آشنایی با چالش های دوران بلوغ puberty

آشنایی با چالش های دوران بلوغ puberty

راهنمای بلوغ: آشنایی با چالش های دوران بلوغ
puberty guide familiarity
دوره ی بلوغ، دوره ای چالش برانگیز است که تغییراتی را در شرایط جسمانی و روانی افراد ایجاد می کند. این دوره مرحله ی گذر از کودکی به شمار می رود که یک کودک را به فردی بزرگسال مبدل می سازد. ما در این مقاله قصد داریم چالش های دوران بلوغ را بیان کنیم و رفتار های مناسب والدین را در خصوص گذر آسان از شرایط موجود شرح دهیم.
Puberty Guide: Familiarity with the challenges of puberty
Puberty is a challenging period that brings about changes in a person’s physical and mental condition. This period is the transition from childhood to adulthood. In this article, we are going to describe the challenges of puberty and describe the appropriate behaviors of parents regarding the easy transition from the current situation.

همه چیز درباره ی هویت جنسی کودکان و نوجوانان Sexual Identity

همه چیز درباره ی هویت جنسی کودکان و نوجوانان Sexual Identity

هویت جنسی چیست؟نقش والدین در تشکیل هویت جنسی کودکان و نوجوانان
identity children adolescents
هویت جنسی، یکی از هویت هایی است که در بیشتر موارد، در نوجوانی ایجاد می شود و باعث می شود که کودک یا نوجوان، مسائل جنسی را درک کند. آشنایی کودکان و نوجوانان با مسائل جنسی، بسیار حساس است و والدین باید در هنگام تشکیل هویت جنسی در آنها، مراقب آنها باشند.
What is sexual identity? The role of parents in the formation of sexual identity of children and adolescents
Sexual identity is one of the identities that in most cases is created in adolescence and makes the child or adolescent understand sexual issues. Familiarization of children and adolescents with sexual issues is very sensitive and parents should be careful when forming a sexual identity in them.

با دیر آمدن نوجوانان به منزل چگونه برخورد کنیم؟ restrictions teen stayingout

با دیر آمدن نوجوانان به منزل چگونه برخورد کنیم؟ restrictions teen stayingout

با دیر آمدن نوجوانان به منزل چگونه برخورد کنیم؟
restrictions teen stayingout
نوجوانی، یکی از دوره های بسیار حساس در زندگی انسان ها است که اگر به صورت درست پشت سر گذاشته شود، می تواند باعث سربلندی فرد در بزرگسالی شود. اما اگر افراد در این دوره از زندگی، عادت های بدی را پیدا کنند و نتوانند آنها را اصلاح کنند، ممکن است در آینده دچار مشکلاتی شوند. یکی از عادت های نگران کننده در سنین نوجوانی، دیر آمدن به خانه است.
How to deal with teenagers coming home late?
Adolescence is one of the most sensitive periods in human life that, if properly left behind, can make a person proud in adulthood. But if people find bad habits in this period of life and can not correct them, they may have problems in the future. One of the most disturbing habits in adolescence is coming home late.

بهترین زمان تشویق و تنبیه نوجوانان

بهترین زمان تشویق و تنبیه نوجوانان

زمان تشویق و تنبیه نوجوانان + اصول تشویق و تنبیه نوجوانان
encourage punish adolescents
تشویق نوجوان به معنی به شوق آوردن او برای انجام کارهای مثبت است
روش های صحیح تشویق و تنبیه نوجوانان
نوجوانی، یک دوره بسیار حساس در زندگی انسان است. انسان در این دوره، می تواند یک شخصیت بسیار مفید را برای خود بسازد، و یا اینکه دچار کج روی ها شود و فرصت اصلاح خود را از دست بدهد. والدین نقش مهمی در هدایت فرزند خود و راهنمایی او در مسیر زندگی دارند. یکی از روش های والدین برای انجام این کار، تشویق و تنبیه است که در ادامه، درباره آنها سخن خواهیم گفت.
Time of encouragement and punishment of teenagers + principles of encouragement and punishment of teenagers
encourage punish adolescents
Encouraging a teenager means encouraging him or her to do positive things
Proper methods of encouraging and punishing adolescents
Adolescence is a very sensitive period in human life. In this period, man can build a very useful personality for himself, or he may suffer from distortions and lose the opportunity to correct himself. Parents have an important role to play in guiding and guiding their child through life. One way for parents to do this is to encourage and punish them, which we will talk about later.

