تست هوش حدس اعداد ماتریسی

تست هوش حدس اعداد ماتریسی Numerical Matrices

تست هوش عددی (ماتریس های اعداد)
number matrices
نمونه سوالات تست هوش عددی (ماتریس های اعداد)
ماتریس (به فرانسوی: Matrice) به آرایشی مستطیلی شکل از اعداد یا عبارات ریاضی که به صورت سطر و ستون شکل یافته گفته می شود. به طوری که می توان گفت که هر ستون یا هر سطر یک ماتریس، یک بردار را تشکیل می دهد. هر یک از عناصر ماتریس دِرایه خوانده می شود. نمونه هایی از سوالات ماتریس های عددی را برای شما آورده ایم
Numerical intelligence test (number matrices)
number matrices
Examples of numerical intelligence test questions (number matrices)
Matrix (in French: Matrice) is a rectangular arrangement of numbers or mathematical expressions that are formed as rows and columns. So that it can be said that each column or each row of a matrix forms a vector. Each element of the array matrix is read. We have brought you examples of numerical matrix questions

 

تست هوش عددی ماتریس های اعداد

عکس مطلب تست هوش عددی ماتریس های اعداد"تبلیغات ویژه فان طب"
تست هوش عددی ماتریس های اعداد,عکس تست هوش عددی ماتریس های اعداد,سئو تست هوش عددی ماتریس های اعداد,مقاله تست هوش عددی ماتریس های اعداد,

توضیحات کامل مطلب تست هوش عددی ماتریس های اعداد

تست هوش عددی (ماتریس های اعداد)

این آزمون برای سنجش مهارت های منطقی و ریاضی شما در پاسخگویی به سوالات آزمون با توجه به الگوهای موجود در هر سوال است.

با توجه به الگوی اعداد روی هر خط، عدد پاسخ صحیح را در هر سوال از این آزمون بیابید.

نمونه سوالات تست هوش ماتریس عددی :

1- شماره گم شده را پیدا کنید؟

نمونه هایی از تست هوش عددی, نمونه تست هوش ماتریس های اعداد, سوالات ماتریس های اعداد

شماره گم شده را پیدا کنید

2- شماره گم شده را پیدا کنید!

ماتریس عددی, انواع سوالات ماتریس عددی, نمونه سوالات ماتریس اعداد

تست هوش عددی

3- شماره گم شده را پیدا کنید!

سوالات آزمون تست هوش ماتریس های اعداد, الگوی اعداد روی هر خط, آزمون ماتریس اعداد

ماتریس اعدادی

4- شماره گم شده را پیدا کنید!

تست هوش ماتریس اعداد, نمونه هایی از تست هوش عددی, نمونه تست هوش ماتریس های اعداد

ماتریس عددی

5- شماره گم شده را پیدا کنید!

نمونه تست هوش ماتریس های اعداد, سوالات ماتریس های اعداد, سوالات آزمون تست هوش ماتریس های اعداد

سوالات تست هوش ماتریس عددی

6- شماره گم شده را پیدا کنید!

الگوی اعداد روی هر خط, آزمون ماتریس اعداد, ماتریس عددی

ماتریس اعدادی

7- شماره گم شده را پیدا کنید!

آزمون ماتریس اعداد, ماتریس عددی, انواع سوالات ماتریس عددی

سوالات ماتریس اعدادی

8- شماره گم شده را پیدا کنید!

تست هوش عددی,تست هوش ماتریس اعداد,نمونه تست هوش ماتریس های اعداد

تست هوش اعدادی

9- شماره گم شده را پیدا کنید!

انواع سوالات ماتریس عددی,آزمون ماتریس اعداد,سوالات آزمون تست هوش ماتریس های اعداد

ماتریس های اعدادی

10- شماره گم شده را پیدا کنید!

تست هوش عددی, ماتریس های اعداد, تست هوش ماتریس اعداد

نمونه تست های ماتریس عددی

11- شماره گم شده را پیدا کنید!

نمونه هایی از تست هوش عددی, نمونه تست هوش ماتریس های اعداد, سوالات ماتریس های اعداد

عدد گم شده را پیدا کنید

12- شماره گم شده را پیدا کنید!

ماتریس عددی, انواع سوالات ماتریس عددی, نمونه سوالات ماتریس اعداد

نمونه سوالات تست هوش اعداد

13- شماره گم شده را پیدا کنید!

تست هوش ماتریس اعداد, نمونه هایی از تست هوش عددی, نمونه تست هوش ماتریس های اعداد

نمونه سوالات جدول هوش ماتریس

14- شماره گم شده را پیدا کنید!

الگوی اعداد روی هر خط, آزمون ماتریس اعداد, ماتریس عددی

انواع سوالات تست هوش جدول ماتریس

15- شماره گم شده را پیدا کنید!

نمونه تست هوش ماتریس های اعداد, سوالات ماتریس های اعداد, سوالات آزمون تست هوش ماتریس های اعداد

جدول های ماتریس

16- شماره گم شده را پیدا کنید!

آزمون ماتریس اعداد, ماتریس عددی, انواع سوالات ماتریس عددی

تست هوش ماتریس به همراه پاسخ

17- شماره گم شده را پیدا کنید!

نمونه سوالات ماتریس اعداد,ماتریس عددی,الگوی اعداد روی هر خط

سوالات جدول هوش ماتریس عددی با جواب

پاسخ سوالات تست هوش ماتریس عددی :

پاسخ سوال 1 : E.6

پاسخ سوال 2 : 8

پاسخ سوال 3 : 12

پاسخ سوال 4 : 36

پاسخ سوال 5 : 5

پاسخ سوال 6 : 6 و 216

پاسخ سوال 7 : 15

پاسخ سوال 8 : 45

پاسخ سوال 9 : 45

پاسخ سوال 10 : 23

پاسخ سوال 11 : 11

پاسخ سوال 12 : 0.037

پاسخ سوال 13 : 3

پاسخ سوال 14 : 22

پاسخ سوال 15 : 4

پاسخ سوال 16 : 8

پاسخ سوال 17 : 8

منبع : بیتوته

برچسب و تگ های مطلب تست هوش عددی ماتریس های اعداد:

تست هوش عددی ماتریس های اعداد, تست هوش عددی, ماتریس های اعداد, تست هوش ماتریس اعداد, نمونه هایی از تست هوش عددی, نمونه تست هوش ماتریس های اعداد, سوالات ماتریس های اعداد, سوالات آزمون تست هوش ماتریس های اعداد, الگوی اعداد روی هر خط, آزمون ماتریس اعداد, ماتریس عددی, انواع سوالات ماتریس عددی, نمونه سوالات ماتریس اعداد,تست هوش عددی,ماتریس های اعداد,تست هوش ماتریس اعداد,الگوی اعداد روی هر خط,آزمون ماتریس اعداد, ماتریس عددی, انواع سوالات ماتریس عددی, نمونه سوالات ماتریس اعداد,نمونه هایی از تست هوش عددی,نمونه تست هوش ماتریس های اعداد,سوالات ماتریس های اعداد,سوالات آزمون تست هوش ماتریس های اعداد,تست هوش عددی, ماتریس های اعداد, تست هوش ماتریس اعداد,تست هوش عددی (ماتریس های اعداد),تست ماتریسی چیست؟,

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید ♥