کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس Quick Detection Kit COVID-19 Diabase

قیمت محصول کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس ممکن است تغییر کند

تخفیفانه کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس Quick Detection Kit COVID-19 Diabase

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس


خرید پیامکی کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

حراج کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس"تبلیغات ویژه فان طب"

فروش ویژه کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

خرید پستی کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس Quick Detection Kit COVID-19 Diabase

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس
Quick Detection Kit COVID-19 Diabase
Covid-19 Diabetes Quick Diagnosis Kit
کیت تشخیص سریع کرونا
دارای گواهی کیفیت CE اتحادیه اروپا و مجوز وزارت بهداشت ایران
قابل حمل جهت استفاده در منزل، محیط کار یا …
ارائه نتیجه با دقت 97.9% در کمتر از 15 دقیقه
شماره مجوز از وزارت بهداشت ایران: 43577719
دارای گواهی کیفیت CE اتحادیه اروپا و مجوز از وزارت بهداشت ایران (شماره مجوز: 43577719)
تست غربالگری کرونا مناسب برای چک کردن خود ، افراد خانواده
دارای برگه راهنمای فارسی و توضیحات و آموزش کامل
همراه با لوازم کامل و دستورالعمل مصرف
هر بسته (کیت) مخصوص یک بار تست
Covid-19 Diabetes Quick Diagnosis Kit
Quick Detection Kit COVID-19 Diabase
Corona Quick Detection Kit
Holds EU CE quality certificate and license from the Ministry of Health of Iran
Portable for home, work or …
Deliver results with 97.9% accuracy in less than 15 minutes
License number from the Ministry of Health of Iran: 43577719
Holds EU CE quality certificate and license from the Ministry of Health of Iran (license number: 43577719)
Corona screening test suitable for checking yourself, family members
Has a Persian guide and full description and training
Comes with complete accessories and instructions for use
Each special package (kit) is tested once

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس – همبازار

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس – دیجی کالا

لینک محصول کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس


http://atreodkolon.ir/product.php?id=1503


کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس اصل

قیمت محصول کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس
product price = قیمت محصول : 109,000 تومان

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس با تخفیف قیمت : 109000 تومان


محصول کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس Quick Detection Kit COVID-19 Diabase معرفی شده طبق تصاویر و توضیحات ارائه شده ارسال می گردد – فروشگاه اینترنتی میهن استور

خرید با تخفیف ویژه کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

ویژگی های کلیدی محصول کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

معرفی اجمالی محصول کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس Quick Detection Kit COVID-19 Diabase

خرید پیامکی : ارسال کد 031321503 به شماره ی 10000309

خرید پستی کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

عکس محصول کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

خرید پیامکی کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس Quick Detection Kit COVID-19 Diabase

توضیحات محصول کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

توضیحات

کیت تشخیص سریع کووید_19 دیابیس

دارای گواهی کیفیت CE اتحادیه اروپا و مجوز وزارت بهداشت ایران
 
قابل حمل جهت استفاده در منزل، محیط کار یا …
 
ارائه نتیجه با دقت 97.9% در کمتر از 15 دقیقه
 
شماره مجوز از وزارت بهداشت ایران: 43577719
 

حراج کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

فروش ویژه کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

خرید ارزان کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

خرید پستی کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

کمترین قیمت محصول کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس اصل

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس تخفیف خوب

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس Quick Detection Kit COVID-19 Diabase

قیمت محصول کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس 109,000 تومان است

