عاشق خودت باش love yourself

عاشق خودت باش love yourself

عاشق خودت باش
love yourself
خیلی از مردم حقیقتا خودشان را دوست ندارند. آن ها همیشه درباره خودشان افکار منفی دارند و در مورد آن حرف می زنند. آن ها حس می کنند گناهکار هستند. شما سعی کن به خودت حس بد نداشته باشید. هیچ کس بدون عیب نیست و امکان دارد اشتباه کند. خداوند همه چیز را درباره شما می داند و همچنان عاشقتان است. تو باید متوجه شوی و یاد بگیری چطور به خودت عشق بورزی و خودت را قبول کنی.
Love yourself
Many people do not really like themselves. They always have negative thoughts about themselves and talk about it. They feel guilty. You try not to feel bad about yourself. No one is perfect and they can make mistakes. God knows everything about you and still loves you. You have to understand and learn how to love yourself and accept yourself.

همه چیز درباره انتقاد کردن criticize

همه چیز درباره انتقاد کردن criticize

انتقاد کردن چیست و روش صحیح انتقاد از دیگران و رفتار با انتقاد دیگران چگونه باشد؟
criticism correct criticize
چگونه انتقاد کنیم و چگونه با انتقادات دیگران برخورد کنیم؟
به احتمال زیاد شما تا به حال یا خود از دیگران انتقاد کرده‌اید و یا مورد انتقاد دیگران قرار گرفته اید. انتقاد کردن همیشه کاری بد و اشتباه نیست. این را بدانید که یک راه پیشرفت ذهنی و فکری هر شخص در انتقادهای سازنده است.
What is criticism and what is the correct way to criticize others and treat others with criticism?
How to criticize and how to deal with the criticism of others?
Most likely, you have either criticized others yourself or have been criticized by others. Criticism is not always a bad thing. Know that one way is the mental and intellectual development of each person in constructive criticism.

حریم شخصی چیست و روش های حفظ حریم شخصی کدامند؟ privacy

حریم شخصی چیست و روش های حفظ حریم شخصی کدامند؟ privacy

حریم شخصی چیست و روش های حفظ حریم شخصی کدامند؟
privacy privacy practices
حریم شخصی یا حریم خصوصی یکی از حقوق مهم هر فردی است که متاسفانه با پیشرفت جامعه ها و گسترش ارتباطات جمعی، تا اندازه زیادی به آن توجه نمی شود و نیاز است که دقت بشتری به آن داشته باشیم. حریم خصوصی به مرزهای فیزیکی، احساسی و روانی فرد گویند که هر شخص برای خود دارد و بدون حفظ آن نمی‌توان ارتباطات اجتماعی و زندگی موفقی داشت.
What is privacy and what are the privacy practices?
Privacy or privacy is one of the most important rights of every individual, which unfortunately, with the development of societies and the expansion of mass communication, is not paid much attention and we need to pay more attention to it. Privacy refers to the physical, emotional, and psychological boundaries that a person has for themselves, and without maintaining them, social communication and a successful life cannot be achieved.

فواید و مضرات نور آبی blue light advantages

فواید و مضرات نور آبی blue light advantages

نور آبی چیست؟ فواید و مضرات آن
blue light advantages
استفاده از نور آبی هر چند که روبرو شدن با آن در طول روز موثر بوده و سبب بهتر شدن عملکردهای شناختی مثل دقت، هوشیاری و سرعت عکس العمل می شود، ولی روبرو شدن با آن در طول شب می تواند الگوی خواب و چرخه شبانه روزی بدن را دچار اختلال کند و باعث انواع بیماری های جسمانی و روانی گردد.
What is blue light? Its advantages and disadvantages
blue light advantages
The use of blue light, although exposure to it during the day is effective and improves cognitive functions such as accuracy, alertness and speed of reaction, but exposure to it during the night can be a pattern of sleep and the body’s circadian cycle. Disrupt and cause a variety of physical and mental illnesses.

