کفش و نیم بوت مردانه

کفش,shoes,نیم بوت,کفش ورزشی,کفش ساقدار,

کفش و نیم بوت

shoes mens new

جدیدترین مدل کفش مردانه و پسرانه

نیم بوت

کفش ورزشی"تبلیغات ویژه فان طب"

کفش ساقدار و کفش مجلسی و اسپرت

در طرح و رنگ و مدل های جدید

http://chattv.ir/Products?category=55

کفش روزمره مردانه Alma مدل 24150

کفش روزمره مردانه Alma مدل 24150

199,000 تومان

کفش روزمره مردانه Alma مدل 24148

کفش روزمره مردانه Alma مدل 24148

189,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Nike مدل 24145

کفش ورزشی مردانه Nike مدل 24145

349,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Rayan مدل 24142

کفش ساقدار مردانه Rayan مدل 24142

349,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Adidas مدل 24141

کفش ورزشی مردانه Adidas مدل 24141

349,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Adidas مدل 24140

کفش ورزشی مردانه Adidas مدل 24140

349,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Adidas مدل 24129

کفش ساقدار مردانه Adidas مدل 24129

359,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Ecco مدل 24120

کفش ساقدار مردانه Ecco مدل 24120

239,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Alma مدل 24119

کفش ساقدار مردانه Alma مدل 24119

329,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Nike مدل 24118

کفش ورزشی مردانه Nike مدل 24118

289,000 تومان

کفش روزمره مردانه Kiyan مدل 24073

کفش روزمره مردانه Kiyan مدل 24073

319,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Nike مدل 24071

کفش ورزشی مردانه Nike مدل 24071

439,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Nike مدل 24070

کفش ورزشی مردانه Nike مدل 24070

439,000 تومان

کفش روزمره مردانه Lacoste مدل 24067

کفش روزمره مردانه Lacoste مدل 24067

259,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Rayan مدل 24064

کفش ساقدار مردانه Rayan مدل 24064

349,000 تومان

نیم بوت مردانه Floy مدل 24059

نیم بوت مردانه Floy مدل 24059

409,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Adidas مدل 24058

کفش ورزشی مردانه Adidas مدل 24058

329,000 تومان

نیم بوت مردانه Emery مدل 24057

نیم بوت مردانه Emery مدل 24057

379,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Nike مدل 24056

کفش ورزشی مردانه Nike مدل 24056

239,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Cat مدل 24055

کفش ساقدار مردانه Cat مدل 24055

399,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Nike مدل 24054

کفش ورزشی مردانه Nike مدل 24054

239,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Cat مدل 24053

کفش ساقدار مردانه Cat مدل 24053

399,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Cat مدل 24052

کفش ساقدار مردانه Cat مدل 24052

399,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Cat مدل 24051

کفش ساقدار مردانه Cat مدل 24051

399,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Nike مدل 23970

کفش ساقدار مردانه Nike مدل 23970

359,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Nike مدل 23969

کفش ساقدار مردانه Nike مدل 23969

359,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Nike مدل 23968

کفش ساقدار مردانه Nike مدل 23968

359,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Adidas مدل 23967

کفش ورزشی مردانه Adidas مدل 23967

419,000 تومان

نیم بوت مردانه Arat مدل 23962

نیم بوت مردانه Arat مدل 23962

229,000 تومان

نیم بوت مردانه Cat مدل 23954

نیم بوت مردانه Cat مدل 23954

339,000 تومان

نیم بوت مردانه Karen مدل 23936

نیم بوت مردانه Karen مدل 23936

379,000 تومان

کفش روزمره مردانه Louis Vuitton مدل 23893

کفش روزمره مردانه Louis Vuitton مدل 23893

299,000 تومان

نیم بوت مردانه Alvin مدل 23892

نیم بوت مردانه Alvin مدل 23892

379,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Zima مدل 23891

کفش ساقدار مردانه Zima مدل 23891

239,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Adidas مدل 23865

کفش ورزشی مردانه Adidas مدل 23865