تغییرات نوجوان 15 ساله چیست؟راهنمای رفتار با نوجوان 15 ساله old 15year teenager

تغییرات نوجوان 15 ساله چیست؟راهنمای رفتار با نوجوان 15 ساله old 15year teenager

تغییرات نوجوان 15 ساله چیست؟راهنمای رفتار با نوجوان 15 ساله
old 15year teenager
نوجوانی، دوره ای از زندگی است که در آن، تغییرات قابل توجهی برای بدن و افکار فرد اتفاق می افتند. این دوره، یکی از حساس ترین دوره های زندگی انسان است، و اهمیت بسیار زیادی دارد. بیشتر نوجوانان، اوج این تغییرات را در 15 سالگی خود تجربه می کنند. در ادامه این مطلب، به بررسی نوجوانان 15 ساله و نحوه برخورد با آنها می پردازیم.
What are the changes in a 15-year-old? A guide to dealing with a 15-year-old
Adolescence is a period of life in which significant changes occur to a person’s body and thoughts. This period is one of the most sensitive periods of human life, and it is very important. Most teens experience the peak of these changes when they are 15 years old. In this article, we will examine 15-year-olds and how to deal with them.

علت و راههای جلوگیری از دست بلند کردن نوجوانان بر روی والدین beating parents teenagers

علت و راههای جلوگیری از دست بلند کردن نوجوانان بر روی والدین beating parents teenagers

علت و راههای جلوگیری از دست بلند کردن نوجوانان بر روی والدین
beating parents teenagers
گاهی اوقات پیش می آید که نوجوانان، به دلایل مختلفی دست به انجام کارهای پرخاشگرانه می زنند. مانند پرتاب کردن اشیا به دیگران، استفاده از الفاظ رکیک، و در بدترین حالت، دست بلند کردن روی افراد دیگر، به ویژه والدین.
Causes and ways to prevent teenagers from raising their hands against their parents
Sometimes teenagers engage in aggressive activities for a variety of reasons. Such as throwing objects at others, using vulgar words, and at worst, reaching out to other people, especially parents.

همه چیز درباره فشار گروه همسالان در کودکان

همه چیز درباره فشار گروه همسالان در کودکان

فشار همسالان چیست؟ روش های برخورد با فشارهای همسالان
peer pressure methods
همه چیز درباره فشار گروه همسالان
فشار همسالان به مجموعه ای از رفتارها و پیشنهاداتی گفته می شود که افراد بخصوص نوجوانان از طرف دوستان و همسالان خود دریافت می کنند. این رفتار ها می تواند مثبت یا منفی باشد و تبدیل به عادت های رفتاری در آن ها شود. این واقعیت برای بسیاری از خانواده ها به یک موضوع نگران کننده تبدیل شده است و باعث می شود تا به آنها یک دید منفی داشته باشند و در نتیجه رفتار آنها را تحت کنترل داشته باشند.
What is peer pressure? Methods of dealing with peer pressure
peer pressure methods
Everything about peer pressure
Peer pressure refers to a set of behaviors and suggestions that people, especially teens, receive from their friends and peers. These behaviors can be positive or negative and become behavioral habits in them. This fact has become a matter of concern for many families and causes them to have a negative view and thus control their behavior.

استقلال طلبی در نوجوانان و توصیه هایی به والدین independence

استقلال طلبی در نوجوانان و توصیه هایی به والدین independence

استقلال طلبی در نوجوانان و توصیه هایی به والدین
parents adolescent independence
موضوع استقلال طلبی در نوجوانان به علت اهمیت ویژه آن تبدیل به یک چالش مسئله مهم برای خانواده ها و روان شناسان شده است. دوران نوجوانی از این جهت دارای اهمیت است که نوجوانان سعی در شناختن و پیدا کردن هویت خود دارند و مایل هستند از خانواده خود فاصله گرفته و به عنوان یک بزرگسال شخصیت خود را تعریف کنند.
Independence in adolescents and advice to parents
The issue of independence in adolescents has become an important challenge for families and psychologists due to its special importance. Adolescence is important because adolescents are trying to know and find their identity and want to distance themselves from their family and define their personality as an adult.

تغییرات جسمی و رفتاری نوجوانان 14 ساله physical behavioral 14year

تغییرات جسمی و رفتاری نوجوانان 14 ساله physical behavioral 14year

تغییرات جسمی و رفتاری نوجوانان 14 ساله
physical behavioral 14year
نوجوان چهارده ساله نوجوانی دوره ای پر فراز و نشیب است که موجب شکل گیری تغییرات بسیار زیادی در بعد جسمانی و روحانی فرد می شود. در ادامه ی مطلب درباره ی تغییراتی که از سن 14 سالگی برای دختران و پسران رخ می دهد، مطالبی را بیان می کنیم.
Physical and behavioral changes in 14-year-olds
Fourteen-year-old adolescence is a period of ups and downs that cause many changes in the physical and spiritual dimensions of the individual. In the following, we will talk about the changes that occur for girls and boys from the age of 14.