معماهای هوش تصویری برای کودکان cuemath number puzzles kids

معماهای هوش تصویری برای کودکان cuemath number puzzles kids

معماهای هوش تصویری برای کودکان
cuemath number puzzles kids
بعضی از معماها مانند پازل هستند که باید آن ها را یکی یکی حساب کنید و کنار هم بچینید. این معماهای هوشی سطح پایین برای کودکان و سطح بالای آن برای سنین بزرگتر مناسب می باشد. در این مطلب 10 نمونه از این معماهای هوشی تصویری را برای شما آورده ایم.
Visual intelligence puzzles for children
Some riddles are like puzzles that you have to count them one by one and put them together. These low level intelligence puzzles are suitable for children and its high level is suitable for older ages. In this article, we have brought you 10 examples of these visual intelligence puzzles.

 

معماهای هوش تصویری برای کودکان

عکس مطلب معماهای هوش تصویری برای کودکان
معماهای هوش تصویری برای کودکان"تبلیغات ویژه فان طب"

توضیحات کامل مطلب معماهای هوش تصویری برای کودکان

معما, معماهای هوش تصویری برای کودکان, مدل پازل تصویری

پازل و معماهای تصویری

پازل و معماهای هوشی تصویری

بعضی از معماها مانند پازل هستند که باید آن ها را یکی یکی حساب کنید و کنار هم بچینید. این معماهای هوشی سطح پایین برای کودکان و سطح بالای آن برای سنین بزرگتر مناسب می باشد. در این مطلب 10 نمونه از این معماهای هوشی تصویری را برای شما آورده ایم.

برای تماشای تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

معمای شماره 1 :

مدل معماهای تصویری, معماهای تصویری برای کودکان, مدل پازل های تصویری برای کودکان

معماهای هوش تصویری مناسب کودکان

پاسخ معمای شماره 1 :

ببر + ببر = 30

2 تا ببر = 30

ببر = 15

گربه + گربه = 12

2 تا گربه = 12

گربه = 6

موش + موش × 3 = 12

موش + 3 تا موش = 12

4 تا موش = 12

موش = 3

(ببر + گربه) + (ببر + گربه + موش) × موش = ؟

(15+6) + (6+15+3) × 3 = ؟

21 + 24 × 3 = ؟؟

21 + 72 = 93

معمای شماره 2 :

تصاویری از پازل ها برای کودکان, معماهای تصویری مناسب کودکان, معماهای تصویری

معماهای مناسب نوجوانان

پاسخ معمای شماره 2 :

ساعت + ساعت + ساعت = 21

2 تا ساعت 9 + 1 ساعت 3 = 21

9 + 9 + 3 = 21

هر یک ساعت = 1

ماشین حساب + ماشین حساب + ماشین حساب = 30

3 تا ماشین حساب = 30

ماشین حساب = 10

اعداد روی ماشین حساب = 1 + 2 + 3 + 4 = 10

لامپ+ لامپ – لامپ = 15

2 تا لامپ – 1 لامپ = 15

1 لامپ = 15

ساعت 9 + ماشین حساب با نشان دادن اعداد 1224 × 3 تا لامپ با 4 نور = ؟

ساعت 9 = 9

ماشین حساب = 1 + 2 + 2 + 4 = 9

لامپ با 5 نور = 15

لامپ با 1 نور = 3

لامپ با 4 نور = 4 × 3 = 12

3 لامپ = 3 × 12 = 36

پاسخ = 9 + 9 × 36 = ؟

9 + 324 = 333

معمای شماره 3 :

معماهای تصویری به همراه پاسخ, معماهای هوش تصویری, پازل های هوش تصویری

معماهای تصویری

پاسخ معمای شماره 3 :

جادوگر با چوب و جارو + جادوگر با چوب و جارو + جادوگر با چوب و جارو = 45

3 تا جادوگر = 45

1 جادوگر با چوب و جارو = 15

چوب جادوگر + چوب جادوگر + چوب جادوگر = 21

3 تا چوب جادوگر = 21

1 چوب جادوگر = 7

جارو جادوگر + جارو جادوگر + جارو جادوگر = 12

4 تا جارو جادوگر = 12

1 جارو جادوگر = 3

جادوگر = ؟؟

جادوگر با چوب و جارو = 15

چوب = 7

جارو = 3

جادوگر = 15 – 7 – 3 = 5

جادوگر = 5

جارو + جادوگر دست خالی × 2 چوب = ؟؟

3 + 5 × 14 = ؟؟

3 + 70 = 73

معمای شماره 4 :

