حرکات جنین و لگد زدن جنین در بارداری

حرکات جنین دختر, تاثیر وزن مادر بر احساس حرکات جنین, اهمیت تعداد حرکات جنین ,حرکات جنین: وقتی احساس می کنید بچه ضربه می زند,تحرکات جنین,ضربات جنین در رحم,fetal movements,

حرکات جنین: وقتی احساس می کنید بچه ضربه می زند
fetal movements
اهمیت حرکات جنین در بارداری
همه چیز درباره حرکات جنین
بعد از 18 هفتگی ، احساس حرکات جنین به طور منظم باعث می شود خیال مادر از بابت سلامت جنین راحت باشد ، بی تحرک شدن یا شدت گرفتن یک باره حرکات می تواند نشان دهنده ایجاد مشکلی برای جنین باشد.
Fetal movements: When you feel the baby hit
The importance of fetal movements in pregnancy
Everything about fetal movements
After 18 weeks, the feeling of regular fetal movements makes the mother feel comfortable about the health of the fetus, immobilization or sudden intensification of movements can indicate a problem for the fetus.

راههای پیشگیری از مدفوع کردن هنگام زایمان

راههای پیشگیری از مدفوع کردن هنگام زایمان,مدفوع حین زایمان, مدفوع در هنگام زایمان طبیعی, بی اختیاری مدفوع در زایمان ,علت مدفوع کردن هنگام زایمان/ راههای پیشگیری,زایمان,زایمان در آب,مدفوع ,زایمان طبیعی,stools during labor,

علت مدفوع کردن هنگام زایمان/ راههای پیشگیری
stools during labor
یکی از مشکلاتی که مادران باردار نگران آن هستند و از اتفاق افتادن آن خجالت می کشند ، مدفوع کردن هنگام زایمان است که علاوه بر احساس ناراحتی روحی می تواند مانع از داشتن یک زایمان بهداشتی شده و احتمال بروز عفونت را بالا ببرد. بنابراین بسیار مه است که باید بدانید که چطور از مدفوع کردن هنگام زایمان پیشگیری کنید.
Cause of defecation during childbirth / waterways
One of the problems that pregnant mothers are worried about and happen to be embarrassed is the stool during childbirth, which in addition to feeling emotionally disturbed can prevent a normal delivery and increase the risk of disease. So it is very important that you know how to defecate during childbirth.

همه چیز درباره ی درد تخمدان در اوایل بارداری ovary pain

درمان درد تخمدان در بارداری, درد تخمدان در اوایل بارداری, علت درد تخمدان ,درد تخمدان در اوایل بارداری: علل و درمان های خانگی,pregnancy ovary pain,

درد تخمدان در اوایل بارداری: علل و درمان های خانگی
pregnancy ovary pain
تشخیص درد تخمدان در بارداری معمولا کار سختی است به خصوص اگر اولین بارداری شما باشد ولی در صورت بروز هر نوع درد ناگهانی که بهبود پیدا نمی کند یا مشاهده لکه بینی باید فورا به اورژانس مراجعه کنید.
Ovarian pain in early pregnancy: Causes and home remedies
Diagnosing ovarian pain during pregnancy is usually difficult, especially if it is your first pregnancy, but you should see an emergency room right away if you have any sudden pain that does not improve or if you notice spotting.

همه چیز درباره ی دعوا با همسر در بارداری couples fights

عوارض دعوا با همسر در بارداری, دعوا با همسر در دوران بارداری, اختلاف شدید با همسر در دوران بارداری ,دلایل و راههای پیشگیری از دعوا با همسر در بارداری,pregnancy couples fights,

دلایل و راههای پیشگیری از دعوا با همسر در بارداری
pregnancy couples fights
دوران بارداری معمولا با استرس ها و نگرانی های خاص زوجین همراه است و از سویی دیگر تغییرات شدید هورمونی در زن باردار احتمال بحث و دعوا با همسر در بارداری را افزایش می دهد.
Reasons and ways to prevent fights with your spouse during pregnancy
Pregnancy is usually associated with special stresses and worries of couples, and on the other hand, severe hormonal changes in a pregnant woman increase the likelihood of arguing with her husband during pregnancy.

عوامل موثر بر رنگ چشم جنین fetus eyes

عوامل موثر بر رنگی شدن چشم جنین در شکم مادر, انگور و رنگ چشم جنین, برای رنگی شدن چشم جنین چه بخوریم ,آیا می توان با تغذیه رنگ چشم نوزاد را رنگی کرد؟,fetus eyes food,

آیا می توان با تغذیه رنگ چشم نوزاد را رنگی کرد؟
fetus eyes food
رنگ چشم جنین بستگی زیادی به رنگ چشم والدین و اجداد جنین دارد، گاهی اوقات در صورتی که پدر و مادر جنین هر دو رنگ چشم نهفته مشابهی در ژنتیک خود داشته باشند احتمال این که رنگ چشم جنین مشابه پدر و مادر نشده و روشن شود بسیار زیاد است.
Is it possible to color the baby’s eyes by feeding?
The color of the fetus’s eyes depends a lot on the color of the eyes of the fetus’s parents and grandparents. Is.

