حکم شرعی بازی با آلت تناسلی چیست؟

همه چیز درباره حکم شرعی بازی با آلت تناسلی

حکم شرعی بازی کردن با آلت تناسلی چیست؟
ruling play penis
آشنایی با احکام شرعی بازی کردن با آلت تناسلی
بازی کردن با آلت تناسلی چه حکمی دارد؟
بازی با آلت تناسلی در صورتی که منجر به خارج شدن منی بشود حکم استمنا را دارد اما اگر منی از انسان خارج نشود استمنا به حساب نمی آید. در هر صورت بهتر است که این کار ترک شود.

احکام تلفظ اشتباه و غلط در نماز

حکم تلفظ اشتباه و غلط در نماز چیست؟

حکم تلفظ اشتباه در نماز چیست؟
ruling mispronunciation prayer
آشنایی با حکم تلفظ اشتباه در نماز
احکام تلفظ اشتباه در نماز چیست؟
نماز هم مانند دیگر اعمال و ارکان دینی، آداب مخصوصی دارد. از این رو باید از احکام نماز از جمله حکم تلفظ اشتباه در نماز اطلاع داشته باشیم تا بتوانیم از صحت نماز اطمینان حاصل کنیم.

آشنایی با فرقه علی اللهی و حكم ازدواج با علی اللهی

آشنایی با فرقه علی اللهی و حكم ازدواج با علی اللهی

آشنایی با فرقه علی اللهی و حكم ازدواج با علی اللهی
marriage order ali allahi
درباره ی علی اللهی
مذهب و فرقه علی اللهی چیست و حكم ازدواج با علی اللهی
اهل حق نام يكی از فرقه های غلات است كه علی اللهی نيز ناميده می شوند، آنان قائل به حلول و تناسخ و… می باشند و برخی از طوايف آنها حضرت علی را مظهر خدا می شمارند و لقب علی اللهی را به همین دلیل به آنها داده ‌اند.

حکم ازدواج مسلمان با بهایی

حکم ازدواج مسلمان با بهایی

احکام ازدواج مسلمان با بهایی چیست؟
rulings muslim bahai marriage
همه چیز درباره احکام ازدواج مسلمان با بهایی
ازدواج مسلمان با بهایی چه حکمی دارد؟
طبق نظر اکثر فقها و مراجع، تمامی پیروان فرقه ضاله بهائیت، محکوم به نجاست بوده و در صورت تماس آنها با چيزى، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها، نسبت به امورى که مشروط به طهارت است، واجب است. در ادامه این مقاله شما را با احکام ازدواج مسلمان با بهایی آشنا می کنیم.
What are the rules for marrying a Muslim to a Baha’i?
Everything about the rulings of Muslim marriage with a Baha’i
What is the ruling on a Muslim marrying a Baha’i?
According to most jurists and authorities, all followers of the errant Baha’i sect are condemned to impurity, and if they come in contact with anything, it is obligatory for them to observe the issues of purity in relation to matters that are conditional on purity. In the continuation of this article, we will acquaint you with the rules of Muslim marriage with a Baha’i.

همه چیز درباره غسل جنابت

همه چیز درباره غسل,the ghusl,واجب شدن غسل جنابت,غسل جنابت چه زمانی واجب می شود,غسل جنابت,آموزش غسل جنابت,روش صحیح و درست غسل جنابت,

غسل جنابت چه مواقعی بر انسان واجب میشود؟
the ghusl
غسل جنابت چه زمانی و در چه صورتی بر زن واجب می شود؟
غسل جنابت در افراد در مواقع خاصی واجب می شود که فرد در صورت رابطه جنسی و خروج منی از خود باید غسل را انجام دهد.
When is janabah ghusl obligatory on human beings?
When and in what form does janabah ghusl become obligatory on a woman?
Janabat ghusl is obligatory in people in certain cases that a person must perform ghusl in case of sexual intercourse and ejaculation.

کدام نمازها بر انسانها واجب است؟

کدام نمازها بر انسانها واجب است؟,obligatory prayers,نمازهای یومیه یا روزانه,نماز آیات,نماز میت,نماز طواف,نمازهای قضای پدر,نماز نذر و اجاره,نماز های واجب کدامند,خواندن شش نماز بر انسان بالغ واجب است,نماز,نماز واجب,6 نماز واجب,

نمازهایی که بر انسان واجب است
obligatory prayers
خواندن شش نماز بر انسان بالغ واجب است
در دین اسلام شش نماز بر انسان بالغ واجب است که می توانید آن ها را در زیر ببینید.
Prayers that are obligatory on human beings
It is obligatory for an adult to offer six prayers
In Islam, six prayers are obligatory on an adult, which you can see below.

حکم خیانت زن به مرد چیست؟

حکم خیانت زن به مرد چیست؟,خیانت,خیانت جنسی,خيانت زن,خيانت زن به مرد,sentence treason,

خیانت زن به مرد چه حکمی دارد؟
sentence treason
خیانت زن به مرد، صورت‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد; مانند: خیانت اقتصادی و مالی‌; یعنی زن در غیاب مرد، بی‌اذن او در اموال مرد تصرف کند و در جایی که مرد رضایت ندارد، مصرف نماید و بعداً به مرد نگوید، و خیانت عرضی و آبرویی‌; یعنی زن اسرار مرد را افشا نماید و او را نزد دیگران بی‌آبرود کند. یکی از خیانت‌های زن به مرد این است که با مرد اجنبی رابطة نامشروع داشته باشد. اگر این رابطة نامشروع با چهار شاهد عادل و دیگر شرایط آن ثابت شود، حکم زنا بر زن جاری می‌شود.
What is the ruling on a woman betraying a man?
sentence treason
Betrayal of a woman to a man can take many forms; Such as: economic and financial betrayal; That is, the woman, in the absence of the man, takes possession of the man’s property without his permission, and consumes it where the man is not satisfied, and does not tell the man later, and transcendental betrayal and reputation; That is, the woman reveals the man’s secrets and discredits him in front of others. One of the betrayals of a woman to a man is to have an illicit relationship with a foreign man. If this illegitimate relationship is proven with four just witnesses and other conditions, the sentence of adultery will be imposed on the woman.

حکم شرعی ازدواج اجباری چیست؟

حکم شرعی ازدواج اجباری چیست؟,حکم شرعی ازدواج اجباری, احکام شرعی ازدواج اجباری, درباره ازدواج اجباری ,حکم شرعی ازدواج اجباری,ازدواج زوری,ازدواج اجباری چه حکمی دارد؟,ازدواج اجباری از نظر شرعی,ازدواج حرام,sharia ruling forced marriage,

حکم شرعی ازدواج اجباری
sharia ruling forced marriage
ازدواج اجباری چیست ؟
آشنایی با احکام شرعی ازدواج اجباری
در زمان های قدیم بین مردم شهرها، روستاها و … دختران را به ازدواج مجبور می کردند. خوشبختانه این رسم از بین رفته است. فقط در بین افراد کمی وجود دارد. در ادامه قصد داریم شما را با حکم شرعی ازدواج اجباری آشنا کنیم.
Sharia ruling on forced marriage
What is forced marriage?
Familiarity with the Shari’a rules of forced marriage
In ancient times, girls were forced to marry among the people of cities, villages, etc. Fortunately, this custom has disappeared. There are only a few among the people. In the following, we want to acquaint you with the Shari’a ruling on forced marriage.