معماهای هوش تصویری برای کودکان, مدل پازل تصویری, مدل معماهای تصویری

معما تصویری به همراه پاسخ

پاسخ معمای شماره 4 :

1 جفت کفش + 1 جفت کفش + 1 جفت کفش = 30

3 جفت کفش = 30

1 جفت کفش = 10

1 لنگه کفش = 5

یخچال + یخچال + 1 جفت کفش = 20

2 تا یخچال + 10 = 20

2 تا یخچال = 10

1 یخچال = 5

2 عدد بطری + 2 عدد بطری + 1 عدد یخچال + 2 عدد بطری = 17

6 عدد بطری + 1 یخچال = 17

3 تا 2 عدد بطری + 5 = 17

3 تا 2 عدد بطری = 12

2 عدد بطری = 4

1 عدد بطری = 2

1 لنگه کفش + ( 1 عدد یخچال + 3 عدد بطری ) × 1 عدد بطری = ؟؟

5 + (5 + 6) × 2 = ؟؟

5 + 11 × 2 = ؟؟

5 + 22 = 27

معمای شماره 5 :

معماهای تصویری برای کودکان, مدل پازل های تصویری برای کودکان, تصاویری از پازل ها برای کودکان

معماهای جالب تصویری

پاسخ معمای شماره 5 :

خروس + خروس + خروس = 60

3 خروس = 60

1 خروس = 20

خروس + 3 عدد تخم مرغ + 3 عدد = 26

20 + 2 تا 3 عدد تخم مرغ = 26

2 تا 3 عدد تخم مرغ = 6

3 عدد تخم مرغ = 3

1 عدد تخم مرغ = 1

تخم مرغ 3 تایی + 2 دسته موز 6 عددی = 15

3 + 2 دسته موز 6 عددی = 15

2 دسته 6 عددی موز = 12

1 دسته 6 عددی موز = 6

1 عدد موز = 1

مرغ + 4 عدد تخم مرغ × 4 عدد موز = ؟؟

20 + 4 × 4 = ؟؟

20 + 16 = 36

معمای شماره 6 :

معماهای تصویری مناسب کودکان, معماهای تصویری, معماهای تصویری به همراه پاسخ

پاسخ معماهای هوش

پاسخ معمای شماره 6 :

گل 8 برگ + گل 8 برگ + گل 8 برگ = 24

3 تا گل 8 برگ = 24

1 گل 8 برگ = 8

هر گل تک برگ = 1

خرس با پاپیون + خرس با پاپیون + گل 6 برگ = 26

2 تا خرس با پاپیون + 6 = 26

2 تا خرس با پاپیون = 20

1 خرس با پاپیون = 10

پاپیون + خرس با پاپیون + گل 8 برگ = 21

پاپیون + 10 + 8 = 21

پاپیون = 3

2 تا پاپیون + خرس با پاپیون و یک گل 6 برگ × خرس بدون پاپیون = ؟؟

6 + 16 × (10-3) = ؟؟

6 + 16 × 7 = ؟؟

6 + 112 = 118

معمای شماره 7 :

معماهای هوش تصویری, پازل های هوش تصویری, پازل های هوشی

معماهای تصویری به همراه پاسخ

پاسخ معمای شماره 7 :

1 جفت کفش + 1 جفت کفش + 1 جفت کفش = 30

3 جفت کفش = 30

1 جفت کفش = 10

مرد + مرد + 1 جفت کفش = 20

2 مرد + 10 = 20

2 مرد = 10

1 مرد = 5

2 عدد شال + 2 عدد شال + 1 مرد = 13

4 عدد شال + 5 = 13

4 عدد شال = 8

1 عدد شال = 2

1 لنگه کفش + ( مرد + 2 عدد شال + 1 جفت کفش ) × 1 عدد شال = ؟؟

5 + (5 + 4 + 10) × 2 = ؟؟

5 + 19 × 2 = ؟؟

5 + 38 = 43

معمای شماره 8 :