329,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Adidas  مدل 23864

کفش ورزشی مردانه Adidas مدل 23864

329,000 تومان

کفش روزمره مردانه Tommy مدل 23862

کفش روزمره مردانه Tommy مدل 23862

179,000 تومان

نیم بوت مردانه Nika مدل 23861

نیم بوت مردانه Nika مدل 23861

379,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Enzo مدل 23860

کفش ورزشی مردانه Enzo مدل 23860

379,000 تومان

کفش روزمره مردانه Nike مدل 23859

کفش روزمره مردانه Nike مدل 23859

349,000 تومان

کفش روزمره مردانه Nike مدل 23858

کفش روزمره مردانه Nike مدل 23858

349,000 تومان

کفش روزمره مردانه Adidas مدل 23857

کفش روزمره مردانه Adidas مدل 23857

339,000 تومان

کفش روزمره مردانه Adidas مدل 23856

کفش روزمره مردانه Adidas مدل 23856

339,000 تومان

نیم بوت مردانه Deniz مدل 23855

نیم بوت مردانه Deniz مدل 23855

379,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Alma مدل 23854

کفش ساقدار مردانه Alma مدل 23854

379,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Adidas مدل 23853

کفش ساقدار مردانه Adidas مدل 23853

229,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Adidas مدل 23852

کفش ورزشی مردانه Adidas مدل 23852

349,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Adidas مدل 23851

کفش ساقدار مردانه Adidas مدل 23851

229,000 تومان

نیم بوت مردانه Arat مدل 23834

نیم بوت مردانه Arat مدل 23834

379,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Emery مدل 23832

کفش ساقدار مردانه Emery مدل 23832

439,000 تومان

کفش روزمره مردانه Floy مدل 23823

کفش روزمره مردانه Floy مدل 23823

299,000 تومان

نیم بوت مردانه Cat مدل 23821

نیم بوت مردانه Cat مدل 23821

329,000 تومان

نیم بوت مردانه Cat مدل 23819

نیم بوت مردانه Cat مدل 23819

329,000 تومان

نیم بوت مردانه Enzo مدل 23802

نیم بوت مردانه Enzo مدل 23802

229,000 تومان

نیم بوت مردانه Arat مدل 23801

نیم بوت مردانه Arat مدل 23801

439,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Stark مدل 23800

کفش ساقدار مردانه Stark مدل 23800

189,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Maran مدل 23799

کفش ورزشی مردانه Maran مدل 23799

209,000 تومان

نیم بوت مردانه Cat مدل 23797

نیم بوت مردانه Cat مدل 23797

199,000 تومان

نیم بوت مردانه Cat مدل 23796

نیم بوت مردانه Cat مدل 23796

199,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Stark مدل 23795

کفش ساقدار مردانه Stark مدل 23795

189,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Stark مدل 23794

کفش ساقدار مردانه Stark مدل 23794

189,000 تومان

نیم بوت مردانه Enzo مدل 23790

نیم بوت مردانه Enzo مدل 23790

229,000 تومان

نیم بوت مردانه Mason مدل 23789

نیم بوت مردانه Mason مدل 23789

229,000 تومان

نیم بوت مردانه Stark مدل 23788

نیم بوت مردانه Stark مدل 23788

209,000 تومان

نیم بوت مردانه Zima مدل 23786

نیم بوت مردانه Zima مدل 23786

229,000 تومان

نیم بوت مردانه Enzo مدل 23785

نیم بوت مردانه Enzo مدل 23785

229,000 تومان

نیم بوت مردانه Karen مدل 23784

نیم بوت مردانه Karen مدل 23784

209,000 تومان

نیم بوت مردانه Karen مدل 23783

نیم بوت مردانه Karen مدل 23783

229,000 تومان

نیم بوت مردانه Karen مدل 23782

نیم بوت مردانه Karen مدل 23782

229,000 تومان

نیم بوت مردانه Enzo مدل 23781

نیم بوت مردانه Enzo مدل 23781

209,000 تومان

نیم بوت مردانه Zima مدل 23780

نیم بوت مردانه Zima مدل 23780

229,000 تومان

نیم بوت مردانه Olivia مدل 23779

نیم بوت مردانه Olivia مدل 23779

229,000 تومان

نیم بوت مردانه Olivia مدل 23778

نیم بوت مردانه Olivia مدل 23778

209,000 تومان

نیم بوت مردانه Enzo مدل 23777

نیم بوت مردانه Enzo مدل 23777

229,000 تومان

نیم بوت مردانه Olivia مدل 23776

نیم بوت مردانه Olivia مدل 23776

229,000 تومان

نیم بوت مردانه Zima مدل 23775

نیم بوت مردانه Zima مدل 23775

229,000 تومان

نیم بوت مردانه Denver مدل 23774

نیم بوت مردانه Denver مدل 23774

229,000 تومان

نیم بوت مردانه Enzo مدل 23773

نیم بوت مردانه Enzo مدل 23773

229,000 تومان

