شرط تردد زائران عتبات در اربعین امسال 1400

شرط تردد زائران عتبات در اربعین امسال 1400

شرط تردد زائران عتبات در اربعین امسال
Fortieth Hosseini
معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: اربعین امسال زائران به صورت کاروانی و از مبدا ساماندهی می‌شوند و شرط تردد زوار زدن هر دو دوز واکسن است.
Conditions for the pilgrimage of Atbat in Arbaeen this year
Fortieth Hosseini
The Deputy Governor of Ilam said: “Forty pilgrims this year will be organized in a caravan and from the beginning, and the condition for pilgrims to travel is both doses of vaccine.”

آشنایی با دین مسیحیت Christianity

آشنایی با دین مسیحیت Christianity

همه چیز درباره دین مسیحیت Christianity
آشنایی با دین مسیحیت
what religion christianity
مسیحیت یک آیین ابراهیمی و یکتاپرستی است که بر اساس زندگی و آموزه های عیسی مسیح استوار است. این دین تا سال 2021 با جمعیت تقریبی 2/6 میلیارد نفر، بیشترین پیرو را در سرتاسر جهان دارد. کتاب مقدس اصلی این دین کتاب عهد جدید یا همان کتاب انجیل است.
All about Christianity
Introduction to Christianity
what religion christianity
Christianity is a Abrahamic and monotheistic religion based on the life and teachings of Jesus Christ. By 2021, with a population of approximately 6.2 billion, it will have the largest number of followers worldwide. The main Bible of this religion is the New Testament or the Bible.

آداب و سنتهای عید غدیر خم khum

آداب و سنتهای عید غدیر خم  khum

آداب و سنتهای عید غدیر خم
customs traditions khum
روز عید سعید غدیر یكی از ایام سرورآل محمد(ص) است كه بعنوان «عیدالاكبر» نامیده شده است. این روز، روز کامل شدن دین و اتمام نعمت های پروردگار، به خاطر واقعه غدیر و انتصاب شایسته و بحق حضرت علی(ع) به امر الهی- به جانشینی رسول معظم(ص) می باشد.
Rituals and traditions of Eid Ghadir
Eid al-Adha is one of the days of Sarwar al-Muhammad (PBUH) which is called “Eid al-Akbar”. This day is the day of the completion of the religion and the completion of the blessings of God, due to the event of Ghadir and the worthy and rightful appointment of Imam Ali (AS) to the divine order – to replace the Holy Prophet (PBUH).

همه چیز درباره عید غدیر 1400 eid ghadir

همه چیز درباره عید غدیر 1400 eid ghadir

تاریخ عید غدیر 1400 چیست ؟
eid ghadir 1400
تاریخ دقیق عید غدیر 1400
عید غدیر روزی که پیامبر (ص) امام علی (ع) را جانشین خود و به امامت برگزیدند. عید غدیر از بزرگترین اعیاد شیعیان است که در مصادف با 18 ذی الحجه می باشد. اما تاریخ عید غدیر 1400 مصادف با 7 مرداد روز 5 شنبه می باشد
What is the date of Eid Ghadir 1400?
eid ghadir 1400
The exact date of Eid Ghadir 1400
Eid Ghadir is the day when the Prophet (PBUH) chose Imam Ali (AS) as his successor and Imamate. Eid Ghadir is one of the biggest Shiite holidays, which coincides with the 18th of Dhu al-Hijjah. But the date of Eid Ghadir 1400 coincides with the 7th of Mordad on Saturday

زمان مناسب استغفار best time ask forgiveness

زمان مناسب استغفار best time ask forgiveness

بهترین زمان استغفار چه زمانی است؟
best time ask forgiveness
بهترین زمان برای استغفار کردن
استغفار در اصطلاح به معنی در خواست زبانی یا عملا آمرزش و پوشش از گناه در پیشگاه خداوند است. استغفار به معنای طلب بخشش است و از حالت توبه ناشی می شود. آیا می دانید بهترین زمان استغفار چه زمانی است ؟
When is the best time to ask for forgiveness?
best time ask forgiveness
The best time to ask for forgiveness
Forgiveness in the term means asking verbally or practically forgiving and covering up sin before God. Asking for forgiveness means asking for forgiveness and arises from the state of repentance. Do you know when is the best time to ask for forgiveness?

