تست روان آزاری یا سایکوپاتی با خمیازه!

تست روان آزاری یا سایکوپاتی با خمیازه!

خمیازه کشیدن می تواند نشان دهد که آیا شما یک روان آزار هستید یا نه؟!
yawning whether psychopath
تست روانشناسی آنلاین
تست آنلاین روان آزاری
آیا تا به حال تست روانپزشکی انجام داده اید، فقط برای سرگرمی، یا واقعاً کنجکاو بوده اید و می خواهید بدانید که آیا تمایلات و ویژگی های روان آزاری دارید یا خیر؟

تست اختلال دوقطبی

تست اختلال دوقطبی

تست اختلال دوقطبی
bipolar disorder test
همه چیز درباره تست اختلال دوقطبی
تست اختلال دوقطبی رایگان
اختلال دوقطبی که پیش‌تر با نام افسردگی – شیدایی شناخته می‌شده، نوعی اختلال روانی است که با دوره‌های افسردگی، شیدایی و خُلق غیرطبیعی مشخص می‌شود.

تست روانشناسی اسکیزوفرنی Schizophrenia

تست روانشناسی اسکیزوفرنی Schizophrenia

تست روانشناسی اسکیزوفرنی
psychological test schizophrenia
بیماری اسکیزوفرنی
تست اسکیزوفرنی
اسکیزوفرنی یک بیماری روانی است که با رفتار و گفتار غیرعادی و کاهش توانایی درک واقعیت (اختلال در واقعیت سنجی) نمایان می‌شود.
Schizophrenia psychological test
Schizophrenia
Schizophrenia test
Schizophrenia is a mental illness that is manifested by abnormal behavior and speech and reduced ability to perceive reality (disturbance in reality measurement).

تست روانشناسی قانونمندی law abiding test

تست شخصیت, آزمون قانونمندی, آیا شما فردی قانونمند هستید ,یا این تست قانونمندی متوجه شوید شما فردی قانونمند هستید یا نه؟,law abiding test,

با این تست قانونمندی متوجه شوید شما فردی قانونمند هستید یا نه؟
law abiding test
قانونمند بودن افراد یکی از ویژگی های مهم برای زندگی اجتماعی و پیشرفت رو به جلو اجتماع است، اگر میخواهید بدانید تا چه حد فردی قانونمند هستید بهتر است تست قانونمندی که در ادامه مقاله آورده شده است را انجام دهید.
With this legality test, find out whether you are a legal person or not?
Being law-abiding is one of the most important characteristics for social life and the progress of society. If you want to know how law-abiding you are, it is better to take the law-making test given in the following article.

تشخیص شخصیت درونی افراد از روی چهره face personality

تست شخصیت شناسی شخصیت شناسی از روی چهره افراد, شناخت شخصیت از روی چهره, چهره خوانی برای افراد مبتدی ,شخصیت افراد را از روی حالت چهره شان بشناسید,face reading personality,

شخصیت افراد را از روی حالت چهره شان بشناسید
face reading personality
چهره خوانی یا شناخت شخصیت از روی چهره دانشی بسیار باستانی است ، شما می توانید با مشاهده ویژگی های چهره یک نفر شخصیت درونی او را بشناسید.
Recognize people’s personalities based on their facial expressions
Face reading or recognizing a character by face is a very ancient knowledge, you can recognize a person’s inner personality by observing the facial features.

تست توانایی مدیریت و داشتن مهارت مدیریت

تست توانایی مدیریت و داشتن مهارت مدیریت,پرسشنامه مهارتهای مدیریت, تست شایستگی مدیران, تست قدرت رهبری ,تست توانایی مدیریت/ مهارت های مدیریتی خود را ارزیابی کنید,چگونه مدیر موفقی باشیم؟,administration skills test,

تست توانایی مدیریت/ مهارت های مدیریتی خود را ارزیابی کنید
administration skills test
توانایی های مدیریتی
مهارتهای مدیریتی شما چقدر خوب است؟
توانایی مدیریت برای به سرانجام رساندن یک کار تیمی بسیار مهم تر است نقش رهبری تیم است، شما برای پیشرفت کار تیمی علاوه بر افزایش مهارت های فنی نیاز به توسعه مهارت های مدیریتی برای کنترل و برنامه ریزی، ایجاد نظم و انگیزه لازم در افراد تیم هستید.
Test your management ability / management skills
Managerial abilities
How good are your management skills?
The ability of management to complete a team work is much more important is the role of team leadership. .

