شرایط مکان نمازگزار به چه صورت باید باشد؟

شرایط مکان نمازگزار به چه صورت باید باشد؟

شرایط مکان نمازگزار به چه صورت باید باشد؟
conditions place worship
شرایط مکان نمازگزار چیست؟
مکان نمازگزار به معنای جایی که نمازگزار در آن نماز می خواند. مکان نمازخواندن شرایطی دارد و در هر مکانی نمی توانید نماز را به جا بیاورید.
What should be the conditions of the place of worship?
conditions place worship
What are the conditions of the place of worship?
The place of worship means the place where the worshiper prays. The place of prayer has conditions and you can not pray in any place.

شرط تردد زائران عتبات در اربعین امسال 1400

شرط تردد زائران عتبات در اربعین امسال 1400

شرط تردد زائران عتبات در اربعین امسال
Fortieth Hosseini
معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: اربعین امسال زائران به صورت کاروانی و از مبدا ساماندهی می‌شوند و شرط تردد زوار زدن هر دو دوز واکسن است.
Conditions for the pilgrimage of Atbat in Arbaeen this year
Fortieth Hosseini
The Deputy Governor of Ilam said: “Forty pilgrims this year will be organized in a caravan and from the beginning, and the condition for pilgrims to travel is both doses of vaccine.”

اثر قضا شدن نماز در زندگی prayer

اثر قضا شدن نماز در زندگی prayer

اثر قضا شدن نماز در زندگی
consequences makingup missed prayers
نمازهای یومیه از واجبات و از حقوق خداوند می شد که هر فردی مکلف است که آن را در وقت معینی بخواند و در صورتی که از وقت آن گذشت، قضا شده است و باید قضای آن را به جای آورد. یکی از عواقب قضا شدن نماز، تنگ شدن رزق و روزی است.
The effect of making up prayer in life
The daily prayers were one of the duties and rights of God that every person is obliged to recite at a certain time, and if the time has passed, it has been made up and it must be made up. One of the consequences of making up the missed prayers is the shortage of sustenance.

زندگینامه حضرت لوط prophet lot

زندگینامه حضرت لوط prophet lot

زندگینامه حضرت لوط
biography prophet lot
حضرت لوط به عنوان یکی از پیامبران مرسل و صالح خوانده می شود. ایشان در برابر قومی سرکش و هوسران قرار داشت که شهوت آن ها بیش از اندازه بود. آن ها عمل زشت لواط را انجام می دادند. نام حضرت لوط 27 بار در قرآن آمده است.
Biography of Prophet Lot
Lot is called one of the prophets who was sent and righteous. He was facing a rebellious and lustful people whose lust was too much. They committed the ugly act of sodomy. Lot’s name is mentioned 27 times in the Qur’an.

غسل برای استخاره

غسل برای استخاره

غسل برای استخاره
ghus istikharah
احکام شرعی غسل برای استخاره
غسل برای استخاره از جمله غسل های مستحبی است که در روایات آورده شده است. غسل استخاره، از غسل هایی است که برای استخاره کردن می باشد.
Ghusl for Istikharah
ghus istikharah
Shari’a rules of ghusl for Istikharah
Ghusl for Istikharah is one of the recommended ghusls mentioned in the narrations. Ghusl of Istikharah is one of the ghusls that are for Istikharah.

آشنایی با دین مسیحیت Christianity

آشنایی با دین مسیحیت Christianity

همه چیز درباره دین مسیحیت Christianity
آشنایی با دین مسیحیت
what religion christianity
مسیحیت یک آیین ابراهیمی و یکتاپرستی است که بر اساس زندگی و آموزه های عیسی مسیح استوار است. این دین تا سال 2021 با جمعیت تقریبی 2/6 میلیارد نفر، بیشترین پیرو را در سرتاسر جهان دارد. کتاب مقدس اصلی این دین کتاب عهد جدید یا همان کتاب انجیل است.
All about Christianity
Introduction to Christianity
what religion christianity
Christianity is a Abrahamic and monotheistic religion based on the life and teachings of Jesus Christ. By 2021, with a population of approximately 6.2 billion, it will have the largest number of followers worldwide. The main Bible of this religion is the New Testament or the Bible.