همه چیز درباره ی پادرد در بارداری pregnancy leg pain

درمان پا درد در بارداری , پا درد شدید بارداری در شب , علت پا درد در بارداری ,پادرد در بارداری: علل، پیشگیری و درمان,pregnancy leg pain,

پادرد در بارداری: علل، پیشگیری و درمان
pregnancy leg pain
همزمان با بزرگ تر شدن جنین و ایجاد فشار بر ستون فقران و عروق و اعصابی که به پا می رسند احتمال بروز پا درد در بارداری بالا می رود. در صورتی که از نظر جسمی فعالیت کمی داشته باشید یا بدنتان دچار کم آبی شده باشد احتمال این که با پا درد شدید بارداری در شب روبرو شوید زیاد است.
Pregnancy: Causes, prevention and treatment
As the fetus grows and puts pressure on the spine and the arteries and nerves that reach the foot, the risk of foot pain increases during pregnancy. If you are physically active or dehydrated, you are more likely to experience severe leg pain during pregnancy at night.

کوتاه شدن دهانه رحم در بارداری pregnancy short cervical

طول طبیعی دهانه رحم در بارداری, علایم کوتاه شدن دهانه رحم, کوتاه شدن طول سرویکس در بارداری ,کوتاه شدن دهانه رحم در بارداری : علل و درمان,

کوتاه شدن دهانه رحم در بارداری : علل و درمان
pregnancy short cervical
کوتاه شدن دهانه رحم در بارداری با وجودی که بسیار به ندرت پیش می آید ولی می تواند یکی از عوامل خطرساز برای زایمان زودرس یا سقط جنین شود.
Cervical shortening in pregnancy: causes and treatment
Cervical shortening in pregnancy, although very rare, can be a risk factor for preterm delivery or miscarriage.

روش های حل مشکل جنین عرضی در شکم transverse fetus

روش های حل مشکل جنین عرضی در شکم transverse fetus

جنین عرضی چیست و روش های حل مشکل جنین عرضی در شکم
transverse fetus
جنین در طول بارداری در رحم می چرخد و در نهایت سر جنین رو به پایین و روبروی دهانه رحم قرار گرفته و آماده تولد می شود، در مواد نادر ممکن است جنین درست نچرخیده و به حالت عرضی قرار گرفته سرش به سمت پهلو باشد که تنها راه ممکن برای زایمان در چنین موارد ، جراحی سزارین خواهد بود.
What is a transverse fetus and how to solve the problem of a transverse fetus in the abdomen
During pregnancy, the fetus rotates in the uterus, and finally the fetal head is placed down and in front of the cervix and is ready for birth. Cesarean section may be needed for delivery in such cases.

میزان قند خون نرمال بارداری چند است؟pregnancy normal sugar

میزان قند خون نرمال بارداری چند است؟pregnancy normal sugar

میزان قند نرمال بارداری چند است؟ عوارض قند خون بالا در بارداری
pregnancy normal sugar
حفظ سطح طبیعی گلوکز خون در بارداری برای سلامت جنین ضروری است، بنابراین باید از نرمال بودن قند خون در بارداری مطمئن باشید. اگر میخواهید بدانید قند نرمال در بارداری چند است ، با ما همراه شوید.
What is the normal sugar content of pregnancy? Complications of high blood sugar in pregnancy
Maintaining normal blood glucose levels during pregnancy is essential for the health of the fetus, so you need to make sure your blood sugar is normal during pregnancy. If you want to know how much normal sugar is in pregnancy, join us.

زمان تشکیل قلب جنین و غذاهای مفید برای تشکیل قلب جنین fetal heart development

زمان تشکیل قلب جنین و غذاهای مفید برای تشکیل قلب جنین fetal heart development

زمان تشکیل قلب جنین و غذاهای مفید برای تشکیل قلب جنین
fetal heart development
تشکیل قلب جنین یکی از مهم ترین فرآیندهای سلامت و رشد جنین است، اگر میخواهید بدانید قلب جنین در چند هفتگی تشکیل می شود و چه زمانی میتوانید صدای قلب جنین را بشنوید با ما همراه شوید.
Fetal heart formation time and useful foods for fetal heart formation
Fetal heart formation is one of the most important processes of fetal health and growth. If you want to know how the fetal heart is formed in a few weeks and when you can hear the sound of the fetal heart, join us.