شب عرفه، مخصوص حاجت گرفتن night arafah need

شب عرفه، مخصوص حاجت گرفتن night arafah need

شب عرفه، مخصوص حاجت گرفتن
night arafah need
در روایتی نقل شده است که شب عرفه هر دعای خیری که انسان بکند، به اجابت می‌رسد و برای کسی که در شب عرفه اطاعت الهی را بکند و اعمال صالحه انجام دهد، معادل صد و هفتاد سال اطاعت و عبادت است؛ یعنی از نظر پاداش چنین چیزی به او داده می‏‌شود.
The night of Arafa, for defecation
It is narrated that on the night of Arafa, every good prayer that a person prays is answered, and for a person who obeys God on the night of Arafa and performs righteous deeds, it is equivalent to one hundred and seventy years of obedience and worship; That is, in terms of reward, such a thing is given to him.

اسامی حیوانات آمده در قرآن quranic animals

اسامی حیوانات آمده در قرآن quranic animals

اسامی حیوانات آمده در قرآن
quranic animals
همانطور که اغلب شما می دانید بعضی از سوره های قرآنی به اسم حیوانات می باشد. علاوه بر نام خود سوره، اسامی حیواناتی در قرآن آمده است که در ادامه به آن ها اشاره کرده ایم. بعضی ها به این حیواناتی که در قرآن اسم آن ها آمده است حیوانات قرآنی می گویند.
The names of the animals mentioned in the Quran
As you often know, some Quranic chapters are called animals. In addition to the name of the surah itself, the names of animals are mentioned in the Qur’an, which we have mentioned below. Some people call these animals whose names are mentioned in the Qur’an Quranic animals.

همه چیز درباره عید قربان 1400

همه چیز درباره عید قربان 1400

تاریخ دقیق عید قربان 1400
date eid al adha 1400
تاریخ و زمان دقیق عید قربان 1400
عید قربان یکی از اعیاد مهم مسلمانان است به همین دلیل تاریخ عید قربان برای مسلمان مهم است، چرا که در شب و روز آن سفارش بسیاری به دعا و عبادت شده است. تاریخ عید قربان 1400، مصادف با 30 تیر می باشد.
The exact date of Eid al-Adha 1400
date eid al adha 1400
The exact date and time of Eid al-Adha 1400
Eid al-Adha is one of the most important Muslim holidays, which is why the date of Eid al-Adha is important for Muslims, because there are many orders for prayer and worship day and night. The date of Eid al-Adha 1400 coincides with July 20.

زنان و دختران آخرالزمان چه مشخصه هایی دارند؟

زنان و دختران آخرالزمان چه مشخصه هایی دارند؟

زنان و دختران آخرالزمان چه مشخصه هایی دارند؟
women apocalypse
از ديدگاه اسلام زن ارزش والائي دارد و اگر بر اساس اين ارزش حركت نمايد و وظائف خود را عمل كند پر ارج‎‎‎ترين گوهر رشته هستی است. كه پايه و اساس هر فضيلت است و بدون او رشته‌ خانواده ها گسسته می باشد، زيرا زن حلقة اتّصال و رمز تداوم نسل بشری است كه آن پاكترين بعد زندگی است.
What are the characteristics of apocalyptic women and girls?
women apocalypse
From the Islamic point of view, a woman has a high value, and if she moves according to this value and performs her duties, she is the most esteemed essence of the universe. Which is the basis of every virtue, and without it the chain of families is broken, because woman is the link and the secret of the continuity of the human race, which is the purest dimension of life.

همه چیز درباره ی تبرج Flaunt

همه چیز درباره ی تبرج

همه چیز درباره ی تبرج
what flaunt
مفهوم تبرج چیست؟
تبرج در اسلام عبارت است از ظاهر ساختن آنچه زنان باید پنهان دارند و برای حالتی مورد استفاده قرار می گیرد که زنی از حجاب اسلامی خارج شود و محاسن خود را پیش غریبه های نامحرم آشکار کند.
Everything about the tower
what flaunt
What is the meaning of the tower?
Tabarj in Islam is to show what women should hide and is used for a situation where a woman comes out of the Islamic hijab and reveals her virtues to non-mahram strangers.