اهمیت ماساژ و لامسه در رابطه جنسی touch importance

اهمیت ماساژ و لامسه در رابطه جنسی touch importance

اهمیت ماساژ و لامسه در رابطه جنسی
touch importance
پوست بزرگترین اندام بدن است که سرتاسر آن دارای پایانه های حسی بیشمار است از این رو لمس و نوازش و ماساژ تمام قسمت های بدن حتی اندام های غیر جنسی، قبل از رابطه جنسی و حین رابطه جنسی میتواند باعث ایجاد احساس صمیمیت و نزدیکی و امادگی و تحریک بدن به خصوص در زنان به لحاظ جنسی شود.
The importance of massage and touch in sex
The skin is the largest organ of the body, which has numerous sensory terminals around it, so touching, caressing and massaging all parts of the body, even the non-sexual organs, before and during sexual intercourse can cause a feeling of intimacy and closeness and readiness. Stimulate the body, especially in women sexually.

نابلدی مردان در تحریک زن Stimulation of women

نابلدی مردان در تحریک زن Stimulation of women

مردان نابلد در تحریک زن
nabld provoke men
بسیاری از مردان نمی دانند که چگونه باید همسرشان را تحریک کنند! نقاط حساس جنسی زن کجاست؟ چگونه می توان زن را به اوج ارگاسم رساند؟ معاشقه صحیح به چه شکل است؟ چه پیش نوازی های برای زن خوشایند است؟
Ignorant men in provoking women
Many men do not know how to provoke their wives! Where are the female sexual hotspots? How can a woman reach orgasm? What is a proper flirtation like? What preconditions are pleasant for a woman?

افزایش میل جنسی طبیعی Increased natural libido

افزایش میل جنسی به صورت طبیعی Increased natural libido

این روش های طبیعی میل جنسی تان را چند برابر می کنند!!
method multiply desire
راه های افزایش میل جنسی
اگر شما به دنبال یک داروی مقوی براي افزایش میل جنسی هستید بهتر است دور داروهای شیمیایی را یک خط قرمز بکشید و با شیوه های طبيعي میل جنسی تان را چند برابر کنید.
These natural methods multiply your sexual desire !!
Ways to increase sexual desire
If you are looking for a tonic to increase libido, it is better to draw a red line around chemical drugs and multiply your libido with natural methods.

مشکلات رابطه زناشویی بعد از عمل دیسک کمر disk surgery

مشکلات رابطه زناشویی بعد از عمل دیسک کمر disk surgery

زمان و پوزیشن مناسب برای رابطه جنسی بعد از عمل دیسک کمر
mariage disk surgery
یکی از مهم ترین و پرتکرار ترین سوالاتی که بعد از عمل دیسک کمر برای بیماران ایجاد می شود این است که رابطه جنسی بعد از عمل دیسک کمر بعد از چه مدت زمانی امکان پذیر است.
The right time and position for sex after lumbar disc surgery
One of the most important and frequently asked questions for patients after lumbar disc surgery is how long it takes to have sex after lumbar disc surgery.

اعتیاد به پورنوگرافی و راههای مقابله با Pornography

اعتیاد به پورنوگرافی و راههای مقابله با آن
dangers porn addiction
اعتیاد به پورنوگرافی تعاریف مختلف دارد. استفاده بیش از حد از مواد پورنوگرافی طوریکه سبب اختلال در زندگی عادی فرد شود، اعتیاد به پورنوگرافی تلقی می گردد. تعریف دیگر عبارت است از این که فرد از مواد پورنوگرافی بعلت استفاده بیش از حد و یا سوء استفاده دچار عوارض مختلف می شود.
Addiction to pornography and ways to deal with it
Pornography addiction has different definitions. Excessive use of pornographic material that disrupts a person’s normal life is considered pornographic addiction. Another definition is that a person suffers from various complications due to overuse or abuse of pornographic material.