مالتی تسکینگ یا چند وظیفه ای Multitasking چیست؟

مالتی تسکینگ یا چند وظیفه ای Multitasking چیست؟

مالتی تسکینگ چیست و عوارض و راههای ترک آن کدامند؟
multitasking side effects leave
مالتی تسکینگ یا چند وظیفه ای
مالتی تسکینگ یا انجام چند کار با هم در یک زمان، شاید در نگاه نخست یک کار مثبت دیده شود ولی این طور نیست و اثرات منفی را بر روی ما خواهد گذاشت.
What is multitasking and what are the side effects and ways to leave it?
multitasking side effects leave
Multitasking or multitasking
Multitasking or doing several things at the same time may seem like a good thing at first glance, but it is not and it will have a negative effect on us.

همه چیز درباره دلایل گریه کردن و کنترل گریه crying

همه چیز درباره دلایل گریه کردن و کنترل گریه crying

دلایل گریه کردن و راههای کنترل گریه reasons control crying چرا گریه میکنیم؟ + انواع گریه ها بعضی وقتها درست وقتی که نباید، بغض گلویمان را می فشارد: در خیابان ، پشت میز کار یا در یک مهمانی. هنگامی که کنترل گریه خود را نداریم، ناراحت و شرم زده می‌شویم. در هر‌ صورت، وقتهایی هست که نمی‌خواهیم گریه کنیم. شاید ندانید گریه‌کردن تا چه حد طبیعی است یا چه وقت نشانه‌ای از اختلالات روانی است. در این مقاله راه‌هایی را برای کنترل گریه با شما در میان می‌گذاریم. Reasons to…

خودتنظیمی چیست؟Self regulatory

خودتنظیمی چیست؟Self regulatory

خودتنظیمی چیست؟
self regulation benefits
خودتنظیمی یا کنترل نفس به توانایی در کنترل رفتار، احساس و افکار برای جلوگیری از رفتار نامطلوب، افزایش رفتارهای مطلوب و رسیدن به اهداف گفته می شود.
What is self-regulation?
Self-regulation or self-control is the ability to control behavior, feelings, and thoughts to prevent undesirable behavior, increase desirable behaviors, and achieve goals.

درباره تکنیک وارونه سازی چه میدانید؟ inversion technique benefits

درباره تکنیک وارونه سازی چه میدانید؟ inversion technique benefits

درباره تکنیک وارونه سازی چه میدانید؟
inversion technique benefits
تکنیک وارونه سازی یکی از بهترین شیوه ها برای رفع مشکلات زندگی است که در این شیوه می توان کاری کرد که به خوبی مهارت حل مسئله را آموزش دید.
What do you know about the inversion technique?
The inversion technique is one of the best ways to solve life problems, in which you can do something that teaches problem-solving skills well.

آیا گوش دادن به موسیقی،هنگام کار کردن درست است؟

آیا گوش دادن به موسیقی،هنگام کار کردن درست است؟

گوش دادن به موسیقی در هنگام کار درست یا نه؟
listening music working
فواید و معایب گوش دادن به موسیقی
خیلی از ما دوست داریم موقع کار کردن به موسیقی گوش دهیم و اعتقاد داریم تمرکز کاریمان را بیشتر می‌کند، در مقابل افرادی نیز هستند که گوش دادن به موسیقی را باعث به‌هم ریختگی و نداشتن تمرکز خود می‌دانند. ولی در واقع گوش دادن به موسیقی چه اثری بر کارکرد و بازده کاری دارد؟
Listening to music when it’s the right thing to do or not?
listening music working
Benefits and disadvantages of listening to music
Many of us like to listen to music while working, and we believe that focus increases our work, as opposed to people who see listening to music as a cause of disruption and lack of concentration. But what effect does listening to music actually have on work performance and efficiency?

همه چیز درباره راهکار جذب سرمایه گذار

همه چیز درباره راهکار جذب سرمایه گذار

همه چیز درباره راهکار جذب سرمایه گذار
done attract investors
اصول و نکات مهم جذب سرمایه‌گذار
برای جذب سرمایه گذار جدید برای کار و تجارتتان، چند نکته مهم را باید به یاد داشته باشید که ما برای شما می گوییم.
Everything about the solution to attract investors
done attract investors
Important principles and points of attracting investors
To attract a new investor to your business, there are a few important things to keep in mind that we are telling you.