کشف سیاره K2-141b با بارش سنگ از آسمان و دمای 5400 فارنهایت

کشف سیاره K2-141b, با بارش سنگ از آسمان, و دمای 5400 فارنهایت,سیاره عجیب,بارش سنگ,فضا,علم,نجوم,K2-141b,سیاره فراخورشیدی,اقیانوس های مواد مذاب در سطح سیاره,کشف فضایی,شبهات اتمسفر به اتمسفر زمین,تشکیل سنگ,Nasa,اخبار,اخبار علمی,اخبار آموزشی,رزومه کاری,فرم رزومه,نمونه رزومه کاری,سوالات مصاحبه استخدامی,اخبار روز,اخبار علمی جدید,اخبار علمی روز ,

کشف سیاره K2-141b با بارش سنگ از آسمان و دمای 5400 فارنهایت

کشف سیاره K2-141b, با بارش سنگ از آسمان, و دمای 5400 فارنهایت,سیاره عجیب,بارش سنگ,فضا,علم,نجوم,K2-141b,سیاره فراخورشیدی,اقیانوس های مواد مذاب در سطح سیاره,کشف فضایی,شبهات اتمسفر به اتمسفر زمین,تشکیل سنگ,Nasa,اخبار,اخبار علمی,اخبار آموزشی,رزومه کاری,فرم رزومه,نمونه رزومه کاری,سوالات مصاحبه استخدامی,اخبار روز,اخبار علمی جدید,اخبار علمی روز ,

کشف سیاره K2-141b با بارش سنگ از آسمان و دمای 5400 فارنهایت
Planet K2-141b
Discover the planet K2-141b with rocks falling from the sky and a temperature of 5400 Fahrenheit
محققان سیاره ای کشف کرده اند که در آن سنگ از آسمان می بارد و اقیانوس های مواد مذاب در سطح آن وجود دارند.
دمای بخشی از سیاره نیز ۵۴۰۰ درجه فارنهایت است.
یک سیاره بسیار داغ در فاصله چند صد سال نوری با زمین است که اقیانوس های آن از گدازه های مذاب هستند
سرعت باد در آن از صوت هم بیشتر است و بارش های سنگی در آن رخ می دهد
ستاره شناسان معتقدند K۲-۱۴۱b یکی از عجیب ترین نمونه سیارات فراخورشیدی است که تاکنون کشف شده است.
Researchers have discovered a planet where rock falls from the sky and there are oceans of molten material on its surface.
The temperature of a part of the planet is 5400 degrees Fahrenheit.
A very hot planet a few hundred light-years from Earth with oceans of molten lava
The wind speed is faster than the sound and rocky precipitation occurs in it
Astronomers believe K2-141b is one of the strangest examples of extrasolar planets ever discovered.
کشف سیاره K2-141b با بارش سنگ از آسمان و دمای 5400 فارنهایتکشف سیاره K2-141b, با بارش سنگ از آسمان, و دمای 5400 فارنهایت,سیاره عجیب,بارش سنگ,فضا,علم,نجوم,K2-141b,سیاره فراخورشیدی,اقیانوس های مواد مذاب در سطح سیاره,کشف فضایی,شبهات اتمسفر به اتمسفر زمین,تشکیل سنگ,Nasa,اخبار,اخبار علمی,اخبار آموزشی,رزومه کاری,فرم رزومه,نمونه رزومه کاری,سوالات مصاحبه استخدامی,اخبار روز,اخبار علمی جدید,اخبار علمی روز ,
کشف سیاره K2-141b با بارش سنگ از آسمان و دمای 5400 فارنهایت


محققان سیاره ای کشف کرده اند که در آن سنگ از آسمان می بارد و اقیانوس های مواد مذاب در سطح آن وجود دارند. دمای بخشی از سیاره نیز 5400 درجه فارنهایت است.

مطالب و محصولات مشابه

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید ♥