بازی و شعر لی لی حوضک

آموزش بازی لی لی حوضک و متن شعر لی لی حوضک

شعر لی لی حوضک و نحوه بازی آن
lili hozak poem
شعر لی لی حوضک
شعر لی لی حوضک ویژه کودکان است. علت جذابیت ماندگار این شعر این است که همراه بازی با انگشتان دست خوانده می‌شود. خردسالان بازی و سرگرمی‌های کلامی را دوست دارند و اثر این بازی‌ها هم بر هوش و رشد کودک ثابت شده است. در مورد لی لی حوضک سه شعر مختلف به این نام وجود دارد.
Li Li Hozak’s poem
Li Li Hozak’s poem and how to play it
Li Li’s poetry is a special pool for children. The reason for the enduring charm of this poem is that it is read along with the game with the fingers. Children love games and verbal entertainment, and the effect of these games on the child’s intelligence and development has been proven. There are three different poems with this name about Li Li Hozak.

شعر لی لی حوضک و نحوه بازی آن

عکس مطلب شعر لی لی حوضک و نحوه بازی آن

توضیحات کامل مطلب شعر لی لی حوضک و نحوه بازی آن

سه متن متفاوت از شعر لی لی لی لی حوضک

لی لی لی لی حوضک

جوجو اومد آب بخوره افتاد تو حوضک

"پیشنهاد ویژه فان طب"
خرید انواع لمینت دندان
لمینت دندان
تبلیغ در فان طب
تبلیغ
تبلیغات در فان طب
تبلیغ

این میگه: بریم دزدی

این میگه: چی چی بدزدیم؟

این میگه: طشت طلای پادشاه رو!

این میگه: جواب خدا رو کی میده؟

این میگه: منه منه کله گنده

*** شعر لی لی حوضک برای کودکان ***

لی لی لی لی حوضک

گنجیشکه آمد آب بخوره افتاد تو حوضک

این یکی درش آورد

این یکی آبش داد

این یکی نونش داد

این گفت: کی هلش داد؟

این یکی گفت: منه منه کله گنده

*** شعر لی لی حوضک ***

لی لی لی لی حوضک

گنجشکه اومد آب بخوره

افتاد تو حوضک

این دوید و درش کرد

این ماچی بر سرش کرد

این نازی بر پرش کرد

این کله گنده اومد

گفت: بده ببینم

تا که دادند ببینه

گنجشکه پرید لاچینه

شعر لی لی حوضک و نحوه بازی آن,شعر لی لی حوضک ,شعر کودکانۀ لی لی حوضک

شعر کودکانۀ لی لی حوضک

نحوه بازی لی‌لی، لی‌لی حوضک

لی‌لی، لی‌لی حوضک شعر-متل‌های قدیمی است که در هر منطقه به صورت متفاوتی روایت ‌می‌شود و جنبۀ بازی نیز دارد به این ترتیب که یک بزرگ‌تر، یکی یکی بچه‌ها را روبه روی خود می‌نشاند و کف دستشان را می‌گیرد. با انگشت نشانه‌اش در حالی که کف دستشان را قلقلک می‌دهد، لی لی لی لی حوضک را می‌خواند.

منظور از «گنجیشکه» انگشت کوچک کودک است و حوضک نیز کف دست اوست. در این هنگام با خم کردن انگشت کوچک کودک به طرف کف دستش می‌گوید:«این درش آورد.» (منظور انگشت دوم است که آن را به طرف کف دست کودک خم می‌کند) «این آبش داد» (اشاره به انگشت سوم است که آن را نیز به سوی کف دست کودک خم می‌کند)«این نونش داد» (منظور انگشت اشارۀ کودک است).

در مرحله آخر همه انگشت‌هابه طرف کف دست خم شده‌اند به جز انگشت شست. در این هنگام بزرگ‌تر، انگشت کوچک کودک را می‌گیرد و از کودک می‌پرسد: «کی هلش داد؟ و از زبان انگشت شست کودک جواب می‌دهد:«منَ منَ کله گُنده».

شعر لی لی حوضک و نحوه بازی آن,شعر لی لی حوضک ,ترانه کودکانه شاد و بسیار زیبا لی لی لی لی حوضک

نحوه بازی لی‌لی لی‌لی حوضک

منبع : بیتوته

برچسب و تگ های مطلب شعر لی لی حوضک و نحوه بازی آن:

شعر لی لی حوضک و نحوه بازی آن, شعر لی لی حوضک, شعر لی لی حوضک و نحوه بازی آن, شعر لی لی حوضک و شیوه بازی آن, لی‌لی لی‌لی حوضک, شعر کودکانه لی لی حوضک, ترانه کودکانه شاد و بسیار زیبا لی لی لی لی حوضک, نحوه بازی لی‌لی لی‌لی حوضک,شعر لی لی حوضک و نحوه بازی آن,شعر لی لی حوضک ,شعر لی لی حوضک و شیوه بازی آن,لی‌لی لی‌لی حوضک,ترانه کودکانه شاد و بسیار زیبا لی لی لی لی حوضک,شعر کودکانه لی لی حوضک,

مطالب و محصولات مشابه

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید ♥