حکم خمس خانه و خمس ماشین

خمس برای خرید خانه و خمس ماشین

خمس خانه و ماشین چه حکمی دارد؟
house car khums
آیا خانه و ماشین خمس دارد؟
همانطور که می دانید خمس یکی از ارکان اصلی فروع دین است. خمس بستگی به سال خمسی فرد دارد و باید سر سال خمسی یک پنجم هر چیزی که دارید حساب شود و به مرجع تقلید پرداخت کنید. اینکه آیا خمس به خانه و ماشین نیز تعلق می گیرد؟

همه چیز درباره فلسفه وجود امام

فلسفه وجود امام چیست؟

فلسفه وجود امام چیست؟
philosophy imam existence
آشنایی با فلسفه وجود امام:
مقام امامت، عالی ترین مقامی است که بشر می تواند به آن دست یازده. این مقام، موهبتی است الهی که خداوند به برگزیدگان از افراد بشر، آقای که خلفای الهی در زمین بوده اند، اعطا کرده است.

اصول دین در اهل سنت

اصول دین در اهل سنت

اصول دین در اهل سنت به چه صورت است ؟
principles religion sunnis
اصول دین در اهل سنت چگونه است؟
همه چیز درباره اصول دین در اهل سنت
اُصول‌ِ دين‌ (در مقابل‌ فروع‌ دين‌)، اصطلاحى‌ كلامى‌ كه‌ به‌ نظر بسياری‌ از دانشمندان‌ دينى‌ مسلمان‌ به‌ مجموعه‌ باورهايى‌ گفته‌ مى شود كه‌ اساس‌ دين‌ اسلام‌ را تشكيل‌ مى دهد و مسلمانى‌ بدون‌ آنها ميسر نيست‌ و انكار هر يک‌ از آنها موجب‌ كفر و استحقاق‌ عذاب‌ است‌.
What are the principles of religion in Sunnis?
What are the principles of religion in Sunnis?
Everything about the principles of religion in the Sunnis
The Principles of Religion (as opposed to the Sub-Religions), a theological term which, according to many Muslim religious scholars, refers to the set of beliefs that form the basis of the religion of Islam, and without which a Muslim is impossible and denies any of them. Is.

زکات اهل سنت Zakat Sunnis

زکات اهل سنت Zakat Sunnis,Zakat of the Sunnis,زکات اهل سنت, آشنایی با زکات اهل سنت, راهنمای زکات اهل سنت ,زکات اهل سنت به چه صورت است و چه تفاوتی با زکات شیعه دارد؟,زکات,فطریه,سنی,zakat sunnis,

زکات اهل سنت به چه صورت است و چه تفاوتی با زکات شیعه دارد؟
zakat sunnis
زکات اهل سنت
آشنایی با زکات اهل سنت
زکات از واجبات دین اسلام و از ارکان فروع دین می باشد. زکات بین مذهب های مختلف، متفاوت است. در این مطلب قصد داریم زکات اهل سنت و تفاوت آن را با شیعه بررسی کنیم.
What is the form of Sunni Zakat and how is it different from Shiite Zakat?
Zakat of the Sunnis
Familiarity with Sunni Zakat
Zakat is one of the obligations of Islam and one of the pillars of the religion. Zakat varies between different religions. In this article, we intend to examine the zakat of the Sunnis and its difference with the Shia.

آموزش نماز Prayer training

آموزش نماز Prayer training,آموزش نماز,آموزش خواندن نماز,آموزش تصویری نماز ,آموزش نماز + تصاویر,نماز,چگونه نماز بخوانم؟,آموزش اصول و فروع دین نماز,عبادت و تشکر خدا با نماز,آموزش تصویری نماز,training prayer,

آموزش نماز + تصاویر
training prayer
آموزش نماز
نماز یکی از ارکان فروع دین است، که پایه و مبنای زندگی اسلامی را تشکیل ميدهد و برگزار کردن آن ضروری شمرده می شود. این پنج رکن اصلی اصول دین یا پنج ستون اسلام نامیده می شوند. در این مقاله آموزش نماز خواندن به صورت تصویری را براي شما مخاطبان عزیز گردآوری کرده ایم.
Prayer training + pictures
Prayer training
Prayer is one of the pillars of religion, which forms the basis of Islamic life and its holding is considered necessary. These five main pillars are called the principles of religion or the five pillars of Islam. In this article, we have collected video prayer training for you, dear audience.

