کاردستی با شیشه مربا craft jam jar

کاردستی با شیشه مربا craft jam jar

کاردستی با شیشه مربا
craft jam jar
با شیشه مرباهایی که در هر خانه ای پیدا می شود میتوانید کاردستی های زیبایی درست کنید. شیشه ها را جلوی خود بگذارید و ببینید چه چیزهایی میتونید با آنها درست کنید. در این مطلب ما برای شما شیوه درست کردن چند کاردستی و چند مدل زیبا از شیشه مربا آورده ایم. با ما همراه باشید.
Craft with jam jar
You can make beautiful handicrafts with glass jams that can be found in every house. Put the jars in front of you and see what you can make with them. In this article, we have brought you how to make some handicrafts and some beautiful models of jam jars. Stay with us.

لیست لوازم التحریر مورد نیاز پایه اول تا ششم ابتدایی list basic

لیست لوازم التحریر مورد نیاز پایه اول تا ششم ابتدایی list basic

لیست لوازم التحریر مورد نیاز پایه اول تا ششم ابتدایی
list basic stationery requirements
لیست لوازم التحریر مورد نیاز هر پایه با توجه به کار هر مدرسه و معلم آن پایه متفاوت است. در این مطلب لیست کلی از لوازم التحریر را برای شما آورده ایم.
List of stationery required for grades one through six
The list of stationery needed for each grade varies according to the work of each school and the teacher in that grade. In this article, we have brought you a general list of stationery.

ایده های جالب ساخت کاردستی با وسایل دور ریختنی handicraft

ایده های جالب ساخت کاردستی با وسایل دور ریختنی handicraft

ایده های جالب ساخت کاردستی با وسایل دور ریختنی
handicraft dispensable materia
کاردستی ساختن نیاز به کمی ابتکار دارد و یک سری وسایل ساده که اگر این وسایل از بین وسایل دورریختنی انتخاب شوند، آنچه که امروز قصد معرفی آن را داریم ساخت کاردستی با مواد بازیافتی و دور ریختنی است که می تواند فرهنگ صرفه جویی را نیز به کودک آموزش دهد.
Interesting ideas for making handicrafts with disposable items
Making crafts requires a bit of initiative and a series of simple tools that if these tools are selected from disposable items, what we are going to introduce today is making crafts with recycled and disposable materials that can also save the culture of the child. Teach.

آموزش کاردستی با بطری bottle craft training

آموزش کاردستی با بطری bottle craft training

آموزش کاردستی با بطری
bottle craft training
استفاده از بطری های پلاستیکی برای ساخت کاردستی کودکان و چیزهای دیگر کمک زیادی به حفظ محیط زیست در برابر رها کردن آن ها در طبیعت می باشد.
Bottle craft training
The use of plastic bottles to make children’s crafts and other things helps a lot to protect the environment from being left in nature.

فواید بازی های فکری برای کودکان benefits brain teasers

فواید بازی های فکری برای کودکان benefits brain teasers

فواید بازی های فکری برای کودکان
benefits brain teasers
روانشناسان و محققان سفارش زیادی بر فواید بازی های فکری دارند. این مسئله درباره کودکان هم صحیح است. ولی حتما برای همه‌ی والدین این پرسش پیش می آید که فایده بازی فکری برای کودکان که در سن های پر جنب و جوش هستند، چیست؟ واقعیت این است که زاد بودن فواید بازی های فکری برای کودک چیزی ثابت شده است که جنبه‌های مختلف ذهنی، جسمی، فردی و اجتماعی دارد.
Benefits of brain teasers for children
Psychologists and researchers have a lot to say about the benefits of mind games. This is also true for children. But the question for all parents is, what is the benefit of intellectual play for children who are at a lively age? The fact is that the innate benefits of mind games for the child have proven to have different mental, physical, individual and social aspects.

