رژیم لاغری 3 روزه نظامی diet

رژیم لاغری 3 روزه نظامی diet

رژیم لاغری 3 روزه نظامی
daymilitary slimming diet
رژیم لاغری سه روزه یکی از رژیم های غذایی طراحی شده در عصر حاضر می باشد که با وجود اختلالاتی که در بدن ایجاد می کند، همواره مورد توجه بسیاری از مردم است. با پیروی اصولی از این رژیم لاغری می توانید در عرض یک هفته حدود 4 الی 5 کیلوگرم کاهش وزن داشته باشید.
3-day military slimming diet
Three-day slimming diet is one of the diets designed in the present age, which despite the disorders it causes in the body, is always considered by many people. By following the principles of this slimming diet, you can lose about 4 to 5 kg of weight in a week.

لاغری و پاکسازی بدن در پنج روز با رژیم هندوانه watermelon diet

لاغری و پاکسازی بدن در پنج روز با رژیم هندوانه watermelon diet

لاغری و پاکسازی بدن در پنج روز با رژیم هندوانه
cleansing watermelon diet
یکی از رژیم های غذایی سالمی که در کنار حفظ انرژی موجب کاهش وزن می شود، رژیم هندوانه است. پیروی از رژیم هندوانه تنها به مدت پنج روز بازدهی دارد و در صورت تکرر یافتن رژیم آسیب های غیرقابل جبرانی بر بدن تحمیل می گردد.
Slimming and cleansing the body in five days with watermelon diet
One of the healthy diets that helps you lose weight along with maintaining energy is the watermelon diet. Following the watermelon diet is effective for only five days, and if the diet is repeated, irreparable damage will be inflicted on the body.

کاهش وزن و چربی با رژیم آنابولیک weightloss anabolic diet

کاهش وزن و چربی با رژیم آنابولیک weightloss anabolic diet

کاهش وزن و چربی با رژیم آنابولیک
weightloss anabolic diet
رژیم های غذایی معمولا به دلیل این استفاده می شوند که بتوان با استفاده از آن ها چربی سوزی کرد و به شکل سالم کاهش وزن داد. رژیم غذایی آنابولیک نیز جزو رژیم هایی است که می توان با استفاده از آن کاهش وزن داد. این رژیم توسط دکتر مائورو دایپسکوالی ایجاد شده است و می تواند کاهش وزن شما را تضمین کند. در ادامه این رژیم را به طور کامل معرفی می کنیم.
Weight loss and fat loss with an anabolic diet
Diets are often used because they can be used to burn fat and lose weight in a healthy way. An anabolic diet is also one of the diets that can be used to lose weight. This diet was created by Dr. Mauro Dipesquali and can guarantee your weight loss. In the following, we will introduce this regime in full.

شاخص گلیسمی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ glycemic index food

شاخص گلیسمی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ glycemic index food

شاخص گلیسمی چیست و چگونه محاسبه می شود؟
glycemic index food
شاخص گلیسمی در رژیم غذایی افراد مبتلا به دیابت و چاقی مفرط حائز اهمیت فراوانی می باشد. در واقع این شاخص روشی برای آگاهی از میزان پخش قند در خون توسط موادغذایی مصرفی است.
What is the glycemic index and how is it calculated?
The glycemic index is very important in the diet of people with diabetes and obesity. In fact, this index is a way to know the distribution of sugar in the blood by the food consumed.

میوه های درمانی در طب سنتی treatment diseases fruittherapy

میوه های درمانی در طب سنتی treatment diseases fruittherapy

میوه های درمانی در طب سنتی
treatment diseases fruittherapy
از زمان های قدیم در طب سنتی برای جلوگیری و بهبود بیماری ها از میوه درمانی بهره می گرفته اند. درحقیقت میوه ها یکی از طبیعی ترین منابع برای تامین ویتامین ها و مواد معدنی در انسان ها هستند که بسیاری از محققان با تحقیقات و بررسی های فراوان به اعجاز میوه ها ایمان آورده اند.
Therapeutic fruits in traditional medicine
Fruit therapy has been used since ancient times in traditional medicine to prevent and cure diseases. In fact, fruits are one of the most natural sources of vitamins and minerals in humans, and many researchers have believed in the miracle of fruits through extensive research and studies.

