ترک اعتیاد به گوشی در دوران درس و کنکور

ترک اعتیاد به گوشی در دوران درس و کنکور

چطور اعتیاد به گوشی را در دوران درس و کنکور ترک کنیم؟
quit phone exams
اعتیاد به گوشی در دوران کنکور
چطور اعتیاد به گوشی را در زمان کنکور ترک کنیم؟
یکی از دغدغه های والدین و دانش آموزان، کنکور و ترک گوشی می باشد. وابسته بودن به گوشی باعث می شود که تمرکز افراد کاهش پیدا کند. پس استفاده زیاد از گوشی ضررهای زیادی برای افراد کنکوری دارد. در این مطلب به مضرات گوشی برای فرد کنکوری و روش هایی برای ترک آن برای شما آورده ایم.
How to quit phone addiction during lessons and entrance exams?
Phone addiction during the entrance exam
How to quit phone addiction during the entrance exam?
One of the concerns of parents and students is the entrance exam and leaving the phone. Dependence on the phone reduces people’s concentration. Therefore, excessive use of the phone has many disadvantages for miners. In this article, we have brought you the harms of the phone for the miner and ways to leave it.

 

چطور اعتیاد به گوشی را در دوران درس و کنکور ترک کنیم؟

عکس مطلب چطور اعتیاد به گوشی را در دوران درس و کنکور ترک کنیم؟
چطور اعتیاد به گوشی را در دوران درس و کنکور ترک کنیم؟

توضیحات کامل مطلب چطور اعتیاد به گوشی را در دوران درس و کنکور ترک کنیم؟

ضررهای اعتیاد به گوشی برای افراد پشت کنکور

– ضعف و خستگی"تبلیغات ویژه فان طب"

– درگیری فکری و عاطفی

– پایین بودن تمرکز برای یادگیری

– اتلاف زمان مفید برای مطالعه

– کم شدن انگیزه برای کنکوری موفق

– نرسیدن به آزمون های آمادگی کنکور

– به دست آوردن رتبه پایین

اعتیاد به گوشی در دوران کنکور,اعتیاد به گوشی را در دوران درس و کنکور,ضررهای اعتیاد به گوشی برای افراد پشت کنکور

اعتیاد به گوشی در دوران درس و کنکور

شیوه های ترک اعتیاد به گوشی و آمادگی کنکور

روش های گوناگونی برای کنار گذاشتن گوشی همراه، وقتی که یک فرد مصمم کنکوری هستید، وجود دارد که با سعی و اراده، این کار از آب خوردن هم راحت تر است.

– درس خواندن به طور متراکم. زمانی که شما در برنامه درسی خود داشته باشید که از ساعت هشت تا یازده فلا درس خوانده شود، دیگر وقتی برای استفاده از گوشی در این زمان نخواهید داشت.

اعتیاد به گوشی در دوران کنکور,اعتیاد به گوشی را در دوران درس و کنکور,شیوه های ترک اعتیاد به گوشی و آمادگی برای کنکور

کنکور و ترک گوشی

– هنگام خوابیدن از گوشی استفاده نکنید. چون استفاده از گوشی هنگام خواب باعث ضعف چشم و دیر خوابیدن می شود که فردای کسل کننده برایتان به دنبال دارد و کیفیت درسی تان کاهش پیدا میکند.

– هر لحظه آمدن پیام های مختلف مجازی باعث می شود توجه شما به آن جلب شود. بنابراین بهتر است این صدای را غیر فعال کنید.

اعتیاد به گوشی را در دوران کنکور,اعتیاد به گوشی در دوران درس و کنکور,روش های گوناگون برای کنار گذاشتن گوشی همراه موقع کنکور

شیوه های ترک اعتیاد به گوشی و آمادگی برای کنکور

– گوشی را نزدیک خود نگذارید. نزدک بودن بی اندازه شما به گوشی همراهتان، کنجکاوی شما برای چک کردن و پرسه زدن و به خصوص بازی کردن تشویق می کند و به خودتان می آیید می بینید چند ساعت گذشته است.

– چنانچه می خواهید به طرف گوشی بروید، پیشنهاد می شود چند برنامه که مشاوره های خوبی برای ترک اعتیاد به گوشی می دهد، نصب کنید.

– مثل  اپلیکیشن  forest  که مطابق برنامه ریزی و مدیریت زمانی شما، در ساعتی معلوم با توجه به آن گوش داده و راه حل هایش را به کار گیرید. مطمئن باشید کمک زیادی در ترک گوشی به شما خواهد کرد.

گردآوری: بخش روانشناسی بیتوته

برچسب و تگ های مطلب چطور اعتیاد به گوشی را در دوران درس و کنکور ترک کنیم؟:

چطور اعتیاد به گوشی را در دوران درس و کنکور ترک کنیم؟, اعتیاد به گوشی در دوران کنکور, اعتیاد به گوشی در دوران درس و کنکور, کنکور و ترک گوشی, ضررهای اعتیاد به گوشی برای افراد پشت کنکور, شیوه های ترک اعتیاد به گوشی و آمادگی برای کنکور, روش های گوناگون برای کنار گذاشتن گوشی همراه موقع کنکور
,,

مطالب و محصولات مشابه

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید ♥