پروتز آلت تناسلی penile prosthesis

پروتز آلت تناسلی penile prosthesis

پروتز آلت تناسلی مردان
male penis prosthesis
پروتز آلت تناسلی
کاشت پروتز آلت تناسلی( penile prosthesis) به شیوه جراحی در درمان ناتوانی جنسی و اختلال نعوظ بکار میرود و در بیمارانی درنظر گرفته می شود که به درمانهای دارویی جواب نداده اند یا در افرادی که ترجیح میدهند تا برای از بین بردن مشکل خویش یک راهکار دائمی را انتخاب می کنند.
Male penis prosthesis
Penile prosthesis
Penile prosthesis implantation is a surgical procedure used to treat impotence and erectile dysfunction and is considered in patients who have not responded to medication or in people who prefer to have a permanent solution to eliminate their problem. Choose.

انواع حجم دهنده اندام تناسلی مردان Genital volume

انواع حجم دهنده اندام تناسلی مردان Genital volume

انواع حجم دهنده اندام تناسلی مردان
penis enlargement products
اندازه اندام تناسلی مردان گاهی باعث بروز مشکل در مردان می شود و اعتماد به نفس آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. بسیاری از مردان از کوچکی آلت تناسلی خود رنج میبرند و در مقاربت دچار مشکل میشوند، به همین سبب دانشمندان در سراسر دنیا به فکر ایجاد راهکارهای متفاوت و موثر برای بزرگ کردن و حجم دهی آلت تناسلی مردان می‌باشند.
Types of male genitalia
Male genital size can sometimes cause problems for men and affect their self-esteem. Many men suffer from the small size of their penis and have trouble having sex, which is why scientists around the world are thinking of different and effective ways to enlarge and enlarge their penis.

افزایش سایز آلت تناسلی به روش پنیمور Penimor

افزایش سایز آلت تناسلی به روش پنیمور
ways increase size
روش پنیمور به عنوان یکی از معتبرترین روشهای بزرگ کردن آلت تناسلی در دنیا می باشد. این روش که بر پایه یکسری تمرینات مخصوص روزانه بنا شده است ، در حقیقت بی عارضه ترین روش افزایش سایز آلت تناسلی محسوب می شود.
Penis enlargement of the Penimor
Penimor method is one of the most prestigious methods of penis enlargement in the world. This method, which is based on a series of special daily exercises, is in fact the most uncomplicated method of increasing the size of the penis.

همه چیز درباره ی اختلال فتیشیستیک fetishistic

همه چیز درباره ی اختلال فتیشیستیک fetishistic

همه چیز درباره ی اختلال فتیشیستیک
fetishistic disorder
فتیش به معنای جذابیت جنسی اشیا یا قسمت های غیر جنسی بدن برای یک فرد است ، اگر فتیش به قدری شدید شود که به روابط عاطفی ، شخصی و اجتماعی فرد آسیب برساند به عنوان اختلال فتیشیستیک یا اختلال فتیشیشم شناخته می شود.
Everything about fetishistic disorder
Fetish means the sexual attraction of non-sexual objects or parts of the body to a person. If the fetish becomes so severe that it damages a person’s emotional, personal and social relationships, it is known as fetishistic disorder or fetishistic disorder.

آیا مایع منی برای پوست مفید است؟ عوارض مایع منی برای پوست semen skin benefits

آیا مایع منی برای پوست مفید است؟ عوارض مایع منی برای پوست semen skin benefits

آیا مایع منی برای پوست مفید است؟ عوارض مایع منی برای پوست
semen skin benefits
مایع منی برای زنده نگه داشتن اسپرم تولید می شود و حاوی آنزیم ها و مواد مغذی مورد نیاز اسپرم است که محیطی قلیایی دارد. به همین دلیل شاید برایتان سوال پیش آمده باشد که آیا مایع منی برای پوست مفید است؟
Is semen good for the skin? Side effects of semen on the skin
Semen is produced to keep sperm alive and contains the enzymes and nutrients needed by sperm in an alkaline environment. For this reason, you may be wondering if semen is good for the skin?