ضرب المثل اگه بگه ماست سفیده، من میگم سیاهه goes yogurt white

ضرب المثل اگه بگه ماست سفیده، من میگم سیاهه goes yogurt white

ضرب المثل اگه بگه ماست سفیده، من میگم سیاهه
goes yogurt white
خیلی از ماها در زندگی روزانه خود از ضرب المثل های زیادی استفاده می کنیم که شاید معنی دقیق و درست آن را نیز نمی دانیم و یا شاید افرادی باشند که دامنه لغات و ضرب المثل آنها کم باشد. به همین علت می خواهیم در کنار هم به یکی از ضرب المثل ها بسیاری اشاره کنیم و به معنی و ریشه آن ها می پردازیم. با معنی اگه بگه ماست سفیده من میگم سیاهه با ما همراه باشید.
As the saying goes, yogurt is white, I say black
Many of us use many proverbs in our daily lives that we may not know the exact meaning of, or there may be people whose vocabulary and proverbs are short. That is why we want to mention one of the many proverbs together and discuss their meaning and roots. Meaning, if you say white yogurt, I say black, join us.

ضرب المثل پا به دریا بگذاره دریا خشک می شود saying sea dries

ضرب المثل پا به دریا بگذاره دریا خشک می شود saying sea dries

ضرب المثل پا به دریا بگذاره دریا خشک می شود
saying sea dries
با استفاده از ضرب المثل می توانیم در کوتاهترین زمان منظور خودمان را با استفاده از تعداد کمی از کلمات به طرف مقابل برسانیم. در ضمن بسیاری از حرف ها را نمی توانیم به طور مستقیم بگوییم، ضرب المثل ها سبب میشوند که بتوانیم به آسانی با استفاده از دو پهلو حرف زدن حرف خودمان را بزنیم.
As the saying goes, the sea dries up
Using proverbs, we can convey our meaning to the other party in the shortest time using a small number of words. While we can not say many things directly, proverbs make it easy for us to speak in two ways.

ضرب المثل در مورد حرص و طمع greed

ضرب المثل در مورد حرص و طمع greed

ضرب المثل در مورد حرص و طمع
proverbs about greed
کلمه حرص در لغت به معنی میل شدید است. در اصطلاح، زمانی که آدم ها با حالت طلب و خواهش زیاد به سراغ چیزی می رود به این وضعیت حرص گفته می شود. عموم مردم فکر می کنند، حرص معنی منفی دارد، ولی در واقع منفی بودن آن بسته به این است که افراد به چه چیزی حرص داشته باشد.
Proverbs about greed
The word greed literally means intense desire. In the term, when people go to something with a lot of desire and desire, this state is called greed. People think that greed has a negative meaning, but in fact it depends on what people are greedy for.

انواع ضرب المثل ایرانی جالب و قدیمی iranian proverb

انواع ضرب المثل ایرانی جالب و قدیمی iranian proverb

انواع ضرب المثل ایرانی جالب و قدیمی
iranian proverb
مجموعه ای از انواع ضرب المثل ایرانی جالب و قدیمی گردآوری شده تا تقدیم نگاهتان شود.
All kinds of interesting and old Iranian proverbs
A collection of interesting and old Iranian proverbs has been collected to be presented to you.

ضرب المثل به روباه گفتند شاهدت كيه؟ گفت:دمم witness said tail

ضرب المثل به روباه گفتند شاهدت كيه؟ گفت:دمم witness said tail

ضرب المثل به روباه گفتند شاهدت كيه؟ گفت:دمم
witness said tail
ضرب المثل به روباهه گفتند شاهدت کیه؟ گفت: دمبم . این مثل بیشتر درباره افراد غرضمند یا بیهوده گوئی گفته میشود که برای حقیقت سخن خود، فرد غرضمند یا بیهوده گوتر از خود را به گواهی بگیرد.
They said to the fox, “Who is your witness?” He said: My tail
They said to the fox, “Who is your witness?” He said: My tail. This proverb is mostly said about intentional or useless people who testify to the truth of their words, intentional or useless person better than themselves.

ضرب المثل درباره مسخره کردن proverb making fun

ضرب المثل درباره مسخره کردن proverb making fun

ضرب المثل درباره مسخره کردن
proverb making fun
در این مطلب با چند ضرب المثل ایرانی و قدیمی درباره مسخره کردن آشنا می شوید. با ما همراه باشید.
A proverb about making fun of
In this article, you will get acquainted with some old Iranian proverbs about ridicule. Stay with us.

ضرب المثل به مرگ ميگيره تا به تب راضی بشه! proverb takes satisfied

ضرب المثل به مرگ ميگيره تا به تب راضی بشه! proverb takes satisfied

ضرب المثل به مرگ ميگيره تا به تب راضی بشه!
proverb takes satisfied
در این مطلب با معانی و مفهوم اصلی ضرب المثل ایرانی و قدیمی ضرب المثل (به مرگ ميگيره تا به تب راضی بشه !) آشنا می شوید با ما همراه باشید.
The proverb takes death to be satisfied with fever!
In this article, you will get acquainted with the main meanings and concepts of Iranian and old proverbs (he dies to be satisfied with fever!). Join us.

ضرب المثل درمورد شرم و حیا modesty

ضرب المثل درمورد شرم و حیا modesty

ضرب المثل درمورد شرم و حیا
proverbs shame modesty
خیلی از ما در زندگی روزمره خود از ضرب المثل های زیادی استفاده می کنیم که شاید معنی صحیح آن را نیز نمی دانیم و یا شاید افرادی باشند که دامنه لغات و ضرب المثل آنها اندک باشد. به همین علت در این مطلب چند ضرب المثل درباره شرم و حیا با معانی آن آورده ایم ،امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.
Proverbs about shame and modesty
Most of us have a laid back attitude when it comes to painting a picture about ourselves. That is why in this article we have brought some proverbs about shame and modesty with its meanings, we hope it will be used by you dear ones.

ضرب المثل دزفولی proverbs dezfuli

ضرب المثل دزفولی proverbs dezfuli

ضرب المثل دزفولی
proverbs dezfuli
فرهنگ و ادب دزفولی همراه با طنز و ضرب المثل های شیرین قدیمی است که کم کم به فراموشی سپرده می شود به همین علت و جهت انتقال این فرهنگ اصیل به نسل جوان سعی کردیم اشاره ای هر چند کوتاه به ضرب المثل های دزفولی داشته باشیم.
Proverbs of Dezfuli
Dezfuli culture and literature are accompanied by humor and sweet old proverbs that are gradually forgotten. For this reason, and in order to transmit this original culture to the young generation, we tried to have a brief reference to Dezfuli proverbs.

معنی ضرب المثل آدم چرا روزه شک دار بگیرد should person doubt

معنی ضرب المثل آدم چرا روزه شک دار بگیرد should person doubt

معنی ضرب المثل آدم چرا روزه شک دار بگیرد
should person doubt
خیلی از ما در هر سن و جنسیت، در زندگی روزانه خود از ضرب المثل های زیادی استفاده می کنیم که شاید معنی دقیق و درست آن را نیز نمی دانیم و یا شاید افرادی باشند که دایره لغات و ضرب المثل آنها زیاد نباشد. در این مقاله معنی ضرب المثل آدم چرا روزه شک دار بگیرد را آورده ایم با ما همراه باشید.
The meaning of the proverb: Why should a person fast in doubt?
Many of us, at any age and gender, use a lot of proverbs in our daily lives that we may not know the exact meaning of, or maybe there are people whose vocabulary and proverbs are not large. In this article, we have brought the meaning of the proverb, “Why should a person fast in doubt?”