نماز فروع دین است ♥

چرا نماز جز فروع دین است, علت اینکه نماز جز فروع دین است, دلیل اینکه نماز جز فروع دین است ,چرا نماز جز فروع دین است؟,همه چیز درباره نماز,نماز واجب,نماز مستحب,prayer except branches religion,Why is prayer one of the branches of religion?,نماز,

چرا نماز جز فروع دین است؟
prayer except branches religion
علت اینکه نماز جزء اصول دین نیست چیست؟
نماز در اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همانطور که همه می دانید، نماز ستون دین شناخته شده است. اما نماز جزء فروع دین است و جزء اصول دین نمی باشد. اما علت اینکه چرا نماز جز فروع دین است؟ را با هم بررسی می کنیم.
Why is prayer one of the branches of religion?
What is the reason that prayer is not one of the principles of religion?
Prayer is of special importance in Islam, and as you all know, prayer is known as the pillar of religion. But prayer is one of the branches of religion and is not one of the principles of religion. But the reason why prayer is one of the branches of religion? Let’s check together.

شفاعت در قیامت Intercession

شفاعت در قیامت Intercession

شفاعت در قیامت
intercession day resurrection
آشنایی با شفاعت در قیامت
طبق آیات قرآن کریم، شفاعت در روز قیامت مخصوص خداوند است. خداوند به افرادی که بخواهد اجازه شفاعت می دهد، همانطور که علم غیب مخصوص خداوند است و خداوند آن را به رسول خود داده است. شفاعت هم مخصوص خداوند است و خداوند آن را به رسول الله (ص) و دیگر ائمه اعطا کرده است.
Intercession on the Day of Resurrection
Familiarity with intercession in the resurrection
According to the verses of the Holy Quran, intercession on the Day of Judgment is for God. God allows those who want to intercede, as the knowledge of the unseen belongs to God and God has given it to His Messenger. Intercession is also for God and God has granted it to the Messenger of God (PBUH) and other Imams.

عالم برزخ در اعتقاد تشیع Purgatory

عالم  برزخ در اعتقاد تشیع Purgatory

عالم برزخ در اعتقاد تشیع
Purgatory in Shiite belief
purgatory shiite belief
عالم برزخ در اعتقاد تشیع به چه صورت است ؟
برزخ از جمله اصطلاحاتی است که در متون دینی اسلام به کار رفته است. این عنوان در علوم مختلفی چون عرفان، فلسفه و کلام کاربرد دارد. شاید بتوان گفت که این لغت، اول بار در قرآن کریم به کار رفته است (سوره الرحمن آیه 20؛ سوره فرقان آیه 53؛ سوره مؤمنون آیه 100).
purgatory shiite belief
What is the purgatory like in the Shiite belief?
Purgatory is one of the terms used in Islamic religious texts. This title is used in various sciences such as mysticism, philosophy and theology. Perhaps it can be said that this word was used for the first time in the Holy Quran (Surah Ar-Rahman verse 20; Surah Al-Furqan verse 53; Surah Al-Mu’minun verse 100).

تاثیر دادن خمس در دنیا و آخرت khums

تاثیر دادن خمس در دنیا و آخرت khums

پرداختن و نپرداختن خمس چه اثراتی در دنیا و آخرت دارد ؟ effects paying paying khums فواید پرداخت کردن خمس عواقب پرداخت نکردن خمس و اهمیت پرداخت خمس چیست ؟ خمس از واجبات و یکی از رکن های فروع دین در دین اسلام می باشد. پرداخت خمس، در صورت وجود شرایط آن، برای هر مسلمانی واجب است. در ادامه به فواید پرداخت خمس و اثرات نپرداختن خمس در دنیا و آخرت پرداخته ایم. What are the effects of paying or not paying khums in this world and the hereafter? Benefits…