ضرب المثل به مرگ ميگيره تا به تب راضی بشه! proverb takes satisfied

ضرب المثل به مرگ ميگيره تا به تب راضی بشه! proverb takes satisfied

ضرب المثل به مرگ ميگيره تا به تب راضی بشه!
proverb takes satisfied
در این مطلب با معانی و مفهوم اصلی ضرب المثل ایرانی و قدیمی ضرب المثل (به مرگ ميگيره تا به تب راضی بشه !) آشنا می شوید با ما همراه باشید.
The proverb takes death to be satisfied with fever!
In this article, you will get acquainted with the main meanings and concepts of Iranian and old proverbs (he dies to be satisfied with fever!). Join us.

 

ضرب المثل به مرگ میگیره تا به تب راضی بشه !

عکس مطلب ضرب المثل به مرگ میگیره تا به تب راضی بشه !
ضرب المثل به مرگ میگیره تا به تب راضی بشه !

توضیحات کامل مطلب ضرب المثل به مرگ میگیره تا به تب راضی بشه !

ضرب المثل به مرگ ميگيره تا به تب راضی بشه!

در این مطلب با معانی و مفهوم اصلی ضرب المثل ایرانی و قدیمی ضرب المثل (به مرگ ميگيره تا به تب راضی بشه !) آشنا می شوید با ما همراه باشید.

فکر کنید که پزشکی بخواهد به فردی خبر بیماریش را بدهد. چنانچه همان اول بگوید انتخاب با خودت است که مرگ یا زندگی بخواهید فرد راضی خواهید شد هر دارویی را مصرف کند.

ضرب المثل ایرانی و قدیمی,ضرب المثل به مرگ ميگيره تا به تب راضی بشه,معنی ضرب المثل به مرگ گرفته به تب راضی بشه

مفهوم به مرگ ميگيره تا به تب راضی بشه

مفهوم ضرب المثل به مرگ گرفته به تب راضی بشه

به وجود آمدن وضعیت سخت و سنگین برای ترساندن طرف مقابل برای پذیرفتن شرایط دلخواه خود.

– معنای کلی سخت گرفتن مصلحتی برای پذیرش وضعیت جدید با درجه دشواری پایین تر.

وقتی از این ضرب المثل استفاده می شود که تصمیم داریم شرط و شروطی را برای فردی بگذارم و احتمال می دهیم که فرد مقابل آن را نپذیرد و به همین علت شرط را خیلی دشوار و سخت نشان می دهیم تا شرط دلخواه ما را بپذیرد.

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته

برچسب و تگ های مطلب ضرب المثل به مرگ میگیره تا به تب راضی بشه !:

ضرب المثل به مرگ میگیره تا به تب راضی بشه !, ضرب المثل ایرانی و قدیمی, ضرب المثل به مرگ میگیره تا به تب راضی بشه, مفهوم به مرگ گرفته به تب راضی بشه, مفهوم ضرب المثل به مرگ گرفته به تب راضی بشه, معنی ضرب المثل به مرگ گرفته به تب راضی بشه
,

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید ♥