انواع ضرب المثل ایرانی جالب و قدیمی iranian proverb

انواع ضرب المثل ایرانی جالب و قدیمی iranian proverb

انواع ضرب المثل ایرانی جالب و قدیمی
iranian proverb
مجموعه ای از انواع ضرب المثل ایرانی جالب و قدیمی گردآوری شده تا تقدیم نگاهتان شود.
All kinds of interesting and old Iranian proverbs
A collection of interesting and old Iranian proverbs has been collected to be presented to you.

 

انواع ضرب المثل ایرانی جالب و قدیمی

عکس مطلب انواع ضرب المثل ایرانی جالب و قدیمی
انواع ضرب المثل ایرانی جالب و قدیمی

توضیحات کامل مطلب انواع ضرب المثل ایرانی جالب و قدیمی

انواع ضرب المثل ایرانی:"تبلیغات ویژه فان طب"

1- ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگ

2- ضرب المثل با اون زبون خوشت، با پول زيادت، يا با راه نزديكت !

3- ضرب المثل اگه مردی، سر این دسته هونگ ( هاون ) و بشکن !

4- ضرب المثل اگه بگه ماست سفیده، من میگم سیاهه !

5- ضرب المثل پیش از چوب غش و ریسه می رود

6- ضرب المثل بازبان خوش مار را از سوراخ بیرون می کشد

7- ضرب المثل با پا راه بري كفش پاره ميشه، با سر كلاه !

8- ضرب المثل به يكي گفتند : بابات از گرسنگي مرد . گفت : داشت و نخورد ؟ !

9- ضرب المثل بمرگ ميگيره تا به تب راضي بشه !

10- ضرب المثل ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این ره که تو می روی به ترکستان است

11- ضرب المثل تا مردم سخن نگفته باشد عیب و هزش نهفته باشد

12- ضرب المثل توانگری به قناعت به از توانگری به بضاعت

13- ضرب المثل اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد !

14- ضرب المثل اگه هفت تا دختر کور داشته باشه، یکساعته شوهر میده!

15- ضرب المثل میمون پیر دستش را داخل نارگیل نمی کند

16- ضرب المثل صد رحمت به دزد سرگردنه

17- ضرب المثل از این ستون به آن ستون فرج است

18- ضرب المثل آش کشک خاله ات رو بخوری پاته نخوری پاته

19- ضرب المثل پا به دریا بگذاره دریا خشک می شود

20- ضرب المثل بوجار لنجونه از هر طرف باد بياد، بادش ميده !

21- ضرب المثل بهر كجا كه روي آسمان همين رنگه !

22- ضرب المثل حسود از نعمت حق بخیل است و بنده بی گناه را دشمن می داند: حسادت.

23- ضرب المثل حال در ماندگان کسی داند که به اصول خویش در ما ند:

24- ضرب المثل بعد از چهل سال گدايي، شب جمعه را گم كرده !

25- ضرب المثل بعد از هفت كره، ادعاي بكارت !

26- ضرب المثل خاشاك به گاله ارزونه، شنبه به جهود !

27- ضرب المثل ایرانی خار را در چشم ديگران مي بينه و تير را در چشم خودش نمي بينه !

28- ضرب المثل گر تو بهتر ميزني بستان بزن !

29- ضرب المثل خدا خر را شناخت، شاخش نداد !

30- ضرب المثل خدا داده بما مالي، يك خر مانده سه تا نالي !

31- ضرب المثل گر گدا كاهل بود تقصير صاحب خانه چيست ؟!

32- ضرب المثل گرگ دهن آلوده و يوسف ندريده !

33- ضرب المثل گرهي كه با دست باز ميشه نبايد با دندان باز كرد !

34- ضرب المثل خدا دير گيره، اما سخت گيره !

35- ضرب المثل گوسفند بفكر جونه، قصاب به فكر دنبه !

36- ضرب المثل گوشت جوان لب طاقچه است !

37- ضرب المثل بقاطر گفتند بابات كيه ؟ گفت : آقادائيم اسبه !

38- ضرب المثل اینو که زائیدی بزرگ کن !

39- ضرب المثل این هفت صنار غیر از اون چارده شی است !

40- ضرب المثل چند تا پیراهن بیشتر پاره کرده: با تجربه تر است.

41- ضرب المثل چغندر به هرات زیره به کرمون: هر چیزی به جای خودش.

42- ضرب المثل چیزی که عوض داره گله نداره

43- ضرب المثل اگه زاغی کنی، روقی کنی، میخورمت !

44- ضرب المثل اگه زری بپوشی، اگر اطلس بپوشی، همون کنگر فروشی !

45- ضرب المثل جواب ابلهان خاموشیست

46- ضرب المثل جانماز آب کشیدن

47- ضرب المثل براي يه دستمال قيصريه رو آتيش ميزنه !

48- ضرب المثل بر عكس نهند نام زنگي كافور !

49- ضرب المثل به روباهه گفتند شاهدت كيه ؟ گفت: دمبم !

50- ضرب المثل جایی نمی خوابه که آب زیرش بره !

51- ضرب المثل از نو کیسه قرض مکن، قرض کردی خرج نکن !

52- ضرب المثل از هر چه بدم اومد، سرم اومد !

53- ضرب المثل ایرانی از این گوش میگیره، از آن گوش در میکنه !

54- ضرب المثل اسباب خونه به صاحبخونه میره !

55- ضرب المثل از دور دل و میبره، از جلو زَهره رو !!

56- ضرب المثل از سه چیز باید حذر کرد، دیوار شکسته، سگ درنده، زن سلیطه !

57- ضرب المثل از شما عباسی، از ما رقاصی !

58- ضرب المثل اکبر ندهد، خدای اکبر بدهد !

59- ضرب المثل گيسش را توي آسيا سفيد نكرده !

60- ضرب المثل فارسی گابمه و آبمه و نوبت آسيابمه !

61- ضرب المثل گاوش زائيده !

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

برچسب و تگ های مطلب انواع ضرب المثل ایرانی جالب و قدیمی:

انواع ضرب المثل ایرانی جالب و قدیمی, ضرب المثل ایرانی, ضرب المثل ایرانی با معنی, ریشه ضرب المثل ایرانی, انواع ضرب المثل ایرانی, ضرب المثل, ضرب المثل های ایرانی, ضرب المثل های فارسی, ضرب المثل ها, معنی ضرب المثل, ضرب المثل های معروف ایرانی
,

مطالب و محصولات مشابه

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید ♥