حکایت هایی درباره آداب صحبت

آداب صحبت کردن

حکایت درباره آداب صحبت
story speech etiquette
چند حکایت در مورد آداب صحبت
چند حکایت درباره آداب صحبت در این مطلب گردآوری کرده ایم امید است لذت برده و از آن استفاده کنید. همراه ما باشید.
A story about speech etiquette
A few anecdotes about etiquette
We have collected some anecdotes about speech etiquette in this article, we hope you enjoy and use it. be with us.

حکایت درباره آداب صحبت

عکس مطلب حکایت درباره آداب صحبت

توضیحات کامل مطلب حکایت درباره آداب صحبت

چند حکایت و شعر کوتاه در مورد آداب صحبت

دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.

علم چندان که بیشتر خوانی

"پیشنهاد ویژه فان طب"
خرید انواع لمینت دندان
لمینت دندان
تبلیغ در فان طب
تبلیغ
تبلیغات در فان طب
تبلیغ

چون عمل در تو نیست نادانی

نه محقق بود نه دانشمند

چارپاپی برو کتابی چند

آن تهی مغز را چه علم و خبر

که بر او هیزم است یا دفتر

********

مشک آنست که ببوید نه آنکه عطار بگوید. دانا چو طبله عطارست خاموش و هنر نمای و نادان خود طبل غازی، بلند آواز و میان تهی.

عالم اندر میان جاهل را

مَثَلي گفته‌اند صدیقان

شاهدی در بین کوران است

مُصحفی در سرای زندیقان

حکایت درباره آداب صحبت,چند حکایت و شعر کوتاه درباره آداب صحبت

چند حکایت و شعر کوتاه در باب آداب صحبت

دو چیز محال عقل است: خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از وقت معلوم.

قضا دگر نشود ور هزار ناله و آه

به کفر یا به شکایت برآید از دهنی

فرشته‌اي که وکیل است بر خزاین باد

چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی؟

*******

گر جور شکم نیستی هیچ مرغ در دام صیاد نیفتادی بلکه صیاد خود دام ننهادی. حکیمان دیر دیر خورند و عابدان نیم سیر و زاهدان سدّ رمق و جوانان تا طبق برگیرند و پیران تا عرق بکنند اما قلندریان چندان بخورند که در معده جای نفس نماند و بر سفره روزی کس.

اسیر شکم را دو شب نگیرد خواب

شبی ز معده سنگین، شبی ز دلتنگی

حکایت درباره آداب صحبت

حکیمی را پرسیدند چندین درخت نامور که خدای عزوجل آفریده است و برومند هیچ یک را آزاد نخوانده‌اند مگر سرو راکه ثمره‌اي ندارد. گویی درین چه حکمت است؟ گفت: هر درختی را ثمره معین است به وقتی معلوم. گاهی به وجود آن تازه‌اند و گاهی به عدم آن پژمرده شوند و سرو را هیچ از این نیست و همه ی وقتی خوش است و این است صفت آزادگان.

به انچه می‌گذرد دل منه که دجله بسی

پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد

گرت ز دست بر آید چو نخل باش کریم

ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد

منبع : بیتوته

برچسب و تگ های مطلب حکایت درباره آداب صحبت:

حکایت درباره آداب صحبت, حکایت درباره آداب صحبت,حکایت درباره آداب صحبت, حکایت درمورد آداب صحبت, چند حکایت و شعر کوتاه در باب آداب صحبت, چند حکایت و شعر کوتاه درباره آداب صحبت, چند حکایت و شعر کوتاه در مورد آداب صحبت,حکایت درمورد آداب صحبت،حکایت درباره آداب صحبت،چند حکایت و شعر کوتاه در باب آداب صحبت،چند حکایت و شعر کوتاه در مورد آداب صحبت،چند حکایت و شعر کوتاه درباره آداب صحبت,

مطالب و محصولات مشابه

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید ♥