آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی 3D painting

آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی 3D painting

آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی
three dimensional painting
باید بدانید که نقاشی سه بعدی بیشتر مانند یک تکنیک است. شیوه ای که احتیاج به تمرین بسیار زیادی است. شما باید بتوانید طراحی کنید. یعنی به صورت عادی بتوانید طرح و ایده‌تان را روی کاغذ بیاورید.
Learn to draw three-dimensional painting
You should know that 3D painting is more like a technique. A method that requires a lot of practice. You have to be able to design. This means that you can normally put your design and idea on paper.

 

آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی

عکس مطلب آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی
آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی

توضیحات کامل مطلب آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی

کشیدن نقاشی سه بعدی

مرحله 1"تبلیغات ویژه فان طب"

نخست خط های پایینی مکعب را بکشید.سعی کنید از خطوط بسیار باریک استفاده کنید و از خط کش استفاده نکنید.

کشیدن نقاشی سه بعدی, نقاشی سه بعدی, اموزش نقاشی سه بعدی

نقاشی سه بعدی

مرحله 2

اکنون ، با استفاده از خطوط بسیار نازک ، دو خط دیگر مکعب را که برای ما قابل مشاهده نیستند بکشید. ما این خطوط را می کشیم تا در نسبت ها و زوایای شکل اشتباه نکنیم.

کشیدن نقاشی سه بعدی, نقاشی سه بعدی,آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی بسیار آسان

آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی

مرحله 3

اکنون ، با استفاده از چهار خط عمودی مستقیم ، لبه های عمودی مکعب را بکشید.

کشیدن نقاشی سه بعدی, نقاشی سه بعدی, آموزش نقاشی سه بعدی روی کاغذ

اموزش نقاشی سه بعدی

مرحله 4

اکنون ، با استفاده از چهار خط مستقیم ، لبه های بالای مکعب را بکشید. توجه داشته باشید که قسمت بالایی باید صاف تر از قسمت پایینی باشد.

کشیدن نقاشی سه بعدی, نقاشی سه بعدی, آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی

آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی بسیار آسان

مرحله5

اکنون زمان آن است که به طراحی مکعب شکل کامل تر بدهید. برای انجام این کار ، خطوط اضافه را پاک کنید و به خطوط اصلی را پر رنگ تر بکنید.

کشیدن نقاشی سه بعدی, نقاشی سه بعدی, آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی

آموزش نقاشی سه بعدی روی کاغذ

مرحله 6

اکنون وقت آن رسیده است که حجم رسم مکعب را شروع کرده و آن را واقعاً سه بعدی کنید. برای انجام این کار ، شروع به زدن سایه ها کنید .

کشیدن نقاشی سه بعدی, نقاشی سه بعدی, آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی

کشیدن نقاشی سه بعدی

مرحله 7 

زدن سایه ها ادامه دهید و آن را در جایی که نیاز است تیره کنید. کنتراست را در محل اتصال نور و سایه و در مکانهایی که به ما نزدیکتر هستند افزایش دهید.

کشیدن نقاشی سه بعدی, نقاشی سه بعدی, آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی

نقاشی سه بعدی

مرحله 8

آخرین مرحله آموزش نحوه رسم یک مکعب. در اینجا شما باید آثار هنری خود را ببینید ، همه خطاها را بیابید و در صورت امکان آنها را اصلاح کنید. تمام مراحل لازم را انجام دهید تا طراحی مکعب شما انجام شود!

کشیدن نقاشی سه بعدی, نقاشی سه بعدی, آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی

آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی

انواع نقاشی سه بعدی

کشیدن نقاشی سه بعدی, نقاشی سه بعدی, آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی

آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی بسیار آسان

کشیدن نقاشی سه بعدی, نقاشی سه بعدی, آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی

آموزش نقاشی سه بعدی روی کاغذ

کشیدن نقاشی سه بعدی, نقاشی سه بعدی, آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی

کشیدن نقاشی سه بعدی

کشیدن نقاشی سه بعدی, نقاشی سه بعدی, آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی

نقاشی سه بعدی

کشیدن نقاشی سه بعدی, نقاشی سه بعدی, آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی

آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی

کشیدن نقاشی سه بعدی, نقاشی سه بعدی, آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی

اموزش نقاشی سه بعدی

کشیدن نقاشی سه بعدی, نقاشی سه بعدی, آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی

کشیدن نقاشی سه بعدی بسیار آسان

گردآوری: بخش کودکان بیتوته

برچسب و تگ های مطلب آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی :

آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی , کشیدن نقاشی سه بعدی, نقاشی سه بعدی, آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی, اموزش نقاشی سه بعدی, آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی بسیار آسان, آموزش نقاشی سه بعدی روی کاغذ
,

مطالب و محصولات مشابه

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید ♥