چگونه از ترشح و نشت شیر در دوران شیردهی، جلوگیری کنیم؟

عکس محصول چگونه از ترشح و نشت شیر در دوران شیردهی، جلوگیری کنیم؟

چگونه از ترشح و نشت شیر در دوران شیردهی، جلوگیری کنیم؟ Leaking Breasts Postpartum شیردهی منظم، می‌تواند میان تقاضای نوزاد و تولید شیر، تطبیق و هماهنگی ایجاد کند و از نشت شیر پستان جلوگیری نماید