کاهش قیمت خودرو 18 آبان 1399 – سکته بازار خودرو در پی ریزش قیمت دلار

کاهش قیمت خودرو 18 آبان 1399 - سکته بازار خودرو در پی ریزش قیمت دلار

کاهش قیمت خودرو 18 آبان 1399 – سکته بازار خودرو در پی ریزش قیمت دلار

کاهش قیمت خودرو 18 آبان 1399 - سکته بازار خودرو در پی ریزش قیمت دلار

کاهش قیمت خودرو 18 آبان 1399 – سکته بازار خودرو در پی ریزش قیمت دلار
کاهش قیمت خودرو 18 آبان 1399
Reduction of car prices 8 November 2020
با ریزش قیمت دلار در بازار، قیمت خودرو نیز روندی کاهشی پیدا کرده
به طوری که به تعبیر فعالان این حوزه، بازار خودرو دچار سکته شده است
در این شرایط شاهد سرازیر شدن آگهی فروش خودرو به فضای مجازی هستیم.
With the fall of the dollar in the market, the price of cars has also decreased
According to activists in this field, the car market has suffered a stroke
In this situation, we are witnessing the influx of car sales ads into cyberspace.کاهش قیمت خودرو 18 آبان 1399 – سکته بازار خودرو در پی ریزش قیمت دلارکاهش قیمت خودرو 18 آبان 1399 - سکته بازار خودرو در پی ریزش قیمت دلار
کاهش قیمت خودرو 18 آبان 1399 – سکته بازار خودرو در پی ریزش قیمت دلار


با ریزش قیمت دلار در بازار، قیمت خودرو نیز روندی کاهشی پیدا کرده، به طوری که به تعبیر فعالان این حوزه، بازار خودرو دچار سکته شده است. در این شرایط شاهد سرازیر شدن آگهی فروش خودرو به فضای مجازی هستیم.

مطالب و محصولات مشابه

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید ♥