باید ها و نباید ها برای افراد مزاج بلغمی

باید ها و نباید ها برای افراد مزاج بلغمی

باید ها و نباید ها برای افراد مزاج بلغمی
The do’s and don’ts for people with a phlegmatic temperament
مزاج بلغمی یکی از چهار مزاج معرفی شده توسط طب سنتی است. افرادی با این نوع مزاج، طبع سرد دارند و پوست آن ها معمولا به رنگ سفید است. همچنین افرادی با این طبع، از نظر بدنی ضعیف هستند و کمبود انرژی دارند. در ادامه این طبع را بیشتر معرفی می کنیم و سپس رژیم غذایی متناسب با آن را برای شما قرار می دهیم.
The do’s and don’ts for people with a phlegmatic temperament
Mucus temperament is one of the four temperaments introduced by traditional medicine. People with this type of temperament have a cold temperament and their skin is usually white. Also, people with this nature are physically weak and lack energy. In the following, we will introduce this nature more and then we will put the appropriate diet for you.

همه چیز درباره رژیم پروتئین

همه چیز درباره رژیم پروتئین

همه چیز درباره رژیم پروتئین
Everything about the protein diet
یکی از پر بحث ترین رژیم هایی غذایی رژیم پروتئین است که برای کاهش وزن مورد استفاده قرار می گیرد. انواع مختلفی از این رژیم وجود دارد که معمولا اثر بخش هستند.
Everything about the protein diet
One of the most controversial diets is the protein diet, which is used to lose weight. There are several types of diets that are usually effective.

همه چیز درباره ی رژیم غذایی لاغری VB6 مارک بیتمن

همه چیز درباره ی رژیم غذایی لاغری VB6 مارک بیتمن

همه چیز درباره ی رژیم غذایی لاغری VB6 مارک بیتمن
آشنایی با رژیم غذایی VB6 مارک بیتمن
وی بی 6 به جای جمله ی وگان قبل از 6 استفاده شده که به معنی گیاه خواری و حذف مطلق لبنیات، گوشت و غذای دریایی تا “6” بعدازظهر است. رژیم غذایی گیاهخواری موجب افزایش منافع قلبی و عروقی، سوخت بهتر و چربی کمتر می شود و در نتیجه وزن بدن پایین می آید.
All about the Batman VB6 slimming diet
Introduction to VB6 Mark Batman
VB6 is used instead of vegan before 6, which means vegetarianism and the absolute elimination of dairy, meat and seafood until “6” in the afternoon. A vegetarian diet increases cardiovascular benefits, better fuel and less fat, resulting in lower body weight.

برای افزایش وزن چه نکاتی لازم است؟ needed gain weight

برای افزایش وزن چه نکاتی لازم است؟ needed gain weight

برای افزایش وزن چه کنیم؟
What to do to gain weight?
کاهش وزن زیاد، به همان اندازه افزایش وزن بیش از حد، می تواند مشکلاتی را در بدن به وجود آورد. اگر کاهش وزن شما بیش از حد است، در معرض کمبود مواد مغذی می باشید و این خود دلیلی است برای ابتلا به کم خونی ، پوکی استخوان ، بیماری های پوستی، ضعف عضلانی، پریشانی، اضطراب، تنبلی و خستگی بیش از حد.
What to do to gain weight?
Losing too much weight, as well as gaining too much weight, can cause problems in the body. If you lose too much weight, you are at risk for nutrient deficiencies, which in turn can lead to anemia, osteoporosis, skin diseases, muscle weakness, anxiety, anxiety, laziness and fatigue.

همه چیز درباره ی رژیم لاغری با انگور grape diet

همه چیز درباره ی رژیم لاغری با انگور grape diet

همه چیز درباره ی رژیم لاغری با انگور grape diet
یکی از رژیم های رایج در طب سنتی رژیم انگور است که افزون بر لاغری فواید بسیار زیادی در این رژیم نهفته می باشد. از رژیم انگور بیشتر برای رژیم لاغری و رژیم پاکسازی کبد و بدن استفاده می شود. برای دست یابی به اطلاعات بیشتر در زمینه این رژیم مطالب را دنبال کنید.
All about slimming diet with grape diet
One of the common diets in traditional medicine is the grape diet, which in addition to weight loss, has many benefits in this diet. Grape diet is mostly used for slimming diet and liver and body cleansing diet. Follow the content to get more information about this diet.