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس – مارکت تخفیف ایرانی

عکس محصول کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

قیمت : 109000 تومان

خرید پستی کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

توضیحات کامل محصول کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

کیت تشخیص سریع کووید_19 دیابیس

دارای گواهی کیفیت CE اتحادیه اروپا و مجوز وزارت بهداشت ایران

قابل حمل جهت استفاده در منزل، محیط کار یا …

ارائه نتیجه با دقت 97.9% در کمتر از 15 دقیقه

شماره مجوز از وزارت بهداشت ایران: 43577719

کیت تشخیص سریع کووید_19 دیابیس

دارای گواهی کیفیت CE اتحادیه اروپا و مجوز وزارت بهداشت ایران

قابل حمل جهت استفاده در منزل، محیط کار یا …

ارائه نتیجه با دقت 97.9% در کمتر از 15 دقیقه

شماره مجوز از وزارت بهداشت ایران: 43577719

قیمت : 109000 تومان

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس یک روش ایمنی سنجی بر پایه کروماتوگرافی است که برای تشخیص کیفی آنتی ژن های نوکلئوکپسید SARS-COV-2 در سوآب نازوفارنکس از افرادی که مشکوک به کرونا COVID-19 هستند توسط آزمونگر انجام می گردد. آنتی ژن به طور کلی در سوآب نازوفارنکس در طول مرحله حاد عفونت قابل تشخیص است. نتایج مثبت نشان دهنده وجود آنتی ژن های ویروسی است، اما ارتباط بالینی با سابقه بیمار و سایر اطلاعات تشخیصی برای تعیین وضعیت عفونی ضروری است. نتایج منفی، عفونت SARS-COV-2 را رد نمی کنند و نباید به عنوان تنها پایه تشخیص یا تصمیمات کنترل عفونت ، مورد استفاده قرار گیرد. نتایج منفی باید در زمینه مواجهه اخیر بیمار ، سابقه وجود علائم و نشانه های بالینی مطابق با کرونا – COVID-19 در نظر گرفته شود و در صورت لزوم برای مدیریت بیمار، با آزمایش مولکولی تایید شود.
کیت تشخیص سریع کووید_19 دیابیس یک روش ایمنی سنجی است که بر اساس واکنش آنتی بادی-آنتی ژن ساخته شده است. کاست تست سریع آنتی ژن کرونا برای تشخیص آنتی ژن نوکلئوکپسید SARS-COV-2 در سوآب نازوفارنکس، از بیمارانی که توسط آزمونگر یا خودآزمونگر، مشکوک به COVID-19 هستند، طراحی شده است. در حین آزمایش، نمونه با خاصیت کروماتوگرافی به سمت بالا مهاجرت می کند. آنتی ژن SARS-COV-2 در صورت وجود در نمونه ترکیب نانو ذرات طلا-آنتی بادی متصل می شوند. سپس کمپلکس اخیر توسط آنتی بادی مونوکلونال پروتئین نوکلئوکسید SARS-COV-2 که از پیش بر رویه لایه نیتروسلولز (ممبران) پوشانده شده واکنش داده و یک خط رنگی قابل مشاهده در خطTآزمایش ظاهر می شود که نتیجه مثبت را نشان می دهد.در غیاب آنتی ژن های SARS-COV-2 ، خط رنگی در منطقه خط T آزمایش ایجاد نمی شود که نشان دهنده نتیجه منفی است. به عنوان کنترل، همیشه یک خط رنگی در منطقه خط کنترل C ظاهر می شود که نشان می دهد حجم مناسبی از نمونه مورد استفاده قرار گرفته است. نگهداری کیت کیت کاست آنتی ژن کروناCOVID-19 به صورت بسته بندی شده درپوچ آلومینیوم در دمای (? 86-40یا ?30 -4) نگهداری می گردد. (از انجماد کیت خودداری گردد) این کیت تا تاریخ انقضا که روی برچسب آن چاپ شده پایدار است. پس از باز کزدن پوچ آلومینیومی آزمایش باید طی مدت یک ساعت انجام شود.قرار گرفتن طولانی مدت در محیط گرم و مرطوب باعث خراب شدن محصول می شود. شماره LOT و تاریخ انقضا بر روی محصول درج گردیده است.

محتویات کیت تست سریع کرونا
– کیت با مواد جاذب الرطوبه (سیلیکاژل) و یک قطره چکان در پوچ جداگانه قرار دارد.
– سوآب استریل داکرون نازوفارنکس: سوآب یکبار مصرف برای جمع آوری نمونه ها
– لوله بافر استخراج: حاوی0.3 میلی لیتر بافر استخراج
– یک برگ دستورالعمل انجام تست