نیم بوت مردانه Karen مدل 23772

نیم بوت مردانه Karen مدل 23772

229,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Nike مدل 23759

کفش ورزشی مردانه Nike مدل 23759

199,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Zima مدل 23754

کفش ساقدار مردانه Zima مدل 23754

239,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Jiaxiang مدل 23720

کفش ساقدار مردانه Jiaxiang مدل 23720

229,000 تومان

نیم بوت مردانه Lima مدل 23696

نیم بوت مردانه Lima مدل 23696

229,000 تومان

نیم بوت مردانه Lima مدل 23695

نیم بوت مردانه Lima مدل 23695

229,000 تومان

نیم بوت مردانه Lima مدل 23694

نیم بوت مردانه Lima مدل 23694

229,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Denver مدل 23692

کفش ورزشی مردانه Denver مدل 23692

349,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Floy مدل 23691

کفش ساقدار مردانه Floy مدل 23691

379,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Nike مدل 23686

کفش ساقدار مردانه Nike مدل 23686

439,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Zara مدل 23654

کفش ساقدار مردانه Zara مدل 23654

239,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Jiaxiang مدل 23647

کفش ساقدار مردانه Jiaxiang مدل 23647

229,000 تومان

کفش روزمره مردانه Deniz مدل 23646

کفش روزمره مردانه Deniz مدل 23646

289,000 تومان

نیم بوت مردانه Lima مدل 23644

نیم بوت مردانه Lima مدل 23644

229,000 تومان

نیم بوت مردانه Enzo مدل 23643

نیم بوت مردانه Enzo مدل 23643

229,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Alvin مدل 23630

کفش ساقدار مردانه Alvin مدل 23630

229,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Ecco مدل 23612

کفش ساقدار مردانه Ecco مدل 23612

289,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Enzo مدل 23611

کفش ورزشی مردانه Enzo مدل 23611

249,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Enzo مدل 23610

کفش ورزشی مردانه Enzo مدل 23610

249,000 تومان

کفش روزمره مردانه Imaz مدل 23609

کفش روزمره مردانه Imaz مدل 23609

199,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Adidas مدل 23608

کفش ساقدار مردانه Adidas مدل 23608

329,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Adidas مدل 23607

کفش ساقدار مردانه Adidas مدل 23607

329,000 تومان

نیم بوت مردانه Cat مدل 23593

نیم بوت مردانه Cat مدل 23593

199,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Air Max مدل 23582

کفش ساقدار مردانه Air Max مدل 23582

339,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Cat مدل 23570

کفش ساقدار مردانه Cat مدل 23570

229,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Cat مدل 23569

کفش ساقدار مردانه Cat مدل 23569

229,000 تومان

نیم بوت مردانه Cat مدل 23568

نیم بوت مردانه Cat مدل 23568

209,000 تومان

نیم بوت مردانه Cat مدل 23566

نیم بوت مردانه Cat مدل 23566

239,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Alvin مدل 23565

کفش ورزشی مردانه Alvin مدل 23565

239,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Alvin مدل 23564

کفش ورزشی مردانه Alvin مدل 23564

239,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Imaz مدل 23563

کفش ساقدار مردانه Imaz مدل 23563

379,000 تومان

کفش روزمره مردانه Adidas مدل 23561

کفش روزمره مردانه Adidas مدل 23561

189,000 تومان

نیم بوت مردانه Denver مدل 23560

نیم بوت مردانه Denver مدل 23560

229,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Norton مدل 23559

کفش ورزشی مردانه Norton مدل 23559

189,000 تومان

نیم بوت مردانه Enzo مدل 23558

نیم بوت مردانه Enzo مدل 23558

229,000 تومان

نیم بوت مردانه Enzo مدل 23557

نیم بوت مردانه Enzo مدل 23557

229,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Nike مدل 23555

کفش ورزشی مردانه Nike مدل 23555

359,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Jiaxiang مدل 23553

کفش ساقدار مردانه Jiaxiang مدل 23553

239,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Jordan مدل 23548

کفش ساقدار مردانه Jordan مدل 23548