مدل پازل تصویری, مدل معماهای تصویری, معماهای تصویری برای کودکان

معماهای جالب سطح متوسط

پاسخ معمای شماره 8 :

2 دوربین + دوربین + دوربین = 24

4 تا دوربین = 24

1 عدد دوربین = 6

3 تا بطری + 1 بطری + 2 تا بطری = 12

6 تا بطری = 12

1 بطری = 2

مرد با 1 دوربین و 3 تا بطری + مرد با 1 دوربین و 3 تا بطری + مرد با 1 دوربین و 3 تا بطری = 45

1 بطری = 2 و 3 تا بطری می شود 6

1 دوربین = 6

بنابراین 3 تا بطری + دوربین = 12

12 + 12 + 12 + 3 تا مرد = 45

3 تا مرد = 9

1 مرد = 3

* یک بطری در جیب پیراهن، یکی در دست راست و یکی درجیب چپ شلوارش.

1 بطری + یک مرد × دو تا دوربین = ؟؟

2 + 3 × (6+6) = ؟؟

2 + 3 × 12 = ؟؟

2 + 36 = 38

معمای شماره 9 :

مدل پازل های تصویری برای کودکان, تصاویری از پازل ها برای کودکان, معماهای تصویری مناسب کودکان

معما مناسب نوجوانان

پاسخ معمای شماره 9 :

4 بطری + 4 بطری + 3 بطری = 33

11 بطری = 33

1 بطری = 3

2 دوربین + 1 دوربین + 1 دوربین = 24

4 دوربین = 24

1 دوربین = 6

یک پسر با 1 بطری و یک دختر با یک دوربین و 1 بطری + یک پسر با یک بطری و یک دختر + یک پسر با یک دختر با یک دوربین و 1 بطری = 30

(3 + 3 + 6) + 3 + (6+3) = 30

3 پسر + 3 دختر + 24 = 30

3 پسر + 3 دختر = 30 – 24 = 6

1 دختر = 1 و 1 پسر = 1

1 بطری + 2 دوربین × یک پسر با بطری و 1 دختر با دوربین و 1 بطری = ؟؟

3 + (2 × 6) × (3 + 1) + (6 + 3 + 1) = ؟؟

3 + 12 × 14 = ؟؟

3 + 168 = 171

معمای شماره 10 :

معما, پازل های هوش تصویری,معماهای هوش تصویری برای کودکان

پاسخ معماهای تصویری

پاسخ معمای شماره 10 :

شاخه 5 برگ + شاخه 5 برگ + شاخه 5 برگ = 15

3 شاخه 5 برگ = 15

هر شاخه 5 برگ = 5

هر برگ = 1

کرم ابریشم + کرم ابریشم + کرم ابریشم = 9

3 کرم ابریشم = 9

1 کرم ابریشم = 3

سیب + سیب + کرم ابریشم + سیب = 30

3 تا سیب + کرم ابریشم = 30

3 تا سیب + 3 = 30

3 تا سیب = 27

1 سیب = 9

سیب + کرم ابریشم + شاخه 6 برگ + 1 کرم ابریشم × کرم ابریشم = ؟؟

9 + 3 + 6 + 3 × 3 = ؟؟

12 + 9 × 3 = ؟؟

12 + 27 = 39

گردآوری: بخش علمی بیتوته

برچسب و تگ های مطلب معماهای هوش تصویری برای کودکان:

معماهای هوش تصویری برای کودکان, معما, معماهای هوش تصویری برای کودکان, معماهای ریاضی, مدل پازل تصویری, مدل معماهای تصویری, معماهای تصویری برای کودکان, مدل پازل های تصویری برای کودکان, تصاویری از پازل ها برای کودکان, معماهای تصویری مناسب کودکان, معماهای تصویری, معماهای تصویری به همراه پاسخ, معماهای هوش تصویری, پازل های هوش تصویری, پازل های هوشی
,

مطالب و محصولات مشابه

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید ♥