ضرب المثل درباره سگ DOG

ضرب المثل درباره سگ DOG,proverbs about dogs,ضرب المثل در مورد سگ ,ضرب المثل در مورد سگ, ضرب المثل های سگ, مجموعه ضرب المثل درباره سگ,ضرب المثل در مورد سگ,

ضرب المثل در مورد سگ
proverbs about dog
ضرب المثل درباره سگ
ضرب المثل درباره سگ
ضرب‌المثل نوعی از بیان است که اغلب تاریخچه و داستانی پندآموز به دنبال بعضی از آن‌ها وجود دارد. در این مطلب تعدادی ضرب‌المثل درباره سگ گردآوری کرده ایم. همراه ما باشید.
Proverbs about dogs
A proverb is a type of expression that is often followed by instructive history and stories. In this article, we have collected some proverbs about dogs. be with us.

 

ضرب المثل در مورد سگ

عکس مطلب ضرب المثل در مورد سگ

"پیشنهاد ویژه فان طب"
خرید انواع لمینت دندان
لمینت دندان
تبلیغ در فان طب
تبلیغ
تبلیغات در فان طب
تبلیغ
ضرب المثل در مورد سگ,عکس ضرب المثل در مورد سگ,سئو ضرب المثل در مورد سگ,مقاله ضرب المثل در مورد سگ,

توضیحات کامل مطلب ضرب المثل در مورد سگ

مجموعه ضرب المثل درباره سگ

از کله سحر تا بوق سگ

از ابتدای صبح تا آخر شب

********

افاده ها طبق طبق، سگها به دورش وَق و وَق

اغلب سگها به سوی ژنده پوش بی چیز پارس میکنند، پس فردی که تازه به جایی رسیده نمیتواند پیش کسی که گذشته اش را میداند فخر فروشی کند.

********

دیگی که واسه من نجوشه، سر سگ توش بجوشه

بی تفاوتی فرد نسبت به چیزی یا کاری که استفاده و منفعت برای او ندارد و مربوط به دیگران است.

********

سگ باش کوچک خونه نباش

این ضرب المثل اشاره به فرد کوچک خانه دارد که  از ارج و قرب کمتری در خانه برخوردار است

********

ﮔﺮﺑﻪ ﺑﻪﺩنبهﺍﻓﺘﺎﺩ ﺳﮓﺑﻪ ﺷﮑﻤﺒﻪﺍﻓﺘﺎﺩ

ﺩﺭ مورد فردی ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺭﺩﻥ ﺣﺮﺹ ﻭ وﻟﻊ ﺩﺍﺭﺩ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ، ﭘﺮﺧﻮر ﻭ ﺷﮑﻤﻮ

********

محل سگ نگذاشتن

بی محلی بیش از حدُ و اندازه

********

نه خود خورد نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد

خسیسی که مالش را نه برای خود خرج کند و نه به دیگران ببخشد باالخره به طریقی مالش به هدر خواهد رفت.

********

ضرب المثل در مورد سگ, ضرب المثل های سگ,مجموعه ضرب المثل درباره سگ

ضرب المثل های سگ

ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﺍﺻﺤﺎﺏﮐﻬﻒ

مانند ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻃﻔﯿﻠﯽ

********

مثل ﺳﮓ ﭘﺎچه ﻫﻤﻪﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻦ ‏

ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺤﺶ ﻭ ﻧﺎﺳﺰﺍ دادن

********

ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﻫﺎﺭ

ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺪﺩﻫﻦ ﻭ ﺁﺯﺍﺭﺩﻫﻨﺪﻩ، ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ

********

ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﻫﻔﺖﺟﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ

ﺳﺨﺖ ﺟﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﻣﺮﺩﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ

********

ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﺣﺴﻦ ﺩﻟﻪ

ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺠﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ مثل سگ ولگرد

********

ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﺯﻭﺯﻩﮐﺸﯿﺪﻥ

ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﺯﺍﺭﯼﮐﺮﺩﻥ، ﺑﺎﻧﮓ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ زدن

********

ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﻣﻮﺱ ﻣﻮﺱ ﮐﺮﺩﻥ

ﭼﺎﭘﻠﻮسی ﮐﺮﺩﻥ

********

ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﻧﺎﺯﯼ ﺁﺑﺎﺩ

ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﭘﺮﺩ، ﺧﻮﺩﯼوﻏﺮﯾﺒﻪ ﺳﺮﺵﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ

********

ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﻭ ﮔﺮﺑﻪ

ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒﻫﻢ ﮐﻪ ﺩﺍﺋﻢ ﺩﺭ ﻧﺰﺍﻋﻨﺪ

********

ضرب المثل در مورد سگ, ضرب المثل های سگ, چند ضرب المثل در مورد سگ

مجموعه ضرب المثل درباره سگ

سگ دو زدن

تلاش و دوندگی بیش از حد در پی کسب روزی یا برای انجام کاری.

********

سگ زرد برادر شغال است

دو چیز یا دو نفر که در بدی مثل هم باشند.

********

سگ سوزن خورده

بی قرار، سردرگم و پریشانی که بی وقفه و بی هدف در تلاش و تقلا باشد.

********

سگش به از خودشه

در مورد کسی یا بچه ای که از او تعریف بی مورد شده میگویند.

********

سگش به این می ارزد

مبالغه در برتری چیزی یا فردی بر چیز یا فرد مشابهش.

********

مثل سگ ترسیدن

ترس و وحشت زیاد از کسی یا چیزی.

********

مثل سگ و گربه به هم پریدن

درگیری و مشاجره و ناسازگاری دائمی بین دو نفر.

منبع : بیتوته

برچسب و تگ های مطلب ضرب المثل در مورد سگ:

ضرب المثل در مورد سگ, ضرب المثل در مورد سگ, ضرب المثل های سگ, مجموعه ضرب المثل درباره سگ, ضرب المثل در مورد سگ, چند ضرب المثل در مورد سگ,ضرب المثل های سگ,ضرب المثل در مورد سگ, مجموعه ضرب المثل درباره سگ,چند ضرب المثل در مورد سگ, ضرب المثل در مورد سگ,ضرب المثل درباره سگ DOG,proverbs about dogs,ضرب المثل در مورد سگ ,ضرب المثل در مورد سگ, ضرب المثل های سگ, مجموعه ضرب المثل درباره سگ,ضرب المثل در مورد سگ,

مطالب و محصولات مشابه

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید ♥