داستان کوتاه درباره قناعت و قانع بودن

داستان کوتاه درباره قناعت و قانع بودن

داستان کوتاه درباره قناعت
short story contentment
داستان کوتاه درباره قانع بودن
قناعت گنجی است بی پایان. فردی که قناعت داشته باشد با نانی و کاسه ی آبی هم زندگی را به خوبی و خوشی می گذراند ولی چنانچه فردی در زندگی حرص و زیاده خواهی داشته باشد، حتی با همه ی نعمت های روی زمین نیز سیر نخواهد شد. درباره این مطلب چند داستان آورده ایم.

داستان های جذاب درباره فداکاری

داستان های جذاب و جدید درباره فداکاری

داستان های جالب درباره فداکاری
beautiful stories sacrifice
داستان های جدید و آموزنده درباره فداکاری
داستان های زیبا درباره فداکاری
فردی که به میل و خواسته خود، وقت و زندگی، پول یا هر چه را که دارد در اختیار دیگران قرار دهد. بالاترین درجات بخشش، ایثار و فداکاری است. در ادامه مطلب داستان هایی از فداکاری افراد برای شما عزیزان آورده ایم.
Interesting stories about sacrifice
New and informative stories about sacrifice
Beautiful stories about sacrifice
A person who willingly gives time and life, money or whatever he has to others. The highest degrees are forgiveness, self-sacrifice and sacrifice. In the following, we have brought stories of people’s sacrifice for you dear ones.

داستان صبر ایوب story job patience

داستان صبر ایوب,صبر ایوب,داستان صبر حضرت ایوب ,داستان صبر ایوب,story job patience,

داستان صبر ایوب
story job patience
ایوب پیامبر، مردی بود مال و ثروت زیادی داشت و بچه های قوی و قدرتندی داشت و همینطور همسری زیبا و مهربان. موضوع این مقاله در مورد صبر حضرت ایوب نبی می‌باشد.
The story of Job’s patience
The prophet Job was a man of great wealth and had strong and powerful children, as well as a beautiful and kind wife. The subject of this article is about the patience of Prophet Job.

داستان آموزنده درباره دروغ گفتن lying

داستان آموزنده درباره دروغ گفتن lying

داستان های خواندنی درباره دروغ گفتن
readable stories lying
یک قانون در مورد دروغ گفتن هست که می گویند دروغگو بالاخره رسوا می شود پس مراقب حرف زدنتان باشید. در این مطلب چند داستان کوتاه درباره دروغگویی و عاقبت دروغگویی آورده ایم با ما همراه باشید.
Readable stories about lying
There is a rule about lying that says a liar will eventually be exposed, so be careful what you say. In this article, we have brought some short stories about lying and the consequences of lying. Join us.

داستان رازداری و محافظت از اسرار story secrecy

داستان رازداری و محافظت از اسرار story secrecy

داستان رازداری و محافظت از اسرار
story secrecy protection
رازداری و حافظت از اسرار خود و همین طور اسرار دیگران که به صورت امانت در اختیار انسان قرار دارد، یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین فضیلت های اخلاقی در بُعد فردی و اجتماعی محسوب می شود. این ویژگی از صفات الهی ریشه گرفته، و سمبل رشد و شخصیت به حساب می آید. در این مطلب دو داستان در مورد رازداری آورده ایم. با ما همراه باشید.
The story of secrecy and protection of secrets
Confidentiality and protection of one’s own secrets, as well as the secrets of others, which are entrusted to human beings, is one of the most important and key moral virtues in the individual and social dimension. This attribute is rooted in the divine attributes, and is considered a symbol of growth and personality. Here are two stories about privacy. Stay with us.

چند داستان درباره صبر patience

چند داستان درباره صبر patience

چند داستان درباره صبر
stories about patience
صبر برای بعضی ها ابتدای تلخ و پایان شیرینی دارد. برای بعضی ها اول و آخرش تلخ و برای گروهی هر دو شیرین است. دراین مطلب چند داستان درباره صبر آورده ایم که امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.
A few stories about patience
Patience has a bitter beginning and a sweet end for some. For some, the first and last are bitter, and for some, both are sweet. In this article, we have brought some stories about patience that we hope will be used by you dear ones.

داستان کوتاه بهترین قلب دنیا

داستان کوتاه بهترین قلب دنیا

بهترین قلب دنیا
The best heart in the world
روزی مرد جوانی وسط شهری ایستاده بود و ادعا می کرد که بهترین قلب دنیا را در تمام آن منطقه دارد.
جمعیت زیادی جمع شدند. قلب او کاملا سالم بود و هیچ خدشه ای بر آن وارد نشده بود. پس همه تصدیق کردند که قلب او به راستی زیباترین قلبی است که تاکنون دیده اند.
The best heart in the world
One day a young man was standing in the middle of a city claiming to have the best heart in the world.
A large crowd gathered. His heart was completely healthy and there was no damage to it. So everyone acknowledged that her heart is truly the most beautiful heart they have ever seen.

داستان کوتاه پسرک و خدا

داستان کوتاه پسرک و خدا

پسرک و خدا
Boy and God
شب کریسمس بود و هوا، سرد و برفی.
پسرک، در حالی‌که پاهای برهنه‌اش را روی برف جابه‌جا می‌کرد تا شاید سرمای برف‌های کف پیاده‌رو کم‌تر آزارش بدهد، صورتش را چسبانده بود به شیشه سرد فروشگاه و به داخل نگاه می‌کرد.
Boy and God
It was Christmas Eve and the weather was cold and snowy.
The boy stuck his face in the cold glass of the store and looked inside, moving his bare feet on the snow so that the cold of the snow on the sidewalk might not bother him less.

داستان کوتاه اثبات عشق

داستان کوتاه اثبات عشق

اثبات عشق
Proof of love
پس از کلی دردسر با پسر مورد علاقه ام ازدواج کردم. ما همدیگرو به حد مرگ دوست داشتیم. سالای اول زندگیمون خیلی خوب بود. اما چند سال که گذشت کمبود بچه رو به وضوح حس می کردیم.
Proof of love
After a lot of trouble, I married my favorite boy. We loved each other to the point of death. The first year of our lives was very good. But a few years later, we clearly felt the lack of children.

داستان کوتاه ارتباط قلبی

داستان کوتاه ارتباط قلبی

ارتباط قلبی
Cardiac communication
در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند.
می‌گویند خارپشت ها وخامت اوضاع را دریافتند و تصمیم گرفتند دور هم جمع شوند و بدین ترتیب همدیگر را حفظ کنند.
Cardiac communication
During the Ice Age, many animals froze and died.
The hedgehogs are said to have noticed the deterioration of the situation and decided to come together and thus preserve each other.