ابداع هولوگرام‌های قابل لمس Tactile holograms

ابداع هولوگرام‌های قابل لمس Tactile holograms

هولوگرام‌هایی که می‌توانند لمس شوند!
Inventing tangible holograms
محققان هولوگرام‌هایی ابداع کرده‌اند که می‌توان آنها را احساس کرد، به عنوان مثال یک توپ بسکتبال هولوگرامی ایجاد کردند که قابلیت چرخش و جهش دارد.
Holograms that can be touched!
Researchers have developed holograms that can be felt, such as a hologram basketball that can rotate and jump.

سلول های خورشیدی شفاف با طول عمر 30 ساله Solar Cells

سلول‌های خورشیدی,اخبار اختراعات ,خبرهای اختراعات,سلول‌های خورشیدی شفاف با طول عمر ۳۰ ساله!,Solar Cells,سلول های خورشیدی شفاف با طول عمر 30 ساله Solar Cells,

سلول‌های خورشیدی شفاف با طول عمر ۳۰ ساله!
Solar Cells
یک گروه پژوهشی به سرپرستی “دانشگاه میشیگان” سعی دارند نوعی از سلول‌های خورشیدی را ارائه دهند که شفاف هستند و طول عمر آنها به ۳۰ سال می‌رسد.
Transparent solar cells with a lifespan of 30 years!
A research team led by the University of Michigan is trying to come up with a type of solar cell that is transparent and has a lifespan of 30 years.

تولید نیمه هادی چند اتمی بدون اتلاف انرژی

تولید نیمه هادی چند اتمی بدون اتلاف انرژی

تولید نیمه هادی چند اتمی بدون اتلاف انرژی
Multi-atomic semiconductor
محققان دانشگاه ملی استرالیا موفق به تولید نیمه هادی شده‌اند که قادر به انتقال داده‌ها بوده و با استفاده از تعداد محدودی اتم ساخته شده است.
Production of multi-atomic semiconductors without energy loss
Researchers at the Australian National University have developed a semiconductor capable of transmitting data using a limited number of atoms.

ثبت رکورد جدید تبدیل انرژی خورشیدی به هیدروژن

ثبت رکورد جدید تبدیل انرژی خورشیدی به هیدروژن

ثبت رکورد جدید بازدهی در تولید هیدروژن خورشیدی
Efficiency in solar hydrogen production
محققان به بیشترین بازدهی تبدیل انرژی خورشید به هیدروژن به میزان بیش از 20 درصد دست یافته‌اند.
Record new efficiency record in solar hydrogen production
Researchers have achieved the highest efficiency of converting solar energy into hydrogen by more than 20%.

تولید ربات‌های زیرک با الهام از مارمولک خانگی Marmolak

تولید ربات‌های زیرک با الهام از مارمولک خانگی Marmolak

تولید ربات‌های زیرک با الهام از مارمولک خانگی
Clever domestic lizard robots
مارمولک‌ها در هنگام سقوط و برخورد با سطوح سخت از روشی خاص برای آسیب ندیدن و حفظ تعادل استفاده می‌کنند که الهام بخش تولید ربات‌هایی کوچک و زیرک شده است.
Production of ingenious robots inspired by domestic lizards
Lizards use a special way to avoid damage and balance when falling and hitting hard surfaces, which has inspired the production of small and agile robots.

معجزه قرآن از نظر جنین شناسی Embryology

معجزه قرآن از نظر جنین شناسی Embryology

معجزه قرآن از نظر جنین شناسی
miracle-koran embryo biology
رشد و تکامل جنين از منظر قرآن
مرحله علقه است که از روز ۱۵ تا روز ۲۴ رویانی است. در این مرحله رویان توسط بند ناف به دیواره رحم متصل می شود. خون در رگ ها مانند جزایر خونی تشکیل می شود و به رویان شکلی شکل لخته خون می دهد. باتوجه به اینکه علقه اولین مرحله‌ای است که نطفه، که استعداد انسان شدن را دارد، وارد مرحله شکل یافته‌ای می شود.
The miracle of the Qur’an in terms of embryology
Fetal growth and development from the perspective of the Qur’an
It is the stage of interest, which is embryonic from day 15 to day 24. At this stage, the embryo is attached to the wall of the uterus by the umbilical cord. Blood forms in the arteries like blood islands and gives the embryo the shape of a blood clot. Given that interest is the first stage that the sperm, which has the potential to become human, enters the formed stage.

کشف عناصرکمیاب زمین با حسگر لانمودولین Lanmodulin

کشف عناصرکمیاب زمین با حسگر لانمودولین Lanmodulin

حسگری که عناصر کمیاب زمین را کشف می‌کند!
A sensor that detects rare earth elements!
پژوهشگران “دانشگاه پنسیلوانیا”، نوعی حسگر ابداع کرده‌اند که می‌تواند عناصر کمیاب و ارزشمند زمین را کشف کند.
Researchers at the University of Pennsylvania have developed a sensor that can detect rare and valuable elements on Earth.

تولید برق از گل و میوه!

تولید برق از گل و میوه!

تولید برق از گل و میوه!
Generate electricity from flowers and fruits!
“ماریا فرناندا سردا”(María Fernanda Cerdá) شیمی‌دانی است که از رنگ‌های طبیعی گیاهان فلور بومی اروگوئه برای ساخت سلول‌های خورشیدی استفاده می‌‎کند.
María Fernanda Cerdá is a chemist who uses natural dyes from Uruguayan flora to make solar cells.

تولید استیک با سلول بنیادی و پرینتر 3بعدی در ژاپن

تولید استیک با سلول بنیادی و پرینتر 3بعدی در ژاپن

استیک آزمایشگاهی با سلول بنیادی و پرینتر ۳ بعدی تولید شد
Production of sticks with stem cells and 3D printers
محققان ژاپنی روشی برای چاپ سه بعدی استیک گوشت گاو با کمک سلول های بنیادی و پرینتر سه بعدی ابداع کرده اند.
Laboratory stick was produced with a stem cell and a 3D printer
Japanese researchers have developed a method for 3D printing of beef steak with the help of stem cells and a 3D printer.

تولید کوچک‌ترین ماده هادی جریان برق در جهان

تولید کوچک‌ترین ماده هادی جریان برق در جهان

کوچک‌ترین ماده هادی جریان برق در جهان تولید شد
The smallest conductor of electricity
محققان موفق به تولید ابرذره‌ای در ابعاد غبار شده‌اند که مجموعه‌ای از ۹۰ خازن زیستی لوله‌ای شکل است و می‌تواند به اندازه یک باتری‌ای ای‌ای در خود انرژی ذخیره کند.
The world’s smallest conductor of electricity was produced
Researchers have succeeded in producing dust-sized superparticles, which are a collection of 90 tubular biodegradable capacitors that can store as much energy as an IA battery.