رفتار درست با همسر افسرده Depressed wife

رفتار درست با همسر افسرده Depressed wife,رفتار با همسر افسرده,شیوه های رفتار با همسر افسرده,شیوه رفتار با همسر افسرده ,نحوه رفتار با همسر افسرده,

نحوه رفتار با همسر افسرده
dealing depressed spouse
شیوه رفتار با همسر افسرده
رفتار با همسر افسرده
افسردگی یکی از رایج ترین مشکلات روانی است به صورتی که به آن سرماخوردگی روان می گویند. افسردگی یک آشفتگی خلقی است که باعث حس همیشگی اندوهگینی و از بین رفتن خوشی و علاقه می شود و بر شیوه فکر، احساس و رفتار تاثیر می گذارد. بررسی های زیادی نشان دهنده این است که همسران در پیشرفت درمان و جلوگیری از مبتلا شدن دوباره به افسردگی همسر خود نقش مهمی دارند.
How to deal with a depressed spouse
How to treat a depressed spouse
Dealing with a depressed spouse
Depression is one of the most common psychological problems called colds. Depression is a mood disorder that causes a constant feeling of sadness and loss of joy and affection and affects the way you think, feel and behave. Numerous studies show that spouses play an important role in advancing treatment and preventing their spouse from re-experiencing depression.

علت بی محلی مردان چیست؟ Displacement of men

علت بی محلی مردان چیست؟ Displacement of men

چرا مردان بی محلی میکنند؟
men become place
احتمالا برای شما پیش آمده باشد که همسرتان به شما کم محلی کند و یا وقتی که به او پیام می دهید پاسخ شما را ندهد. شما با خود فکر می کنید که چه مشکلی پیش آمده است. اگر نمی توانید جواب قانع کننده ای برای خود داشته باشید با ما همراه باشید تا علت های این کم محلی را برایتان بگوییم.
Why do men become out of place?
It may have happened to you that your spouse did not like you or did not respond when you texted him or her. You think to yourself what the problem is. If you can not have a convincing answer for yourself, join us to tell you the reasons for this lack of space.

عقده فرشته_فاحشه چیست؟ Madonna whore complex

عقده فرشته_فاحشه چیست؟ Madonna whore complex

عقده فرشته_فاحشه چیست؟علت و درمان
angel prostitute complex
دوگانگی فرشته- فاحشه( انگلیسی:Madonna–whore complex‎) نوعی ناتوانی مردان در برانگیختگی جنسی موقع برقراری یک ارتباط عاطفی طبیعی با زنان است. این عقدهٔ روانی اولین بار به وسیله فروید توصیف شد.
What is the angel-prostitute complex? Cause and treatment
Madonna – whore complex is a type of inability of men to have sexual arousal when having a natural emotional relationship with women. This psychological complex was first described by Freud.

شوگر بیبی Sugar Baby

شوگر بیبی Sugar Baby

شوگر بیبی کیست؟
who sugar baby
شوگر بیبی چیست؟
شوگر بیبی شخصی است که با فردی که از نظر سنی خیلی بزرگتر از خود اوست دوست می شود و آن فرد همه هزینه های او را پرداخت می کند.
Who is Sugar Baby?
What is Baby Sugar?
Sugar Baby is a person who befriends a person who is much older than him and that person pays all his expenses.

عوامل کاهش شدید میل جنسی

کاهش شدید میل جنسی Severe decrease in libido

دلایل کم شدن میل جنسی چیست؟
reasons for low desire
بسیاری از بیماری ها کیفیت میل جنسی را تحت تاثیر قرار می دهد و به عنوان بارزترین عوارض بیماری قابل توجه است.
با توجه به این حقیقت می توان اذعان کرد که اگر دچارکاهش میل جنسی و یا هر نوع اختلال دیگر در این عملکرد هستید بهتر است به پزشک مراجعه نمایید تا دلیل اصلی آن مشخص شود.
What are the reasons for decreased sexual desire?
Many diseases affect the quality of sexual desire and are considered as the most obvious complications of the disease.
Given this fact, it can be acknowledged that if you have decreased libido or any other type of dysfunction, it is better to see a doctor to determine the root cause.

عوامل نابودی زنان factors women destruction

عوامل نابودی زنان factors women destruction

عوامل نابودی زنان
factors women destruction
داشتن یک زندگی زناشویی آرام و پایدار روابط عاشقانه، در کنار یک زن عاشق، احتیاج به آگاهی از قواعد زندگی مشترک دارد. خیلی از دل‌های عاشقی که به علت نداشتن آگاهی و رعایت نکردن همین قواعد ساده جای کینه و نفرت شده است و چه زن هایی که به سمت نابودی پیش رفتند. در این مقاله عواملی که باعث نابودی یک زن توسط همسرش می شود را به شما خواهیم گفت.
Factors of women’s destruction
Having a calm and stable married life in a romantic relationship with a loving woman requires knowledge of the rules of cohabitation. Many hearts of lovers who have become a place of resentment and hatred due to lack of awareness and non-observance of these simple rules, and what women who went to destruction. In this article, we will tell you the factors that cause a woman to be destroyed by her husband.

ذهن خوانی همسر درست است یا خیر؟ spouse mind reading

ذهن خوانی همسر درست است یا خیر؟ spouse mind reading

ذهن خوانی همسر درست است یا خیر؟
spouse mind reading
با گفتگو میتوان با همسر ارتباط برقرار کرد. چنانچه در حال گفتگو با همسرتان متوجه منظور او نشدید یا از حرکات او چیزی نفهمیدید. با سوال کردن می توانیم به درک بیشتری پیدا کنیم. ولی اگر بدون گفتگو بخواهیم از شیوه خواندن ذهن همسر بخواهیم استفاده کنیم و در حقیقت حس او را از مشکلات با خواندن ذهن رفع کنیم به مشکل برمی خوریم.
Is the spouse’s mind reading correct or not?
You can communicate with your spouse through conversation. If, while talking to your spouse, you do not understand what he means or do not understand his movements. By asking questions we can gain more understanding. But if we want to use the way of reading the spouse’s mind without dialogue, and in fact, to remove his sense of problems from the mind by reading, we will run into a problem.