تست روانشناسی: آیا من آدم خوبی هستم؟!

تست من چگونه ادمی هستم, تست آدم خوبی هستم یا نه, تست من چگونه ادمی هستم ,با این تست متوجه شوید آدم خوبی هستید یا نه؟,آیا من آدم خوبی هستم؟,چگونه آدم خوبی بشوم؟,good person person,

با این تست متوجه شوید آدم خوبی هستید یا نه؟
good person person
تست من چگونه ادمی هستم
تست شخصیت شناسی : شما انسان خوب یا بدی هستید؟
هیچ انسانی بی نقص متولد نمیشود ، کارهایی که در زندگی انجام می دهید و مسیری که در زندگی انتخاب می کنید می توانید شما را تبدیل به یک آدم خوب یا آدم بد کند.
With this test, find out if you are a good person or not?
Test how human I am
Personality test: Are you a good or bad person?
No human being is born perfect, the things you do in life and the path you choose in life can make you a good person or a bad person.

تست افسردگی زونگ (SDS) zung depression test

تست ارزیابی شدت افسردگی, مقیاس افسردگی زونگ, تست افسردگی با جواب تشخیص میزان افسردگی در بزرگسالان با تست افسردگی زونگ,

تشخیص میزان افسردگی در بزرگسالان با تست افسردگی زونگ
zung depression test
تست افسردگی یک خودآزمایی بسیار ساده است که در کمترین زمان ممکن به شما می گوید تا چه حد درگیر افسردگی شده اید.
Diagnosis of depression in adults with the Zhong Depression Test
The Depression Test is a very simple self-test that tells you how depressed you are in the shortest time possible.

تست میزان انعطاف پذیری شما Flexibilitate test

تست میزان انعطاف پذیری شما Flexibilitate test

این تست انعطاف پذیری شما را اندازه گیری می کند
mental flexibility test
تست روانشناسی انعطاف پذیری
تست انعطاف پذیری + راههای افزایش انعطاف پذیری ذهنی و شناختی
انعطاف پذیری ذهنی باعث می شود که فرد تحت هر شرایطی که باشد بتوانید به سرعت خودش را با شرایط وفق داده و در جهت هدف خودش رو به جلو حرکت کند، تست انعطاف پذیری ذهنی به شما نشان میدهد که تا چه حد فرد انعطاف پذیری هستید.
Hoc test flexibilitate mensurat
Psychology Test flexibilitate
Flexibilitas probatio + modi ad augendam flexibilitatem mentis et cognitivae
Flexibilitas mentalis in quibusvis adiunctis hominem permittit ut cito accommodare ad condicionem et progredi ad finem suum, probatio flexibilitas mentis ostendit tibi quam flexibilis sis.

تست روانشناسی جنسی ویژه بزرگسالان +18

تست روانشناسی جنسی ویژه بزرگسالان +18

نگرش و دانش جنسی شما چگونه است ؟| تست روانشناسی جنسی (18+)
marita psychology test
تست روانشناسی جنسی
روانشناسان بر این باورند که داشتن دانش و نوع نگرش جنسی در موفقیت ازدواج تاثیر دارد. نگرش و دانش جنسی شما در رابطه با رابطه جنسی چیست؟ در ادامه با بتوته همراه باشید و با انجام 3 تست روانسناسی: اولویت رابطه جنسی، دانش جنسی و اعتیاد جنسی را در خود محک بزنید.
What is your sexual attitude and knowledge? S e xual Psychology Test (18+)
S e xual Psychology Test
Psychologists believe that having knowledge and the type of s e xual attitude affect the success of marriage. What is your sexual attitude and knowledge about s e x? Then stay with Batoteh and test yourself by doing 3 psychoanalytic tests: sexuality priority, s e xual knowledge and s e xual addiction.