حدیث ثواب مراقبت و پرستاری از بیمار

حدیث ثواب مراقبت و پرستاری از بیمار

احادیث ثواب پرستاری از بیمار
hadiths reward nursing
پرستاری، به معنای کمک به رفع نیازهای جسمی و روانی بیمار است، پرستاری در اسلام از شروع جنگ های اولیه در صدر اسلام در میادین جنگ ها آغاز شد و تاریخ هزار ساله دارد. از همان زمان ائمه معصوم، احادیث ثواب پرستاری از بیمار را آورده اند.
Hadiths of the reward of nursing the patient
hadiths reward nursing
Nursing means helping to meet the physical and mental needs of the sick. Nursing in Islam started from the beginning of the first wars in the beginning of Islam on the battlefields and has a history of a thousand years. Since then, the infallible Imams have narrated the reward of nursing the patient.

اعمال شب و روز عید غدیر ghadir

اعمال شب و روز عید غدیر ghadir

اعمال شب و روز عید غدیر
apply day ghadir
روز هیجدهم روز عید غدیر و عید اللهِ الاكْبَرْ و عید آل محمّد (عَلیهمُ السلام) است و عظیم‌ترین اعیاد است و خداوند مبعوث نفرموده پیغمبرى را مگر آن كه این روز را عید گرفته است و حرمت آن را دانسته است. روز عید غدیر نامش در آسمان روز عهد معهود است و نامش در زمین روز میثاق مَاخوذ و جَمع مَشهُود است.
Acts of night and day of Eid Ghadir
The eighteenth day is the day of Eid al-Ghadir, Eid al-Akbar, and Eid al-Muhammad (peace be upon them), and it is the greatest feast, and God did not send a prophet unless he took this day as Eid and considered its sanctity. The day of Eid-ul-Ghadir is called in the sky on the day of the covenant, and its name is seen on earth on the day of the covenant.

آداب و سنتهای عید غدیر خم khum

آداب و سنتهای عید غدیر خم  khum

آداب و سنتهای عید غدیر خم
customs traditions khum
روز عید سعید غدیر یكی از ایام سرورآل محمد(ص) است كه بعنوان «عیدالاكبر» نامیده شده است. این روز، روز کامل شدن دین و اتمام نعمت های پروردگار، به خاطر واقعه غدیر و انتصاب شایسته و بحق حضرت علی(ع) به امر الهی- به جانشینی رسول معظم(ص) می باشد.
Rituals and traditions of Eid Ghadir
Eid al-Adha is one of the days of Sarwar al-Muhammad (PBUH) which is called “Eid al-Akbar”. This day is the day of the completion of the religion and the completion of the blessings of God, due to the event of Ghadir and the worthy and rightful appointment of Imam Ali (AS) to the divine order – to replace the Holy Prophet (PBUH).

حکم خوردن خلط و ترشحات بینی چیست؟

احکام خوردن ترشحات بینی
eating nasa discharge
آیا خوردن ترشحات بینی حرام است؟
ترشحات بینی اگر بیرون نیامده باشد جزء داخل بدن محسوب می شود و اگر بیرون بیاید و جزء خبائث به حساب می آید و خوردن آن حرام است. در ادامه توضیح داده ایم که خوردن ترشحات بینی چه حکمی دارد.
Rulings on eating nasal secretions
eating nasa discharge
Is it haram to eat nasal discharge?
Nasal discharge is considered a part of the body if it does not come out, and if it comes out, it is considered a bad part and eating it is forbidden. In the following, we have explained what is the ruling on eating nasal secretions.