکنون درمانی برای این نوع بیماری تعبیه نشده است اما از طریق تزریق واکسن های ضد فلج اطفال می توان تا حدودی از بروز این عارضه جلوگیری کرد.
Prevention of polio by injecting polio vaccine
injecting polio vaccine
What do we need to know about the polio vaccine?
Polio is a contagious virus that can be transmitted from person to person. During this disease, the muscles of the body become asymmetrically weak and lose their function for the rest of their lives. Unfortunately, there is no cure for this type of disease, but by injecting polio vaccines, this complication can be prevented to some extent.

خوردن مواد شوینده توسط کودک child eating detergent

خوردن مواد شوینده توسط کودک child eating detergent

خوردن مواد شوینده توسط کودک
child eating detergent
گاهی اوقات ممکن است کودکان به طور تصادفی یا از روی حس کنجکاوی اقدام به خوردن مواد شوینده کنند. مواد شوینده به علت خاصیت قلیایی که دارند و همنین دارا بودن میزان بالایی از مواد سمی بسیار خطرناک بوده و بسته به میزان مصرف و مدت زمان طی شده تا رسیدن به مراکز درمانی می تواند عوارض جبران نا پذیری در پی داشته باشد و گاهی منجر به مرگ شود.
Detergent eaten by the child
Sometimes children may eat detergents accidentally or out of curiosity. Detergents are very dangerous due to their alkaline properties and also having a high amount of toxic substances, and depending on the amount used and the time taken to reach the medical centers, it can have irreparable consequences and sometimes lead to death. Be.

جعبه کمک های اولیه کودکان چه محتویاتی دارد؟ aid kit Baby

جعبه کمک های اولیه کودکان چه محتویاتی دارد؟ aid kit Baby

جعبه کمک های اولیه کودکان چه محتویاتی دارد؟ aid kit Baby جعبه کمک های اولیه کودک، جعبه یا کیفی شامل تدارکات و تجهیزاتی است که در صورت لزوم بتوان با آن اقدام به انجام کمک های اولیه نمود.