عوارض گریه کردن هنگام خواب sleeping crying

عوارض گریه کردن هنگام خواب sleeping crying

با گریه نخوابید
sleeping discomfort crying
خواب یکی از نیازهای اصلی و مورد نیاز آدم ها است که آثار روحی و جسمی زیادی دارد، مانند تقویت حافظه، افزایش تمرکز، کاهش استرس، کمک به ثابت نگه داشتن وزن و… . اما آیا هر نوع خوابیدنی این فواید را دارد.
sleeping discomfort crying
Sleep is one of the main needs of people that has many mental and physical effects, such as strengthening memory, increasing concentration, reducing stress, helping to maintain a stable weight and…. But does any type of sleeper have these benefits?

بررسی علت دیر رسیدن به سر قرار بعضی از افراد

بررسی علت دیر رسیدن به سر قرار بعضی از افراد

چرا بعضی از افراد همیشه سر قرار دیر می رسند
people always late
علت دیر رسیدن همیشه افراد سر قرار
علت دیر رسیدن بعضی از افراد سر قرار
تابه حال با خود فکر کرده اید که چرا بعضی افراد همیشه در انجام هرکاری و رسیدن به هر جایی دیر می کنند. با ما باشید تا دلایل آن را بفهمید.
Why do some people always arrive late?
The reason for being late is always people on time
The reason some people arrive late
Have you ever wondered why some people are always late in doing anything and getting anywhere? Join us to find out why.

خیانت به خود چیست؟ Betrayal of yourself

خیانت به خود چیست؟ Betrayal of yourself

خیانت به خود چیست و چگونه می توان از آن رها شد؟
betrayal get rid
خیانت به خود چگونه اتفاق می افتد؟
دلیل عقب افتادگی ما در زندگی، تنها خودمان هستیم؛ به علت خیانتی که به خودمان می کنیم. به کلاس های زیادی می رویم و چیزهای زیادی یاد می گیریم ولی نتیجه ای نمی گیریم. اما چیزی که اتفاق میفتد این است که زندگی ما سرجایش مانده و جلو نمی رود. چیزی که ما میخواستیم نیست و شرایطی که حال داریم شرایطی است که 3 سال قبل باید می بود.
What is betrayal and how can one get rid of it?
How does betrayal happen?
The reason for our backwardness in life is only ourselves; Because of the betrayal we do to ourselves. We go to many classes and learn many things, but we do not get results. But what happens is that our life stays in place and does not move forward. It is not what we wanted and the situation we are in now is what it should have been 3 years ago.

خنده های بی اختیار و غیر ارادی involuntary laughter

خنده های بی اختیار و غیر ارادی involuntary laughter

خنده های بی اختیار و غیر ارادی
involuntary involuntary laughter
هنگامی که صدای خنده‌ کسی را می‌شنوید، حس خیلی خوبی به شما دست می‌دهد ولی تصور کنید شخصی تنها در خیابان راه می رود و بلند بلند می‌خندد یا در مراسم تشییع بی دلیل شروع به خندیدن می کند. بررسی ها نشان می دهد خندیدن بی موقع و بی اراده می تواند علامت یک بیماری نگران کننده باشد.
Involuntary and involuntary laughter
It makes you feel great when you hear someone laughing, but imagine someone walking down the street alone and laughing out loud or laughing for no reason at a funeral. Studies show that laughing out of place can be a sign of a worrying illness.

خودانگاره چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ self portrait

خودانگاره چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ self portrait

خودانگاره چیست و چه ویژگی هایی دارد؟
self portrait features
یکی از مفاهیم خیلی مهم در روانشناسی خودانگاره است. خودانگاره همه آن درک و ذهنیت و احساسی است که یک شخص نسبت به خود دارد. این که شخص خود را در یک موضوعی توانا یا ناتوان، آگاه یا ناآگاه بداند و اینکه خود را نسبت به دیگران در چه جایگاهی بداند، خودانگاره فرد را تشکیل می دهد.
What is self-portrait and what are its features?
One of the most important concepts in psychology is self-image. Self-image is all the perception, mentality and feeling that a person has towards himself. The fact that one considers oneself capable or incapable, conscious or unconscious in a subject, and in what position one considers oneself in relation to others, constitutes one’s self-image.

