اعمال شب و روز اول شوال در پایان رمضان و آغاز ماه شوال

اعمال شب و روز اول شوال در پایان رمضان و آغاز ماه شوال

اعمال کامل شب و روز اول ماه شوال
Perform the full night and day of the first month of Shawwal
ماه شوال یکی از ماه های قمری است که نزد تمام مسلمانان جهان بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد، اعمالی برای شب و روز ماه شوال نیز وجود دارد.
اعمال شب و روز اول شوال در پایان رمضان و آغاز ماه شوال
شوال دهمین ماه از ماه های قمری است که بعد از ماه مبارک رمضان و پیش از ماه ذی القعده قرار دارد و روز اول آن، عید فطر است. این ماه از اهمیت زیادی نزد مسلمانان برخوردار است
Perform the full night and day of the first month of Shawwal
Shawwal is one of the lunar months that is very important for all Muslims in the world, there are also deeds for the night and day of Shawwal.
Performing the first night and day of Shawwal at the end of Ramadan and the beginning of Shawwal
Shawwal is the tenth of the lunar months, which is after the holy month of Ramadan and before the month of Dhi Al-Qaeda, and its first day is Eid al-Fitr. This month is very important for Muslims

دعاهای امامان هنگام افطار

دعاهای امامان هنگام افطار

دعاهای امامان هنگام افطار
در ماه مبارک رمضان در لحظات ملکوتی اذان مغرب و هنگام افطار از پیامبر و امامان، ذکر و دعاهایی برای روزه داران توصیه شده است که ثواب بسیار زیادی دارند.
دعاهایی که خواندنشان در زمان افطار بسیار توصیه شده
ماه مبارک رمضان ماه روزه داری و بندگی خداوند است. خداوند رحمان در این ماه سفره ای به وسعت تمام آسمان ها و زمین می گستراند و بندگانش را به سوی خود فرا می خواند.
Prayers of Imams during Iftar
In the holy month of Ramadan, in the heavenly moments of the Maghrib Adhan and during Iftar, the Prophet and the Imams, dhikr and prayers are recommended for the fasting people, which have many rewards.
Prayers that are highly recommended during Iftar
The holy month of Ramadan is the month of fasting and serving God. God Almighty in this month spreads a table to the extent of all the heavens and the earth and calls His servants to Himself.

اعمال شب 21 و 23 ماه رمضان و شب قدر

اعمال شب 21 و 23 ماه رمضان و شب قدر

اعمال شب 21 و 23 ماه رمضان و شب قدراعمال شب‌های قدر بر دو نوع است؛ یکی آن‌که در هر سه شب باید انجام داد و دیگر آن‌هایی‌ که مخصوص هر شبی است.Acts on the night of the 21st and 23rd of Ramadan and the Night of PowerThe actions of the Night of Power are of two types; One that should be done every three nights and the other that is specific to each night. اعمال شب بیست و یکم ماه 21 مبارک رمضان اوّل: «غسل» علامه مجلسی فرموده است…