ضرب المثل در مورد حرص و طمع greed

ضرب المثل در مورد حرص و طمع greed

ضرب المثل در مورد حرص و طمع
proverbs about greed
کلمه حرص در لغت به معنی میل شدید است. در اصطلاح، زمانی که آدم ها با حالت طلب و خواهش زیاد به سراغ چیزی می رود به این وضعیت حرص گفته می شود. عموم مردم فکر می کنند، حرص معنی منفی دارد، ولی در واقع منفی بودن آن بسته به این است که افراد به چه چیزی حرص داشته باشد.
Proverbs about greed
The word greed literally means intense desire. In the term, when people go to something with a lot of desire and desire, this state is called greed. People think that greed has a negative meaning, but in fact it depends on what people are greedy for.

 

ضرب المثل در مورد حرص و طمع

عکس مطلب ضرب المثل در مورد حرص و طمع
ضرب المثل در مورد حرص و طمع"تبلیغات ویژه فان طب"

توضیحات کامل مطلب ضرب المثل در مورد حرص و طمع

اغلب حرص بار منفی دارد و هر وقت به کار می رود حرص بر مال و ثروت و مقام و مثل آن به ذهن می رسد اما بار مثبت هم دارد و در موارد پسندیده نیز به کار می رود و این هنگامی است که این صفت در مورد میل شدید به کارهای نیک و خیر به کار رود.

میل شدید به چیزی یا برای به دست آوردن چیزی را حرص می نامند. همین طور میل شدید نفس از روی ولع را طمع گویند. حِرص و طمع از رذیلت های اخلاقی محسوب می شود.

ضرب المثل در مورد حرص و طمع,ضرب المثل های حرص و طمع,ضرب المثل فارسی در مورد حرص و طمع

ضرب المثل فارسی در مورد حرص و طمع

ضرب المثل هایی در مورد حرص و طمع

– طمع از مال مردمان بردار.

– دندان طمع، کندنی است. دندان طمع را بکن بینداز دور!

– حریص دائم در غم است. هر چه دارد پندارد کم است.

-حریص را نکند نعمت دو عالم سیر.

– گرگ همیشه گرسنه است.

– طمع را سر بِبُر، گر مرد مردی.

– آدم طماع هفت کیسه دارد, هر هفت تا هم خالی!

– آزمند همیشه نیازمند است.

– حریص با جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر. (سعدی)

– بدی در جهان، بدتر از آز نیست. (فردوسی)

– بسا کس که داد از طمع، جان به باد. (اسدی)

– طمع می بَرَد از رخ مرد، آب

سیه روی شد تا گرفت آفتاب. (سعدی)

– هست زیر فلک گردنده

قانع، آزاده و طامع، بنده. (جامی)

– مشو آنجا که دانه طمع است

زیر دانه نگر که دام بلاست. (مسعود سلمان)

– هر که را با طمع سر و کار است

گر عزیز جهان بُوَد، خوار است. (مکتبی)

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته

برچسب و تگ های مطلب ضرب المثل در مورد حرص و طمع:

ضرب المثل در مورد حرص و طمع, ضرب المثل در مورد حرص و طمع, ضرب المثل های حرص و طمع, ضرب المثل در باره حرص و طمع, ضرب المثل فارسی در مورد حرص و طمع, ضرب المثل در مورد حرص
,

مطالب و محصولات مشابه

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید ♥