دستورالعمل استفاده صحیح از کیت سریع تشخیص کرونا:
1- حدود 70 درجه سر را به عقب متمایل کنید.
2- سوآپ را تا انتها داخل بینی وارد کرده و در انتها 5 بار بچرخانید.(به مخاط آغشته کنید)
3- سپس به آرامی سوآپ را خارج نمایید.
4- درب لوله بافر را باز کرده، لوله بافر را مایل نگه داشته و سوآپ را تا انتهای لوله داخل نمایید.
5- لوله بافر را مایل نگه داشته، سوآپ را تا انتهای لوله داخل مایع نمایید و یک دقیقه آن را بچرخانید.
6- سپس سوآپ را خارج نموده و با قطره چکان مایع درون لوله را بر می داریم.
7- کاست را که قبلا از پاوچ (غلاف خود) خارج کرده اید روی یک سطح صاف و تمیز قرار می دهید. 3 قطره از محلول برداشته شده بوسیله قطره چکان را به آرامی به چاهک نمونه (S) آزمایش بریزید، سپس 15 دقیقه صبر کنید تا نتیجه نمایان شود.

راهنمای تشخیص نتیجه تست:
– نتیجه نا معتبر: خط کنترل ظاهر نمی شود. ممکن است حجم نمونه کم یا رویه نادرست باشد، از محتمل ترین دلایل ممکن است خرابی خط کنترل باشد. روش کار را مرور کرده و آزمون را با استفاده از نوار تست جدید تکرار کنید. (دوباره تکرار کنید)
– نتیجه منفی: یک خط رنگی در منطقه کنترل (C)‌ ظاهر می شود و هیچ خطی در منطقه آزمون (T)‌ ظاهر نمی شود.
– نتیجه مثبت: بدون توجه به شدت خط آزمون، دو خط ظاهر می شود. یک خط رنگی در منطقه کنترل (C) و یک خط رنگی دیگر در منطقه آزمون (T) نشانه مثبت بودن تست است.

قیمت : 109000 تومان

ویژگی های کیت تشخیص سریع کووید_19 دیابیس:
– دارای گواهی کیفیت CE اتحادیه اروپا و مجوز از وزارت بهداشت ایران (شماره مجوز: 43577719)
– تست غربالگری کرونا مناسب برای چک کردن خود ، افراد خانواده
– دارای برگه راهنمای فارسی و و آموزش کامل
– قابل حمل جهت استفاده در منزل، محیط کار یا …
– ارائه نتیجه با دقت 97.9% در کمتر از 15 دقیقه
– همراه با لوازم کامل و دستورالعمل مصرف
– هر بسته (کیت) مخصوص یک بار تست


روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت : 109000 تومان

عکس محصول کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

ویژگی های محصول کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

ویژگی های محصولکیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس کامل یافت نشد .


کیت تشخیص سریع کووید_19 دیابیس

دارای گواهی کیفیت CE اتحادیه اروپا و مجوز وزارت بهداشت ایران

قابل حمل جهت استفاده در منزل، محیط کار یا …

ارائه نتیجه با دقت 97.9% در کمتر از 15 دقیقه

شماره مجوز از وزارت بهداشت ایران: 43577719

عکس محصول کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

روش خرید محصول کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس :

پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

خرید پیامکی : ارسال کد 031321503 به شماره ی 10000309

قیمت : 109000 تومان

خرید پستی کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس
محصولات مشابه پیش گیری و مقابله با ویروس کرونا دلتا و ویروس کرونا(کووید19)

بیشتر بخوانید : سامانه دریافت نوبت آنلاین برای واکسن کرونا

برچسب و تگ های محصول کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس:

دیابیس , کیت تشخیص کرونا , ویروس کرونا , خرید کیت دیابیس , تست کرونا , تست سریع کرونا

