کیف لوازم صندوق عقب خودرو تخفیف ویژه Car trunk accessories bag Special discount

کیف لوازم صندوق عقب خودرو تخفیف ویژه Car trunk accessories bag Special discount

کیف لوازم صندوق عقب خودرو
car boot organiser
مرتب سازی وسایل صندوق عقب در کیف مخصوص به همین کار
دارای استحکام و مقاومت مناسب در برابر قرار دادن وسایل مختلف
کیف مخصوص صندوق عقب Car Boot Organizer
جنس برزنتی نرم
تا شو (اشغال حداقل فضا)
کیفیت بدنه بالا
دسته دار
مرتب کردن و دسته بندی فضای صندوق
سه فضای بزرگ و جادار
دو جیب کوچک (برای قرار گرفتن قوطی – اسپری و…)
دو جیب بزرگ (برای قرار دادن نقشه ، مجله و….)
سایز بازشو: 32cm x 59cm x 32cm
وزن سبک
وسیله ای کاربردی برای مسافرت
Car trunk accessories bag
car boot organizer
Arrange the trunk in a special bag for the same purpose
Has good strength and resistance to placing various devices
Car Boot Organizer
Soft tarpaulin
Fold (take up minimal space)
High body quality
Handle
Sort and categorize box space
Three large and spacious spaces
Two small pockets (for cans – spray, etc.)
Two large pockets (to put a map, magazine, etc.)
Opening size: 32cm x 59cm x 32cm
light weight
A practical means of travel