همه چیز درباره مناجات العارفین به همراه متن و ترجمه دعا Munajat AL Arifin

مناجات العارفین,مضامین مناجات العارفین,متن عربی مناجات عارفین

همه چیز درباره مناجات العارفین به همراه متن و ترجمه دعا Munajat AL Arifin مناجات العارفین یا مناجات خداشناسان، از مناجات‌های پانزده گانه است که از امام سجاد (ع) نقل شده است.آموزه ها ، زمان قرائت ، ترجمه و متن عربی مناجات العارفین را در اینجا ببینید