, قیمت کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس , خرید کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس,خرید ارزان کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس,خرید پستی کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس,سفارش آنلاین کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس,نمایندگی فروش کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس,سئو SEO محصول کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس,خرید کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیساز میهن استور , فروشگاه اینترنتی کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس,کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس2021 ,کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس1400 , خرید پیامکی کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس,Buy Quick Detection Kit COVID-19 Diabase,Quick Detection Kit COVID-19 Diabase,Buy Onlin Quick Detection Kit COVID-19 Diabase,Buy Quick Detection Kit COVID-19 Diabase OF Shop mihanstoore,کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس تخفیف برتر , کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس تخفیف ویژه , کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس تخفیف ویژه 2021 , کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس تخفیف ویژه 2022 , کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس تخفیف ویژه 2023 , کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس تخفیف ویژه 2023 , کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس تخفیف ویژه 2024 , کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس تخفیف ویژه 2025 , کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس تخفیف ویژه 2026 , کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس تخفیف ویژه 2027 , کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس تخفیف ویژه 1400 , کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس تخفیف ویژه 1400 , کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس 2021 , کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس 2021 , کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس 2022 , کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس 2023 , کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس 2024 , کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس 2025 , کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس 2026 , کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس 2027 , کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس 1400 , کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس 1400 , بورس فروش کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس , حراجستون کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس , بازار فروش کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس , شیک ترین کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس , خرید پستی کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس فشن 2021 , خرید پستی کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس فشن 2021 , خرید پستی کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس فشن 2022 , خرید پستی کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس فشن 1400 , خرید اینترنتی کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس اسپرت 2021 , خرید اینترنتی کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس اسپرت 2021 , خرید اینترنتی کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس اسپرت 2022 , خرید اینترنتی کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس اسپرت 2023 , خرید اینترنتی کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس اسپرت 2024 , خرید اینترنتی کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس اسپرت 2025 , <br />کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس تخفیف ویژه 2022,کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس تخفیف برتر,کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس تخفیف ویژه 2021,کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس,فروش ویژه کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس,خرید پستی کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس,کمترین قیمت کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس,خرید جدیدترین کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس,حراج کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس,کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس میهن استور,کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس-دیجی کالا,کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس مارکت سبز,کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس دیوار,کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس شیپور,کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس بوتیک,کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس آوینا شاپ,کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس آوین استور,کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس لاوان شاپ,کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس ایران بوتیک
مشخصات، قیمت و خرید کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس

قیمت,خرید,فروش,تخفیف ویژه,سفارش,اصل,اورجینال,فروشگاه,فروشگاه اینترنتی,فان طب,فروشگاه اینترنتی فان طب,shop,خرید آسان,فروش ویژه,مشخصات,کالا,دیجی,کد تخفیف,سفارش آنلاین,پرداخت درب منزل,عمده,کیفیت,تخفیف ایرانی,آسان خرید,

کیت تشخیص سریع کووید19 دیابیس

.

عکس محصول کیت تشخیص سریع کووید19 دیابیس

.
توضیحات

کیت تشخیص سریع کووید-19 دیابیس
Quick Detection Kit COVID-19 Diabase
Covid-19 Diabetes Quick Diagnosis Kit
کیت تشخیص سریع کرونا
دارای گواهی کیفیت CE اتحادیه اروپا و مجوز وزارت بهداشت ایران
قابل حمل جهت استفاده در منزل، محیط کار یا …
ارائه نتیجه با دقت 97.9% در کمتر از 15 دقیقه
شماره مجوز از وزارت بهداشت ایران: 43577719
دارای گواهی کیفیت CE اتحادیه اروپا و مجوز از وزارت بهداشت ایران (شماره مجوز: 43577719)
تست غربالگری کرونا مناسب برای چک کردن خود ، افراد خانواده
دارای برگه راهنمای فارسی و توضیحات و آموزش کامل
همراه با لوازم کامل و دستورالعمل مصرف
هر بسته (کیت) مخصوص یک بار تست
Covid-19 Diabetes Quick Diagnosis Kit
Quick Detection Kit COVID-19 Diabase
Corona Quick Detection Kit
Holds EU CE quality certificate and license from the Ministry of Health of Iran
Portable for home, work or …
Deliver results with 97.9% accuracy in less than 15 minutes
License number from the Ministry of Health of Iran: 43577719
Holds EU CE quality certificate and license from the Ministry of Health of Iran (license number: 43577719)
Corona screening test suitable for checking yourself, family members
Has a Persian guide and full description and training
Comes with complete accessories and instructions for use
Each special package (kit) is tested once

.

قیمت محصول : 109,000 تومان

.
خرید پیامکی : ارسال کد 031321503 به شماره ی 10000309 .
.