299,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Ferarri مدل 23542

کفش ساقدار مردانه Ferarri مدل 23542

309,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Ferarri مدل 23541

کفش ساقدار مردانه Ferarri مدل 23541

309,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Clarks مدل 23540

کفش ساقدار مردانه Clarks مدل 23540

309,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Clarks مدل 23539

کفش ساقدار مردانه Clarks مدل 23539

309,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Clarks مدل 23537

کفش ساقدار مردانه Clarks مدل 23537

309,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Floy مدل 23512

کفش ساقدار مردانه Floy مدل 23512

349,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Floy مدل 23511

کفش ساقدار مردانه Floy مدل 23511

349,000 تومان

کفش روزمره مردانه Valentino مدل 23510

کفش روزمره مردانه Valentino مدل 23510

199,000 تومان

کفش ساقدار مردانه McQueen مدل 23509

کفش ساقدار مردانه McQueen مدل 23509

239,000 تومان

کفش ساقدار مردانه McQueen مدل 23508

کفش ساقدار مردانه McQueen مدل 23508

239,000 تومان

کفش ساقدار مردانه McQueen مدل 23506

کفش ساقدار مردانه McQueen مدل 23506

239,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Philipp plein مدل 23500

کفش ساقدار مردانه Philipp plein مدل 23500

209,000 تومان

کفش روزمره مردانه Karen مدل 23493

کفش روزمره مردانه Karen مدل 23493

199,000 تومان

کفش روزمره مردانه Fashion مدل 23492

کفش روزمره مردانه Fashion مدل 23492

189,000 تومان

کفش روزمره مردانه Fashion مدل 23490

کفش روزمره مردانه Fashion مدل 23490

189,000 تومان

نیم بوت مردانه Floy مدل 23487

نیم بوت مردانه Floy مدل 23487

199,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Nike مدل 23484

کفش ساقدار مردانه Nike مدل 23484

359,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Timberland مدل 23479

کفش ساقدار مردانه Timberland مدل 23479

229,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Adidas مدل 23478

کفش ورزشی مردانه Adidas مدل 23478

249,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Adidas مدل 23477

کفش ورزشی مردانه Adidas مدل 23477

249,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Dsquared مدل 23476

کفش ساقدار مردانه Dsquared مدل 23476

249,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Nike مدل 23471

کفش ورزشی مردانه Nike مدل 23471

199,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Adidas مدل 23470

کفش ساقدار مردانه Adidas مدل 23470

309,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Adidas مدل 23469

کفش ساقدار مردانه Adidas مدل 23469

309,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Adidas مدل 23468

کفش ساقدار مردانه Adidas مدل 23468

309,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Nike مدل 23467

کفش ورزشی مردانه Nike مدل 23467

359,000 تومان

کفش ورزشی مردانه Imaz مدل 23466

کفش ورزشی مردانه Imaz مدل 23466

359,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Rayan مدل 24142

کفش ساقدار مردانه Rayan مدل 24142

349,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Adidas مدل 24129

کفش ساقدار مردانه Adidas مدل 24129

359,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Ecco مدل 24120

کفش ساقدار مردانه Ecco مدل 24120

239,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Alma مدل 24119

کفش ساقدار مردانه Alma مدل 24119

329,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Rayan مدل 24064

کفش ساقدار مردانه Rayan مدل 24064

349,000 تومان

نیم بوت مردانه Floy مدل 24059

نیم بوت مردانه Floy مدل 24059

409,000 تومان

نیم بوت مردانه Emery مدل 24057

نیم بوت مردانه Emery مدل 24057

379,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Cat مدل 24055

کفش ساقدار مردانه Cat مدل 24055

399,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Cat مدل 24053

کفش ساقدار مردانه Cat مدل 24053

399,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Cat مدل 24052