ساخت عروسک با وسایل دورریختنی making disposable objects

ساخت عروسک با وسایل دورریختنی making disposable objects

ساخت عروسک با وسایل دورریختنی
making disposable objects
خلق کردن و ساختن عروسک با شیوه های متفاوت و با وسایل و چیزهای دور ریز احتیاج به فکر و خلاق بودن دارد برای ساختن عروسک های زیبا و فانتزی احتیاجی نیست هزینه ی زیادی کنید شما می توانید با چیزهای دور ریز مانند بطری نوشابه و نمد و کاموا و … عروسک های زیبایی را در خانه بسازید.
Making dolls with disposable items
Creating and making dolls in different ways and with small items and things requires thinking and creativity. To make beautiful and fancy dolls, you do not need to spend a lot of money. You can make things with small things such as soda bottles, felt and yarn. And … make beautiful dolls at home.

انواع کاردستی با چوب بستنی wood craft

انواع کاردستی با چوب بستنی wood craft

انواع کاردستی با چوب
wood craft
ایده خلاقیت و ساخت کاردستی با چوب
ایده های جدید و گوناگون برای ساخت کاردستی با چوب و ساخت وسایل ساده و زیبا با انواع تکه های چوب، چوب بستنی و چوب کبریت را در این جا خواهید دید و با جدیدترین مدل های کاردستی آشنا می شوید
All kinds of crafts with wood
wood craft
The idea of creativity and making crafts with wood
You will see new and various ideas for making handicrafts with wood and making simple and beautiful tools with different pieces of wood, ice cream sticks and matchsticks here, and you will get acquainted with the latest handicraft models.

افزایش خلاقیت در کودکان با دفتر نقاشی شطرنجی

افزایش خلاقیت در کودکان با دفتر نقاشی شطرنجیدفتر شطرنجی

داشتن الگو برای کودکان با استفاده از دفتر شطرنجی
checkered office template
الگو دفتر شطرنجی
داشتن الگو یکی از مهم‌ترین پایه‌های یادگیری در ریاضیات، طراحی، موسیقی و خیلی از علم ها و هنرهای دیگر است. دفتر شطرنجی با آموزش و طراحی تمرینات گوناگون در رابطه با شناخت الگوها و همینطور کامل کننده آموزش های ریاضی و یا سرمشق های کودکان پیش دبستانی و اول دبستان است.
Have a pattern for children using the checkerboard
checkered office template
Checkered office template
Having a role model is one of the most important foundations of learning in mathematics, design, music and many other sciences and arts. The checkered office teaches and designs various exercises related to recognizing patterns as well as completing math lessons or examples for preschool and elementary school children.

ایده های کاردستی با پوست میوه crafts fruit skin

ایده های کاردستی با پوست میوه crafts fruit skin

ایده های کاردستی با پوست میوه
crafts fruit skin
بچه ها درست کردن کاردستی و این که با دست های خودشان چیزی را به وجود بیاورند را دوست دارند و برایشان خوشحال کننده است. بگذارید کودکانتان در منزل با خلاقیت خود کاردستی درست کنند. پوست میوه ها همیشه در همه جا دور ریخته می شود. ما در اینجا با آموزش کاردستی با پوست میوه برای بچه ها با شما هستیم.
Craft ideas with fruit skin
Kids love to make crafts and make things with their own hands, and it makes them happy. Let your children make crafts at home with their creativity. Fruit peels are always thrown away everywhere. We are here to teach you how to make fruit skins for kids.

کاردستی با تراشه مداد رنگی با ایده های جالب و خلاقانه

کاردستی با تراشه مداد رنگی با ایده های جالب و خلاقانه

کاردستی با تراشه مداد رنگی با ایده های جالب و خلاقانه
craft pencil chip
نمونه هایی از کاردستی با تراشه های مداد رنگی
کاردستی با تراشه های مداد رنگی از کارهایی خلاقانه‌ محسوب می شود که اثر آن بر کودکان خیلی بیشتر از سرگرم شدن است. در این مقاله شما را با کاردستی با خرده تراشه های مداد رنگی آشنا می‌کنیم.
Craft with crayons with interesting and creative ideas
craft pencil chip
Examples of crafts with colored pencil chips
Crafting with crayons is a creative endeavor that has far more impact on children than just having fun. In this article, we will introduce you to crayons.