Telegram : Shopso
.
Instagram : @Zmliv98
.
#کیت_تشخیص_سریع_کووید19_دیابیس #حراج #خرید_پیامکی #فروشگاه #خرید_آنلاین #خرید #قیمت #سفارش #خرید_ارزان #خرید_پستی #فروشگاه_اینترنتی #فروشگاه_میهن_استور #میهن_استور #فروشگاه_میهن_استور_اینستاگرام #فروشگاه_میهن_استور_تلگرام
.

نرم افزار #هوم_لند_استور_فروشگاهی_09198517368

تست‌های سریع برای تشخیص COVID-19 چقدر دقیق هستند؟

Farvardin 4, 1400 AP — تست‌های سریع قابل انجام در بالین بیمار برای تشخیص COVID19 چه هستند؟ هدف تست‌های سریع قابل انجام در بالین بیمار (rapid point-of-care tests)، …
Missing: Kit ‎| Must include: Kit

SARS-COV-2 /FluA /FluB One-Step RT-PCR kit – اداره کل …

Translate this page
نام شرکت شماره نامه گواهی فروش تاریخ صدور مدت اعتبار
توسعه بن دا فرآور 664/32748 1400/06/14 1400/09/11
سلامت الکترونیک برکت 664/29964 1400/06/03 3 ماه از تاریخ صدور
هانا ژن 664/14317 1400/03/31 1400/08/20

خرید تست تشخیص سریع کووید 19 دیابیس | Diabase Corona …

تست تشخیص سریع کووید 19 دیابیس | Diabase Corona rapid test cassette … این کیت‌های آزمایش سریع که قبلا در چندین کشور اروپایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند …
Missing: Kit ‎| Must include: Kit

کیت‌های خودآزمای تست سریع ویروس کرونا چیست و چگونه کار …

Farvardin 24, 1400 AP — این کیت‌های آزمایش سریع که قبلا در چندین کشور اروپایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند برای تشخیص فوری ابتلای فرد به ویروس کرونا طراحی شده‌اند.
Missing: QuickDetection

تشخیص کووید-۱۹ – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

یکی از روش‌های تشخیص کووید-۱۹ از راه کیت‌های آزمون پادتنها است. … جنوبی به نام PCL یک آزمون تشخیص فوری به نام COVID19 Ag GICA Rapid به وزارت غذا و داروی …
Missing: دیابیسDiabase

کیت تست تشخیص سریع کووید 19 دیابیس | داروکده

تست تشخیص سریع کووید 19. Sars Cov 2 Antigen Rapid Test Cassette … دارای گواهینامه ایزو (ISO13485) تجهیزات پزشکی – محتویات کیت حاوی: 1 عدد کاست تست: که هر …

فروش تست تشخیص کرونا دیابیس – شرکت پارس پیوند

فروش تست تشخیص کرونا دیابیس – جواب دهی ظرف 15 دقیقه حساسیت 98 درصد با کیت غربالگری سریع برای بیماران مشکوک به کرونا در منزل … Diabase rapid covid19 test.
Missing: Kit ‎| Must include: Kit

(رپید تست Rapid Test) معرفی، کارکرد اجزا – آپارات

Bahman 7, 1399 AP — در آخر ویدیو هم یک کیت تشخیص سریع رو باز می کنیم و اون رو امتحان می کنیم تا مطالبی که گفته شده رو به صورت … تست تشخیص سریع کووید19 دیابیس.
Missing: COVID-Diabase

مشخصات , قیمت و خرید کیت تست سریع کرونا (رپید) دیابیس

کیت تست سریع کرونا (رپید) دیابیس مناسب برای تشخیص سریع ویروس کرونا به همراه ارسال فوق سریع رایگان. … شناسه محصول: Diabase Corona Quick Test Kit.

کیت تشخیص سریع کرونا – جعبه 20 عددی- SARS-Cov-2 ..

Khordad 23, 1400 AP — SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test برای تشخیص سریع و کیفی آنتی ژن … سندروم حاد تنفسی شدید کرونا ویروس (SARS-CoV-2) و پاندمی COVID 19 حاصل از …
Missing: دیابیسDiabase

مطالب و محصولات مشابه

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید ♥