منطقه امن ذهنی Safe area of mind

منطقه امن ذهنی Safe area of mind

منطقه امن ذهنی چیست و چگونه می توان از آن خارج شد؟
safe area mind
منطقه امن ذهنی چیست
چگونه از منطقه امن ذهنی خود خارج شویم؟
محدوه امن ذهنی قسمتی از فضای زندگی انسان به حساب می آید که شخص نمی تواند به آسانی از آن بیرون بیاید و برای همین در این مقاله سعی کردیم بیشتر در مورد این موضوع و راه حلهای خارج شدن از محدوده ذهنی صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
What is a safe mental zone and how to get out of it?
What is a safe mental zone?
How do we get out of our safe mental zone?
The safe mental environment is a part of the human living space that one can not easily get out of, so in this article we tried to talk more about this issue and solutions to get out of the mental realm. Stay with us.

در چه سنی بیشتر احساس بدبختی میکنیم age feel most miserable

در چه سنی بیشتر احساس بدبختی میکنیم age feel most miserable

در چه سنی بیشتر احساس بدبختی میکنیم
age feel most miserable
طبق بررسی دانشمندان، انسان‌ها معمولا و با اینکه همه دستاوردهای زندگی خود دارند، در سن ویژه ای حس بدبختی می‌کنند.
At what age do we feel most miserable?
According to scientists, humans usually feel miserable at a certain age, even though they have all the achievements of their lives.

همه چیز درباره روانشناسی مهاجرت Migration Psychology

همه چیز درباره روانشناسی مهاجرت Migration Psychology

روانشناسی مهاجرت چیست؟ دلایل مهاجرت و مشکلات فرد مهاجر
immigration psychology reasons
مهاجرت کار راحتی نیست و افرادی که مهاجرت می کنند، اشخاص شجاع و جسور محسوب می شوند. استرس هایی که مهاجر پیش و پس از مهاجرت تجربه می کند، بیشتر باعث ابتلا به بیماری های روحی و روانی مثل افسردگی می شوند.
What is Immigration Psychology? Reasons for immigration and problems of the immigrant
Immigrating is not an easy task and people who emigrate are considered brave and courageous. The stresses that a migrant experiences before and after migration are more likely to lead to mental illness such as depression.

همه چیز درباره مایندفولنس یا ذهن آگاهی Mindfulness

همه چیز درباره مایندفولنس یا ذهن آگاهی Mindfulness

مایندفولنس یا ذهن آگاهی چیست و چه فوایدی دارد؟
mindfulness its benefits
ذهن آگاهی یا مایندفولنس چیست
ذهن آگاهی یا مایندفولنس
چنانچه افکار بسیاری به دهنتان حمله ور می شوند و شما را پریشان کرده است و دوست دارید راهی پیدا کنید که از این آشفتگی خلاص شوید حتما این مقاله را بخوانید.
What is mindfulness and what are its benefits?
What is mindfulness or mindfulness?
Mindfulness or mindfulness
If you have a lot of thoughts attacking your mouth and you are upset and you want to find a way to get rid of this confusion, be sure to read this article.

پت تراپی یا درمان به کمک حیوانات pet therapy

پت تراپی یا درمان به کمک حیوانات pet therapy

پت تراپی یا درمان به کمک حیوانات
pet therapy benefits
پت تراپی یا درمان به کمک حیوانات یک نوع درمان است که از حیواناتی مثل اسب، سگ، پرنده ها برای درمان استفاده می شود. از این شیوه برای نیرومندکردن فواید دیگر شیوه های درمانی سنتی هم استفاده می شود.
Pet therapy or treatment with the help of animals
Pet therapy or animal therapy is a type of treatment that uses animals such as horses, dogs, and birds for treatment. This method is also used to enhance the benefits of other traditional therapies.