ضرب المثل دزفولی proverbs dezfuli

ضرب المثل دزفولی proverbs dezfuli

ضرب المثل دزفولی
proverbs dezfuli
فرهنگ و ادب دزفولی همراه با طنز و ضرب المثل های شیرین قدیمی است که کم کم به فراموشی سپرده می شود به همین علت و جهت انتقال این فرهنگ اصیل به نسل جوان سعی کردیم اشاره ای هر چند کوتاه به ضرب المثل های دزفولی داشته باشیم.
Proverbs of Dezfuli
Dezfuli culture and literature are accompanied by humor and sweet old proverbs that are gradually forgotten. For this reason, and in order to transmit this original culture to the young generation, we tried to have a brief reference to Dezfuli proverbs.

 

ضرب المثل دزفولی

عکس مطلب ضرب المثل دزفولی
ضرب المثل دزفولی

توضیحات کامل مطلب ضرب المثل دزفولی

ضرب المثل های دزفولی

سنگین بات سنجننت٬سبک مبات پشکننت

یعنی سنگین و با وقار باش تا تو را با متانت بسنجند٬ سبک مباش تا تو را مثل کاه پخش کنند."تبلیغات ویژه فان طب"

هَمَچه به نِمِک ، نِمِک به مِزَه 

یعنی اینکه همه چیز در حد اعتدال. نه بی نمک نه شور

قِصِّه خوتـَه فـَهم انچُون که قِصِّه مردمَب فـَهمی 

یعنی حرف خودت را بفهم (بشنو )،آنجا که حرف مردم را می فهمی (می شنوی).

هر که یه جا همه جا هر که همه جا هیچ جا

به معنی از این شاخه به آن شاخه پریدن

چَشمِی کِه نَمبینَه دِلِی ماتم نَمگِره 

یعنی چشمی که نمی بیند دلی ماتم نمی گیرد.

خَرَ مِی خَرَّ گِرُفتَ

در مورد فردی به کار می رود که کاری را در زمان نامناسب انجام دهد.

پرخوره منجا بخفته

کنایه از اشخاص راحت طلب است.

عزیزم عزت دنیا به ماله نه به حُسن و نه به عقل و کماله!سگی که این زمونه داره مال و ثروت ،همه دسشه بگرن بالا نشونن هی بگوون ای یان قوم امونه

کنایه از بی اعتباری کمالات در برابر ثروت روزگار

بووم(بابام) زنم(مرا بزند) اَ پُرخوری٬مارُم(مادرم) زنم  اَ کم خوری

پدرم  از پر خوری کتکم میزند  و مادرم  از کم خوری ٬در مورد بلاتکلیفی اینکه یکی انجام  کاری را منع  میکند  و دیگری به انجام دادن آن تشویق میکند.

همه هولی ای هم هول مهولی!

یعنی همه هول محور یه دغدغه اساسی هستن فلانی دنبال یه چیز کوچیک و بی اهمیته

مِهمون مِهمونَ نَتَرَه بینَه صاحُب خونَه دوتا شُونَه

یعنی میهمان میهمان را نمی تواند ببیند، صاحب خانه هر دو را

شو سیه گو سیه

یعنی شب سیاه و گاو هم سیاه (کنایه از کارهای نامعلوم  و دور از دید در وضعیت هرج و مرج)

گپته اوموز کچُکِت آمُختس

یعنی فرزند بزرگت را بیاموز (و خوب تربیت کن) فرزند کوچکت خود می آموزد.

اَ  ری آیینه اَ پشت سیرمه

یعنی پیش روت مانند آیینه صافه پشت سرت مانند سرمه چشم سیاهه

چینق دونی نداره

یعنی چینه دانی ندارد. (کنایه از شخصی که رازنگهدار نیست.)

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته

برچسب و تگ های مطلب ضرب المثل دزفولی:

ضرب المثل دزفولی, ضرب المثل های شیرین دزفولی, ضرب المثل های کوتاه دزفولی, اصطلاحات ضرب المثل های دزفولی, ضرب المثل های دزفولی با معنی, ضرب المثل های دزفولی جالب
,

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید ♥