کفش ساقدار مردانه Cat مدل 24052

399,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Cat مدل 24051

کفش ساقدار مردانه Cat مدل 24051

399,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Nike مدل 23970

کفش ساقدار مردانه Nike مدل 23970

359,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Nike مدل 23969

کفش ساقدار مردانه Nike مدل 23969

359,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Nike مدل 23968

کفش ساقدار مردانه Nike مدل 23968

359,000 تومان

نیم بوت مردانه Arat مدل 23962

نیم بوت مردانه Arat مدل 23962

229,000 تومان

نیم بوت مردانه Cat مدل 23954

نیم بوت مردانه Cat مدل 23954

339,000 تومان

نیم بوت مردانه Karen مدل 23936

نیم بوت مردانه Karen مدل 23936

379,000 تومان

نیم بوت مردانه Alvin مدل 23892

نیم بوت مردانه Alvin مدل 23892

379,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Zima مدل 23891

کفش ساقدار مردانه Zima مدل 23891

239,000 تومان

نیم بوت مردانه Nika مدل 23861

نیم بوت مردانه Nika مدل 23861

379,000 تومان

نیم بوت مردانه Deniz مدل 23855

نیم بوت مردانه Deniz مدل 23855

379,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Alma مدل 23854

کفش ساقدار مردانه Alma مدل 23854

379,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Adidas مدل 23853

کفش ساقدار مردانه Adidas مدل 23853

229,000 تومان

کفش ساقدار مردانه Adidas مدل 23851

کفش ساقدار مردانه Adidas مدل 23851

229,000 تومان

در طب سنتی پا را قلب دوم بدن به حساب می آورند؛ به همین خاطر انتخاب و خرید کفش مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا ارتباط مستقیمی با سلامت فرد دارد. از طرفی دیگر انتخاب کفشی شیک و زیبا، در ظاهر افراد به خصوص آقایان تاثیر فراوانی دارد.
در ادامه در مورد خرید کفش مردانه صحبت خواهیم کرد. علاوه بر آن، نکته هایی در مورد انتخاب کفش آنلاین خواهیم گفت تا اگر قصد استفاده از حراجی کفش مردانه ارزان را دارید که به صورت اینترنتی برگزار می شود؛ بتوانید انتخاب درستی انجام دهید.

انواع کفش مردانه

برای خرید کفش مردانه باید با انواع آن آشنا شوید. با آگاهی از انواع گوناگون کفش های موجود در بازار و ویژگی های هر کدام، می توانید کفشی را انتخاب کنید که واقعا به کارتان بیاید.
اگر قبل از این که شروع به خرید کنید، نوع کفش را که به آن نیاز دارید مشخص کنید؛ دامنه جستجوی شما محدودتر می شود و می توانید در زمان و وقت خود صرفه جویی کنید. از طرفی دیگر، اگر بودجه شما محدود است با این روش می توانید کفش مردانه ارزان با کیفیت تری انتخاب کنید.
سعی کنید قبل از خرید، نوع کفش مورد نظر خود را تعیین کنید و بر اساس آن، اقدام به خرید کفش مردانه کنید. در ادامه با انواع کفش مردانه و ویژگی های هر کدام بیشتر آشنا خواهید شد.

نیم بوت مردانه

کاربری اصلی نیم بوت مردانه برای فصل های سرد سال است ولی مدل هایی از این نوع کفش وجود دارند که می توان در بهار و یا حتی تابستان نیز پوشید. ویژگی اصلی نیم بوت ها ارتفاع ساق آن است که باید تا بالای قوزک پا برسد. در ساخت نیم بوت نیز از مواد مختلفی استفاده می شود که رایج ترین آن انواع چرم است.
نیم بوت مردانه در شکیل بودن ظاهر آقایان تاثیر زیادی دارد و انواع مختلف آن را می توان با هر نوع شلواری پوشید. معمولا نیم بوت ها مقاومت و ماندگاری بالایی دارند و ضد آب هستند و اگر قصد خرید کفش مردانه برای کارهایی مانند طبیعت گردی را دارید، نیم بوت گزینه مناسبی خواهد بود.

کفش ورزشی مردانه

کفش ورزشی مردانه همان طور که از نام آن نیز مشخص است، کفشی است که برای فعالیت های ورزشی طراحی شده است. البته امروزه کاربرد این گونه از کفش های مردانه صرفا به ورزش ختم نمی شود و می توان آن ها را با لباس های معمولی و اسپرت ست کرد و در فعالیت های روزمره پوشید.
این مدل از کفش ها معمولا از مواد انعطاف پذیری ساخته شده اند و زیره آن ها از جنس PU یا PVC است. کفش های اسپرت به گونه ای طراحی می شوند که کمترین فشار به پا وارد شود. به خاطر زیبایی و شکل های متنوع این نوع از کفش ها و هماهنگی آن ها با لباس های اسپرت، کفش های ورزشی بین جوان ها و نوجوان ها از محبوبیت زیادی برخوردار است.

مطالب و محصولات مشابه

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید ♥